PROVEDENÍ PROGRAMŮ:

  • DISKUZE – společně s lektorem budete hledat odpovědi na palčivé otázky dneška. lektor je spíše moderátorem a účastníci si vyměňují zkušenosti
  • EXKURZE – zajímavé výlety po okolí Náchoda
  • POHYB – pohybové aktivity, kde budete moci vypnout myslící ústrojí a budete se moci odreagovat.
  • SEMINÁŘ – výuková forma, kdy vás lektor chce něco naučit nebo předat vlastní zkušenosti.
  • DÍLNA – rukodělné činnosti, při kterých si něco vyzkoušíte a naučíte se něco vyrábět
  • HRA – venkovní či vnitřní hra, bojovka, strategie, simulačka, šifrovačka, výsadek

  PROGRAMOVÉ ŘADY

  • Sportovně-herní řada (SPH): larpy, pohybové a sportovní aktivity, tanec, divadlo, airsoft a paintball, simulační a strategické hry, bojovky, seznamovačky a icebreaky, psychomotorické, stolní a deskové, hry s využitím moderních technologií
  • Hudební, taneční, divadelní řada (HTD): hudební nástroje, tanec, taneční hry, divadlo a jeho využití
  • Tvořivá řada (TVO): výtvarničení a výroba čehokoliv, rukodělky
  • Fyzika a technologie, (FTP): počítače, web, fyzikální, pokusy, fotografie
  • Manažerská řada (MAN): zákony, vyhlášky, účetnictví a ekonomika, stanovy a právní forma, grantová a dotační politika, ČRDM, MŠMT, zodpovědnost, pojištění, duševní vlastnictví, politika vůči NNO, pořádání hromadných akcí, PR (tiskovky, web…), lobbying, fundraising, marketing, vedení a motivování lidí, práce s dobrovolníky, personalistika, psaní grantů
  • Pedagogicko-metodická řada (PED): pedagogika, psychologie, volný čas, prevence sociálně-patologických jevů, metodika a didaktika, mediální výchova, osobnostní a sociální výchova, etická výchova, inkluze v oddílech, speciální pedagogika – práce se znevýchodněnými dětmi a mládeží, osobní rozvoj, lektorské dovednosti, motivace, boj proti vyhoření, sebeevaluace
  • Příroda, ekologie a pobyt v přírodě (EKO): environmentální výchova, lesní moudrost, místně ukotvené učení, questing a geocaching, environmentální senzitivita, odcizování se přírodě, hry v přírodě, globální výchova, lesní školky, horolezectví, voda, lyže, vysokohorská turistika
  • Tábornicko-oddílová řada (TAB): příprava a organizace táborů, formy táborů, táborové minimum, historie, celotáborové hry, dramaturgie akcí, animátorství, ekonomika tábora, celoroční hry, oddíly, oddílové schůzky, uzlování, šifrování, lesní moudrost, indiáni
  • Cestovatelská řada (CES): cestovatelské přednášky, cestování s oddíly, cestování na vlastní pěst
  • Doprovodná řada (DOP): exkurze, výjezdní programy, výstavy, doprovodné programy

  Seznam programů

  Páteční večerní bohoslužba - Sv. Vavřinec - 18,00

  Páteční bohoslužba v chrámu Sv. Vavřince na Masarykově náměstí 18,00-19,00

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  EX05

  Pevnost Josefov - Hurá do tmy!

  V nově postavené pevnosti Josefov se proslýchá, že se do pevnostního města dostal pruský sabotér a chce vyzradit veškeré plány nepříteli. Než opustí město, tak chce poničit opevnění. Hra je pro 30 lidí. Odjezd v 18:00 z Jaroměře (pro lidi z Náchoda v 17:10). Podíváme se do míst, kam se na prohlídkách běžně nechodí.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  Pomůckyčelovka, věci do podzemí - dlouhý rukáv i noháv, pevné boty - budete možná špinavý
  Doplatek na místě60,- (platba na místě při nástupu do autobusu)
  Lektor
  Lukáš Krunčík , DUHA Zobrazit popis
  Jsem studentem na PedF UK, statutárem v oddíle DUHA Modrá Střelka, pracuji jako OSVČ, předtím jsem dělal učitele na ZŠ. Miluju cestování, hory, lyže, kolo.

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  SPH10

  Bojová umění - pokročilejší

  Výměna zkušeností mezi pokročilejšími studenty a cvičenci boj.umění a sportů. Přijďte si vyměnit zkušenosti, poznatky a pojďme se posunout někam dál. Přijďme poznat možnosti a funkčnost znalostí co máte. Program není určen pro začátečníky!!!

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  PomůckyKimono, volný oděv, neagresivitu
  Lektor
  Martin Jung (Maťo) , N.A.L. Zobrazit popis
  Lektoruji již od roku 2004 a jsem nesmírně rád, že je o mé programy stále zájem. Věnuji se spiritualitě, indiány, bojovým uměním Ninjutsu a jiným věcem již nějaký čas.Není potřeba o sobě psát, chceš-li vyhledej si mne :)

  Zobrazit termíny programu

  3 komentáře

  TAB05

  Jak ocenit vedoucí

  Pojďte se dozvedět, jak je možné poděkovat vedoucím vaší organizace za jejich práci... Máte dobrovolníky a chcete jim poděkovat? Víme jak na to. Březové lístky jsou ideální způsob...

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jan Burda (Tatanka) , Rada dětí a mládeže kraje Vysočina Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý oddílový vedoucí, představitel několik neziskovek, náčelník CVVZ v Třebíči...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD04

  Jak se nenaučit vyprávět příběh za hodinu a půl

  Vyprávění kvalitního příběhu vyžaduje znalosti o něm samotném. Jaký je jeho význam? Mají mé motivy smysl v rámci jeho rozvoje? Jak důležitá je příběhová struktura? Jak dobře napsat uvěřitelnou postavu? Film vs. Divadlo vs. Tábor. Diskusní přednáška o vývoji a budoucnosti příběhů nejen v táborovém prostředí a smyslu příběhu pro duši jedince.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPapír a tužku
  Lektor
  Michal Schmidt (Majkl) , Centrum volného času Hrubínka Zobrazit popis
  Michal Schmidt jezdil od roku 2006 do 2016 jako účastník programů organizace Hrubínka, 2017-2018 jel jako oddílový instruktor, od roku 2019 převzal po Honzu Burdovi pozici hlavního vedoucího. Odmaturoval na střední filmové škole ve Zlíně a pokračuje studiem filmové a divadelní vědy na Univerzitě Palackého v Olomouci, věnuje se psaní příběhů, aktivně je součástí performativního žánru poezie, tzv. Slam Poetry, režijně má za sebou krátký dokumentární portrét Jarda a letos vychází jeho debutová básnická sbírka A tak jsme spadli z římsy.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED27

  Komunikace s člověkem se sluchovým postižením

  Jak komunikovat s člověkem, který špatně slyší (odezírání, tlumočení do znakového jazyka, jak se domluvit i bez tlumočníka, jak usnadnit odezírání, seznámení se znakovým jazykem,…)

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jitka Koutová (Kamzík) Zobrazit popis
  Lektoruji již několik let, profesně se zabývám poradenstvím pro osoby se zdravotním postižením, se specializaci na neslyšící a zároveň jsem tlumočnicí do znakového jazyka. Ve volném čase se věnuji fotografování (již více než 20 let), nejprve analogovou, dnes digitální fotografií.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED45

  MORÁLNÍ BLUDIŠTĚ

  Východiska: V období dospívání děti postupně přecházejí z absolutní závislosti na rodičích do světa samostatného rozhodování o vlastních názorech, postojích, o budoucnosti. Očekávaná radost ze svobody je ale provázena často nečekanou tíhou odpovědnosti za následky vlastních rozhodnutí. Černobílý svět (rozhodování mezi dobrým a špatným) najednou získává další odstíny a rozměry (rozhodování mezi hodnotami). Mladí lidé na prahu dospělosti potřebují silnou motivaci zvažovat dlouhodobé následky svých rozhodnutí, nevzdávat úsilí při prvním neúspěchu, odpustit sobě i druhým a začínat znovu. Cíle programu: Žáci se učí hodnotit důsledky dobrých a špatných rozhodnutí, uvědomují si svou odpovědnost. Zvažují takové typy rozhodnutí, v nichž na jedné misce vah leží morálka a na druhé zisk. Učí se chápat rozdíl mezi odpuštěním a smířením, význam vytrvalosti a nutnosti překonávat překážky. Stručný popis programu: Diskuse Jak se zorientovat v bludišti hodnot, jak aktivně a zodpovědně přistupovat k vlastním rozhodnutím, jak se vyrovnat s následky svých chyb. Hry o odpuštění a o vytrvalosti. Tombola s poučením.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Tomáš Špác , Pathfinder, z. s. a Hope4kids Zobrazit popis
  V pubertě jsem byl pankáč, který si prožil několik zásadních zkušeností. Po příchodu do církve se věnuji dětem v organizaci Pathfinder. Již 10 let vedu oddíl, tři roky lektoruji etiku na školách a podílím se na výchově další generace pracující s dětmi. Miluji box, fitko, florbal a fotbal, ale také jízdu autem a práci v lese.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED18

  Motivování her

  Způsobů, jak a čím uvést hru, vytvořit atmosféru a umocnit tak emotivní prožitek ze hry, je mnoho. Společně se nad nimi zamyslíme, něco si zkusíme a pochopíme, něco objevíme a snad se v tom zlepšíme.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Šárka Koubová (Hroch) , Kondor Zobrazit popis
  Jsem vedoucí z dětské organizace KONDOR s třicetiletou zkušeností s vedením oddílu, řízení táborů, organizací zážitkových akcí a vzdělávání vedoucích i instruktorů na naší skupině. Mimo jiné působím jako lektorka ekoprogramů v mateřských školách a trenérka sportovního šermu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN04

  Neobyčejná klubovna

  Příběh Neobyčejné klubovny aneb jak jsme prostor otevřeli městu, lidem, spolkům, zkrátka veřejnosti. Jaká jsou rizika velké rekonstrukce a jaká jsou rizika v byrokracii? Na co si dát pozor v týmu? A také jaké jsou možnosti klubovny. 2 hodiny týdně s dětmi, nebo prostor s komunitním přesahem? A jak na to vybrat peníze pomocí crowdfungingu? A jak nastavit propagaci? Jde to udržet finančně? A co na to Jan Tleskač? Více o projektu pro případné dotazy: www.neobycejnaklubovna.cz

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckyvěci na poznámky a brýle :)
  Lektor
  Ondřej Turek (Opičák) , oddíl Poutníci Zobrazit popis
  V oddílovém prostředí jsem od svých 5 let, vedoucím s celoroční působností jsem již 10. rokem a zároveň jsem hlavním vedoucím u pražského oddílu Poutníci (www.oddilpoutnici.cz). Zkušenosti čerpám z různých prostředí, kde se pohybuji a zároveň mne zajímá i teoretický pohled. Ideální je, když se to kombinuje. Věřím ve vědu a zároveň vím, že není všemocná. Ledasco se musí odžít. ;)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO06

  Origami - Začátečníci

  Názorná ukázka Origami a kolektivní práce na jednoduchých modelech. Tradiční i moderní. Určeno zvláště pro ty co se s origami potkaly jenom z rychlíku.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyTrpělivost
  Lektor
  Vojtěch Brabenec (Brába) Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí. Na cvvz jedu podruhé.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO21

  Pletení z papíru

  Recyklace již použitých materiálů je v dnešní době nejen velmi žádanou, ale také moderní záležitostí. Účastníci programu se mohou naučit recyklovat starý papír (letáky, noviny) - vytvořit z něj dále využitelné předměty, a to jak dekorační, tak užitné technikou pletení.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckylepidlo v tyčince, 5 kolíčků na prádlo
  Doplatek na místě20,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Kristýna Petrová (Týna) , Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, DDM Vážka Zobrazit popis
  Pracuji jako zástupce ředitele pro Dům dětí a mládeže při základní škole, věnuji se tedy volnému času dětí i dospělých. Dříve jsem několik let učila na prvním i druhém stupni (ČJ, NJ, HV a další) a kromě toho vedu již 20 let dívčí (dnes již smíšený) vodácký oddíl. V rámci své diplomové práce jsem zpracovala týdenní putování po řece Ploučnici včetně doprovodného programu pro dětské kolektivy se zaměřením na ekologii a ochranu přírody a krajiny - a tu jsem později v rámci krajského projektu vydala jako odbornou publikaci.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED33

  Psychologické hry aneb pojďme o tom diskutovat!

  Rádi diskutujete a obhajujete své názory před ostatními? Nebo naopak z toho máte trochu strach a rádi byste se mu postavili čelem? Tak či onak je tento program právě pro Vás. :) Vyzkoušíte si, jaké to je, když musíte ve skupině hledat řešení často velmi komplikovaných fiktivních situací z různých prostředí, například z oboru psychologie práce ve velkých firmách či z lékařského prostředí. Spoiler: správné řešení většinou neexistuje, to ale neznamená, že si ze zdánlivě neřešitelných situací nemůžeme nic odnést:) Na všechny se moc těším.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPapír, tužka, dobrá nálada a ochota sdílet svoje myšlenky a nápady:)
  Lektor
  Michaela Geržičáková (Míša) , Pionýr Zobrazit popis
  Ahoj, jmenuji se Míša a působím v organizaci Pionýr - už od dětství jako účastník a nyní jako hlavní vedoucí oddílu. Účastnila jsem se brněnské CVVZ v roli drobného pomocníka a od té doby jezdím pravidelně na všechny cvvztky a ráda přispěju nějakým zajímavým programem:). Jsem studentka psychologie a a zajímám se o všechno, co s psychologií souvisí. Na všechny se těším.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  ZDS1

  Psychomotorické hry - relaxace a masáže

  Do psychomotorických her patří také relaxace a masáže - ukážeme si, jak je možné pomocí jednoduchých her relaxovat a znovu získat energii na další dny.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyKarimatka, pohodlné oblečení..
  Lektor
  David Lorenz (ELF) , Pionýr Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý účastník CVVZtek. Mám dlouholetou praxi v oddíle jako jeden z vedoucích, nyní pracuji jako učitel a vychovatel na ZŠ. V předloňském roce jsem absolvoval kurz psychomotorických her. Své zkušenosti využívám především v praxi při práci s dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  AKR 01/1

  Syndrom ADHD - jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí a v prostředí zájmového a neformálního vzdělávání“ ČÁST 1.

  Akreditovaný program MŠMT - pro získání osvědčení je nutné se účastnit všech bloků (celkem časová dotace 8 hodin). Děti s ADHD ve volnočasových aktivitách, tábory a výjezdy s dětmi s ADHD. Porozumění potřebám dětí s ADHD, jejich začleňování do vrstevnické skupiny, nácvik řešení konfliktních situací, komunikace s dětmi, rodiči. Cílem semináře bude přiblížit účastníkům syndrom ADHD. Porozumět příčinám vzniku tohoto syndromu, zaměřit se na včasnou pedagogickou diagnostiku ADHD a intervenci při práci se dítětem s ADHD ve spolupráci s odborníky na danou problematiku. Účastníci programu se naučí identifikovat příznaky a analyzovat projevy dítěte s ADHD ve třídě/skupině. Posoudí možnosti práce s těmito dětmi. Součástí vzdělávacího programu budou praktické náměty a návody, jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD (práce se třídou/skupinou i individuální práce se dítětem s ADHD a také s jeho rodiči). Účastníkům bude umožněno aktivně se zapojit do programu a jeho aktivit. Výstupem programu je získání osvědčení. Doplatek za vzdělávací kurz: 200,- (platba na místě účetní CVVZ - nasledně placeno hromadně NIDV). Kurz je dotovaný platíte za své vzdělání jen zlomek původní ceny. Dále je nutné pro získání osvědčení provézt registraci na stránkách NIDV. Musíte se přihlásit do programu na stránkách NIDV: https://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/2230-syndrom-adhd-jak-pracovat-s-ditetem-se-syndromem-adhd-ve-skolnim-prostredi?search=R36-09-11-192&filter_finished=0&program_code=

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  Mgr. Jaroslava Budíková , NIDV Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO22

  Tvorba oddílové vlajky technikou pointilismu

  Během programu se účastníci naučí technice malování na speciální tkaninu a vytvoří si oddílovou vlajku dle vlastního grafického návrhu ve formátu A4. Získanou dovednost pak mohou využít při tvorbě oddílové či kmenové vlajky většího formátu.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Doplatek na místě100 Kč/osoba za fixy na textil – každý dostane vlastní sadu.(platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Luboš Hlaváček (Hardy) , TO Klondyke Brdy Zobrazit popis
  Luboš Hlaváček působil mnoho let jako výtvarník v Národním divadle, kde stále externě vypomáhá. Současně učí výtvarnou tvorbu na DAMU. Je tramp s domovskou osadou Klondyke na Plešivci.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH15

  Xˇandyho "bezkontaktní" hry X.

  Každá dětská hra dostává v podání instruktorů a vedoucích jiný rozměr a i známá hra Vás může překvapit. Celý program bude v pohybu, při kterém se seznámíte, řada z Vás najde své limity, budeme se družit a spolupracovat. Naučíme se pracovat s davem neznámého počtu účastníků. Program bude spojen hudbou a tématem chemie - při příležitosti 150.výročí Mendělejevovi tabulky prvků. Nejedná se o orvávačky, spíše o sloučeniny, akce a reakce. Pozor! Páteční blok si vyzkoušíte jiné aktivity než v sobotním bloku. Lze jít na oba bloky. Nová (již desátá) verze s novými hrami.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckyšátek na oči, láhev s pitím. Nebrat šperky, náramky a hodinky, značkové oblečení.
  Lektor
  Petr Dvořák (Xˇandy) , Pionýr Zobrazit popis
  Od roku 2004 jsem členem Pionýra. V počátcích mého působení v dětských organizacích jsem byl i členem hnutí Brontosaurus. Prošel jsem od instruktora, vedoucího oddílu až po vedoucího skupiny. Není žádná skupina dětí ve věku od 3,5 do 35 let, které bych se vyhýbal, stále hledám, s kým se nejlépe pracuje. Pořádal jsem nebo spolupracoval na několika víkendovkách, táborech nebo akcích na klíč např. pro sdružení Duha. V současné době asi od roku 2012 mám vlastní Eko-turistický klub pro děti z mateřinky a prvního ročníku. V roce 2014 jsem dělal svůj vůbec první tábor pro rodiče s dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED32

  Zdravé soutěžení

  Soutež je jeden z nejpoužívanějších programových prostředků v práci s dětmi. Pojďme společně diskutovat o přínosech i rizicích soutěžení. Co dobrého může soutěž nabídnout, čeho bychom se při realizaci soutěží měli vyvarovat? Jak zacházet s motivací nebo odměnami?

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Pavla Kafková , Klub Pathfinder, z.s. Zobrazit popis
  Jmenuji se Pavla Kafková. Jsem studentkou pedagogiky a psychologie v Praze na Karlově Univerzitě. Od roku 2011 pracuji jako dobrovolnice v organizaci Klub Pathfinder. V této organizaci vedu družinové schůzky, jezdím na víkendové výpravy a také pravidelně připravuji program našich táborů. Absolvovala jsem stáž ve Skautském institutu. Zajímám se o alternativní pedagogické směry a snažím se přinést do naší organizace nové způsoby práce s dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED41

  Zpětná vazba od podlahy a prakticky

  Absolvovali jste už u mě program Zpětné vazby? V tom případě Vás čeká Level UP a pěkně prakticky. Na CVVZ je to premiéra. :)

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPřipravit se na vystoupení ze své komfortní zóny.
  Lektor
  Jakub Jonáš (Vlčák) , Development4Project, s. r. o. Zobrazit popis
  Jmenuji se Jakub Jonáš podnikám v oboru projektového managementu a marketingu. Mám za sebou zkušenost provozního v restauraci a marketingového manažéra. Jsem také skaut ( bohužel už ne aktivní, kvůli časovým důvodům, ale vracím se k tomu. Jezdím ovšem na tábory jako vedoucí, hlavní vedoucí a na školy v přírodě také jako vedoucí. Jsme autor knihy o Táborech, která má jít do tisku v Září 2019. Práce s dětmi mě baví protože mě naplňuje a je to pro mě i odpočinek. Aktuálně i přednáším pro mladé ( Například Pražský Barcamp) a také na školách. Do budoucna mám větší projekt týkající se školství a práce s mládeží na kterém pracuji už pár let. Na CVVZ jedu počtvrté, a těším se na každý další ročník! A rád bych se tam podělil o své zkušenosti s tím co mě funguji zejména v práci s neposlušnými až konfliktními dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  CVVZ02

  Grilování kandidátů na rok 2021

  Pojďme se zeptat zástupců kandidátských měst - a je jedno jeslti bude jedno nebo ne - na to, jak vidí svoji CVVZku, kam ji směřují a co nám chtějí nabídnout. Palba otázek a odpovědí na vše, co nás zajímá kolem CVVZ 2021, popř. CVVZ 2022

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jan Burda (Tatanka) , Rada dětí a mládeže kraje Vysočina Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý oddílový vedoucí, představitel několik neziskovek, náčelník CVVZ v Třebíči...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  CES02

  Island - země ledu a ohně

  Cestovatelská přednáška o zemi s nádehrnou přírodou. Island je ostrov plný ledovců, sopek, vodopádů a nekonečných zelených plání, které se střídají s lávovými poli. Nebude se jednat jen o "fotky z dovolené", ale přidám i rady a tipy, jak cestovat v této drahé zemi relativně levně.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Tomáš Urban (Uni) , ČTU Zobrazit popis
  BFLMPSVZ

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN14

  Jak se nenechat uvláčet - prevence vyhoření

  Koučovací přednáška a workshop na téma jak si udržet vnitřní motivaci při práci s lidmi, kteří mají činnost „pouze“ jako hobby. Jak najít zdravou rovnováhu, nezbláznit se a nevyhořet. Podruhé workshop proběhne se stejným programem v sobotu 18,30-20,00

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyflipchart, papíry, fixy
  Lektor
  Dana Minaříková (Sahar) , Taneční skupina Sahar Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  DOP04

  Jak udělat exkurzi do Indie a nezbláznit se :-)

  "Dobrá už jsi v Indii byl 2x. Tak příště zařiď, až tam pojedeš, abys neplatil za letenku." "No ale... jak?" "Přemýšlej!" ... A tak to začalo. Dopsání bakalářky... Vedoucí chtěl udělat exkurzi mimo Evropu a neměl nikoho, kdo by mu pomohl. Dohodli jsme se, následovalo papírování, práce, práce a spousta práce. Dozvíte se, jaký je proces uskutečnění velkého snu. + na co je důležité účastníky připravit + jak udělat účetní radost + co dělat, když nepřijede autobus, a 30 lidí naštvaně čeká + proč je důležité v cizině nadávat jen a pouze česky :-) + kde sehnat lidi + kdy končí práce :-)

  ProvedeníExkurze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyMobil, tablet či něco s internetem.
  Lektor
  Lukáš Krunčík , DUHA Zobrazit popis
  Jsem studentem na PedF UK, statutárem v oddíle DUHA Modrá Střelka, pracuji jako OSVČ, předtím jsem dělal učitele na ZŠ. Miluju cestování, hory, lyže, kolo.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  ZDS02

  MEDITACE VIZUALIZACE

  Provedeme společně 3 kratší meditace, všechny zaměřené na vizualizaci. Každá úplně jiná, nebudou na sebe navazovat, smyslem je tedy spíše ukázat různé druhy meditace, nicméně všechny vám dají určitou míru svobody v tom, co si přesně budete představovat. Jedna z nich bude zaměřena více prakticky, bude probíhat ve dvojicích. Očekávám, že samotná meditace nám zabere cca polovinu času, protože na začátek řeknu něco k meditaci obecně, dále vždy vysvětlím tu konkrétní meditaci a samozřejmě také po každé meditaci bude prostor na sdílení, jaké to bylo, případně i obecné dotazy.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyMeditační polštář či jiná podložka, abyste mohli pohodlně sedět na zemi
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  DOP01

  Páteční Bang!

  Turnaj v karetní hře Bang! na úvod CVVZ. Pohodové hry a dobré ceny.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPokud jste se nestihli přihlásit, (program je zaplněn), zkuste přijít s karetní hrou Bang! a velmi pravděpodobně se budete moci programu zúčastnit.
  Doplatek na místě20
  Lektor
  Jiří Hovorka (Brontík) , Asociace TOM Zobrazit popis
  Účast na 10 CVVZkách. Zabývám se deskovými hrami.

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  MAN13

  Pojištění na akcích s dětmi a mládeží

  Česká rada dětí a mládeže poskytuje zdarma svým členům úrazové pojištění a pojištění odpovědnosti za škody. Vyznáte se typu pojistek? Víte, kdy vám pojišťovna pokryje váš úraz a kdy už ne? A jak je to v případě, že na oddílové akci něco rozbijete? Kde můžete nahlásit škodu? A jaké byly statistiky úrazů v minulých letech? O tom všem si budeme povídat.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Ondřej Šejtka , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Pracuji v České radě dětí a mládeže jako ředitel kanceláře. V ČRDM řeším mj. agendu pojištění a projekt Weby pro organizace. Jsem členem předsednictva Asociace TOM a vedoucí oddílu TOM S.T.A.N. z Prahy.

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  TVO18

  Práce s kůží pro začátečníky

  Společně s účastníky probereme základy práce s kůží. Budeme vyrábět kožený váček a nebo originální náramek. Budu se snažit vše vysvětlit tak abyste to co si sami vyzkoušíte mohli převzít do oddílové praxe a s dětmi tuto činnost sami vyzkoušet. V diskusi bychom pak společně probrali kde a jak se dá kůže na naše výrobky sehnat a budu velmi rád za vaše příspěvky.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyNůž nebo skalpel, nůžky, pravítko, tužka.
  Doplatek na místě15
  Lektor
  Ivan Jung (Mexičan) , SPJF Zobrazit popis
  jmenuji se jung ivan a rikaji mi maxican,predvadim a snazim se naucit ucastnikz cvvz praci s kuzi pro zacatecniky,toto muzou naucit i deti v oddilech.zucestnil jsem se skoro vsech cvvzetek,

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD11

  Tanec života (pohybová meditace)

  Hudba nás provede osmi fázemi našeho života. Budeme spontánně a improvizovaně tancovat. Necháme se vést tokem myšlenek, umožníme našemu tělu hýbat se, zpřítomníme se do "tady a teď". Vytvoříme spolu bezpečné a nehodnotící prostředí pro pohybovou relaxaci a zamyšlení se nad svým životem. Na začátku všechno vysvětlím, samotná meditace bude probíhat lehce přes hodinu. Až skončí, společně si o ní popovídáme. Tančíme v přítmí, bosky nebo v obuvi vhodné do tělocvičny. Vemte si lahev s pitím. Prosím, přijďte včas, ať svým příchodem nenarušíte meditaci.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyTančíme bosky nebo v obuvi vhodné do tělocvičny. Vemte si lahev s pitím.
  Lektor
  Michal Donát , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Organizuji, tedy jsem. Baví mne budovat komunitu, rozvíjet lidi kolem sebe a třeba občas udělat jejich život veselejší. Pořádám širokou paletu různých akcí (tábory, zpívání, tancování, plachtění), snažím se to dělat efektivně a inovativně.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  DOP06

  Ranní zamyšlení - příběh, písničky, modlitba

  Krátká ranní bohoslužba pro účstníky CVVZ. Začněme den s Bohem.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Běla Šturcová (Běla) , Klub Pathfinder, z.s. Zobrazit popis
  Většinu svého volného času věnuji oddílu č. 130 B. Z. Z. Z. Klubu Pathfinder. Momentálně jsem na pozici účetní a zdravotníka, ale dříve jsem pracovala několik let jako vedoucí. Od začátku našeho oddílu zastávám službu duchovního nejen na táborech, ale v průběhu celého roku.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  EX06

  Exkurze do firmy ALBI a nákupy ve firemní prodejně

  Firma ALBI je známým producentem deskových her, knížek a různých hraček. Výroba sídlí v blízkém Červeném Kostelci. Během Exkurze se účastníci podívají do výrobního provozu Albi a poté budou mít hodinu na možnost nákupu her, hraček, mluvících knih, různých pomůcek a drobných i velkých vánočních dárků v podnikové prodejně

  ProvedeníExkurze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyhotovost nebo nabitou kreditku

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  AKR 02/1

  „Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVP - ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO“ ČÁST 1.

  Kodifikace společného vzdělávání v podmínkách ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO – praktická aplikace právní úpravy na podmínky povinného vzdělávání a rozdíly oproti zájmovému a neformálnímu vzdělávání, včetně použití podpůrných opatření. Rizika v praxi školského zařízení a zařízení NNO, úloha zapojených aktérů, předcházení a řešení konfliktů, řešení problémových situací. Příklady dobré praxe – rozbor řešení. Účastníci si prohloubí osobní kompetence v oblasti právní úpravy vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků nadaných a jejich praktické implementace do praxe škol, školních zařízení a zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání dětí, žáků v ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO; Účastnicí se budou lépe orientovat v problematice společného vzdělávání a jeho vhodné implementace do praxe a prohloubí si znalosti o propojenosti práv a povinností jednotlivých aktérů společného vzdělávání, jak vyplývá z platné právní úpravy; budou umět předcházet případným konfliktům vzniklých z nepochopení právních aspektů rolí jednotlivých aktérů společného vzdělávání a budou lépe připraveni tyto konflikty řešit v praxi. Doplatek za vzdělávací kurz: 200,- (platba na místě účetní CVVZ - nasledně placeno hromadně NIDV). Kurz je dotovaný platíte za své vzdělání jen zlomek původní ceny. Dále je nutné pro získání osvědčení provézt registraci na stránkách NIDV.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. , NIDV Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED25

  ABY Z DĚTÍ "NĚCO" BYLO

  Všichni žijeme v uspěchané době. Když se k tomu přidají špatné výsledky dětí ve škole, nevhodné chování k učitelům, spolužákům ale i vůči rodičům, nevíme, co s tím. Nejsnadnější cestou jsou zákazy, hádky, tichá domácnost… Je to však doopravdy řešení? Základem dobrého a fungujícího vztahu s dítětem je komunikace. Posluchači budou seznámeni s komunikačním vzorcem a jeho praktickým využitím. Budeme se zabývat psychickými stavy dětí, probereme základní stavy ze škály a zkusíme je poznávat. Projdeme si hierarchii lidských potřeb, mluvit budeme o vědomé hypnóze, přispívání, samostatnosti. Budeme řešit vnější a vnitřní motivaci. Prakticky si vyzkoušíme tvorbu plánu povinností.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckypapír, tužka
  Lektor
  Martina Vrbická , Doučovací centrum SOVA Čáslav Zobrazit popis
  Jsem absolventkou PdF UHK - obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, lektorka anglického jazyka, absolventka kurzů specializovaných na reedukaci poruch učení. Od roku 2009 vedu Doučovací centrum SOVA Čáslav(www.doucovanicaslav.cz), které se zaměřuje na doučování českého, anglického a německého jazyka, nápravu DYS poruch, předškolní přípravu, diagnostiku školní zralosti a výchovné poradenství. Přednášky jsou určené pedagogům i široké veřejnosti a jsou věnovány problematice poruch učení. Mám sedmiletou dceru a čtyřletého syna. Jsem šťastná, protože moje práce je mým největším koníčkem a skutečnou radostí :)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED10

  Bezpečnost při práci s dětmi

  Chápu,že je tahle přednáška zdánlivě nudná a nekonečná, nicméně vlastně jedna z nejdůležitějších v celé činnosti s dětmi. Kdo ví, co a jak, aby se nikomu nic nestalo a aby nás nezavřeli může vymýšlet to ostatní tak, aby prozitek pro všechny byl maximální.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyPsací potřeby a blok
  Lektor
  Lenka Pospíšilová (Lenočka) , Duha Zobrazit popis
  Jsem v podstatě fosilie mezi námi všemi. Stála jsem u zrodu první porevoluční CVVZ v Brně v roce 1992. Samozřejmě ne sama. Od té doby se plně a téměř každodenně věnuju práci s dětmi nebo mládeží. Na rúzných VVZ, RVVZ nebo CVVZ jsem byla tolikrát, že jsem to přestala počítat a vynechání bylo pouze díky tomu, že jsme se s manželem střídali v hlídání syna. Několikrát jsem se zůčastnila jako lektorka. Stále máme funkční oddíl a 20 letních a nějaké zimní táborů nedovolí ustrnout.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED40

  Domácí vzdělávání s malým "Aspergerem"

  Domácím vzděláváním. Výklad, prostor pro debatu.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Nikola Mejstříková (Nikis) , Český svaz chovatelů ZO Mikulášovice Zobrazit popis
  V této době jsem matka na plný úvazek a vzdělávám svého pětiletého syna doma. Společně jezdíme na školy v přírodě, kde pracuji jako hlavní vedoucí. Částěčně vedu chovatelský kroužek a jezdím na chovatelský tábor jako vedoucí již dlouhou řadu let. Studovala jsem pedagogiku a dětem se věnuji moc ráda. Naplňuje mě to. Na CVVZ jsem byla jednou a to v Šumperku.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD01

  Drumben - multifunkční pomůcka

  V průběhu workshopu se seznámíme s Drumbenem jako pomocníkem při: a) teamových aktivitách, b) při hudebních aktivitách, c) při relaxačních aktivitách, d) při volnočasových aktivitách. Workshop je interaktivní.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Ivana Nováková , Dům dětí a mládeže Stonožka Zobrazit popis
  Jsem ředitelkou ( 20 let! :-)) ) DDM Stonožka Nová Paka. Věnuji se několika rytmickým skupinám, které jsou zaměřené na africké rytmy a na všeobecný rozvoj hudebnosti a kreativity dětí. Ve své práci používám také prvky muzikoterapie. Svoje zkušenosti jsem čerpala na workshopech s africkými, německými i českými lektory a studiem muzikoterapie u PhDr. Markéty Gerlichové, Ph.D a PaedDr. Lubomíra Holzera. Spolupracuji se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje jako lektorka seminářů pro pedagogy.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO01

  Encaustika

  Žehlit nemusí být vždy nuda. Encaustika neboli malba horkým voskem, v tomto případě za použití obyčejných pomůcek a vosků. Aktivní zapojení účastníků, tvůrčí dílna. Výroba abstraktního obrázku a při troše šikovnosti adventního přání.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Doplatek na místě10,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Monika Koubová (Aki) , CDS Tamtam o.p.s Zobrazit popis
  profesí speciální pedagog, duší tvořivec :), externí spolupracovnice DDM Týniště nad Orlicí, lektorka na CVVZ Hradec Králové a Šumperk, účastnice CVVZ v Třešti a v Hlinsku

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  FTP03

  Fotografování anebo zamyslete se, než fotíte

  Fotíte nebo jen „práskáte“? Máte tolik fotek, že nevíte co s nimi? Využíváte všech funkcí fotoaparátu? Jak pracovat s fotografiemi, jak se prezentovat,… základní foto pravidla. Učme se fotografiemi sdělovat a předávat příběh…

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Jitka Koutová (Kamzík) Zobrazit popis
  Lektoruji již několik let, profesně se zabývám poradenstvím pro osoby se zdravotním postižením, se specializaci na neslyšící a zároveň jsem tlumočnicí do znakového jazyka. Ve volném čase se věnuji fotografování (již více než 20 let), nejprve analogovou, dnes digitální fotografií.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN12

  GDPR v praxi dětských organizací

  Děsí vás zkratka GDPR? Víte jaké máte jako vedoucí oddílu povinnosti s ohledem na ochranu osobních údajů? Víte jak vytvořit souhlas se zpracováním osobních údajů a zda ho vůbec musíte mít? Víte, zda můžete fotit děti na akcích a fotky poté publikovat na webu a Facebooku? Seminář a následná diskuze nad právními otázkami, které se týkají života dětských organizací.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Alena Hájková (Alča) , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Právnička České rady dětí a mládeže s dlouholetou praxí. Zaměřuji se již dlouhou dobu na otázky týkající se dětských organizací.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH16

  Helmův žleb

  Sehrávka bojové míčové hry Helmův žleb. Míčková bojovka s povyšováním postav, sbíráním trofejí a postupným plněním hlavního úkolu V lese proti sobě bojují dvě družstva papírovými míčky. Brání svou pevnost a chtějí zničit tu nepřátelskou. Trefený hráč odevzdá svůj život a střelec jej pak může vyměnit za výhody. Než hru zahrajete s dětmi, je lepší si ji vyzkoušet osobně. Vyzkoušíte si, že koncept opravdu funguje, zjistíte, co je dobré v pravidlech opravdu ponechat, co je možné vynechat, a co s vašimi dětmi můžete upravit.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckysportovní oblečení a obuv na ven
  Lektor
  Jiří Vychodil (George) , Gaudolino, z.s. Zobrazit popis
  Jsem členem o.s. Gaudolino, pod kterým na tábory jako vedoucí a na jiné akce. Sám si rád ve svém volnu zahranu deskovky, sporovní hry. Jinak pracuji v IT.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH03

  Hry pro předškoláky

  Vyzkoušíme si jednoduché hry a další aktivity bez písmenek a číslic. Hry, jejichž příprava není náročná a zvládnete je i s minimem pomůcek.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckypsací potřeby (raději více barev), papír, šátek
  Lektor
  Klára Vlášková (Klárka / Panda) , ČTU, Junák Zobrazit popis
  Vedu předškolní skauty a na tábory jezdím s táborníky. Na benjamíncích mě baví, že doslova vidím, jak mi rostou pod rukama. Ráda se nechám inspirovat dobrými nápady od dětí i od dospělých. A nedám dopustit na "cévévézetkovou" masalu :)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN08

  IQ TESTY

  1. ÚVOD: Zde obecně řeknu informace ohledně IQ testů. Nechci vás zahlcovat tunou psychologických pojmů. Spíše se zaměřím na různé postřehy, zajímavosti a souvislosti. Samozřejmě zde proběhne též vysvětlení k samotnému testu, jak je rozdělen, jak porozumět zadání, jak ho vyplňovat. 2. TEST: Budou rozdány testy, záznamové archy na odpovědi a budou k dispozici i čisté papíry, abyste mohli některé složitější úlohy řešit na nich a pak napsat pouze výsledek do archu. Test je rozdělen na 6 částí dle druhů IQ a na každou část bude určitý čas. 3. VYHODNOCENÍ: (tato část probíhá v neděli 8:30 - 10:00) Zde společně projdeme všechny úlohy a řekneme si jejich správné výsledky a samozřejmě budete mít možnost hned reagovat, dotazovat se nebo mít námitky. Tato část proběhne odděleně, abych měl čas testy vyhodnotit.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyBudete potřebovat propisku. Je poplatek jako náklad na tisk testů, které vám budou rozdány.
  Doplatek na místě50,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED23

  Jak se (ne)dostat do průšvihu a jak z něj ven

  Společně se podíváme na všehochuť možných, nemožných, výjimečných a nepříjemných situací, které nás potkaly při práci s dětmi v oddílech a organizacích. Diskuzí projdeme co k situaci vedlo, jak byla zvládnuta, jak to celé dopadlo, co šlo udělat líp a jak tomu nejlépe předcházet.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyPapír, tužku
  Lektor
  Pavel Chrást (Ček) , STROM Zobrazit popis
  Na CVVZky jezdím průběžně od roku 2003 a nyní se vracím po delší odmlce, kdy jsem se věnoval založení a vedení našeho tábornického oddílu Fénix Brno jako hlavní vedoucí. Mimo to zastávám funkci náčelníka v rámci naší malé organizace Sdružení Tábornických Oddílů Mládeže, kde navazuji na práci Cutiho a před ním Fakíra z Brna.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB14

  Koloběžka při volnočasové činnosti

  Využití koloběžek při táborech, kmenové či oddílové činnosti. Výhody, ukázka typů, bezpečnost, foto z akcí. Možnosti zařízení půjčovny.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jiří Plšek (Waštélaka) , LLM kmen Tate Osmaka Zobrazit popis
  Koloběžky, koloběžky na táboře a při běžné kmenové či oddílové činnosti. LLM kmen Tate Osmaka, praxe 28 let oddíláka - náčelníka kmene, indián, musher, koloběžkář, lukostřelec, ..

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  KON01

  KONFERENCE "VIZE 2030" - Legislativa - podpora nebo brzda práce dětských a mládežnických organizací?

  Program je součástí odborné konference a je vstupní pracovní skupinou pro navazující panelovou diskusi na téma "Rozvoj podmínek neformálního vzdělávání v ČR". Jaká je aktuálně platná legislativa a jaké legislativní novinky se řítí na dětské organizace? Táboření u vody z pohledu Vodního zákona, Zákon o místních poplatcích a jeho dopad na tábory a další akce oddílů, podmínky uvolňování vedoucích na tábory – připravovaná novela, která by nabízela vedoucím proplacení 1 týdne stráveného na letním táboře a další témata z legislativního bludiště, to vše ovlivňuje život dětských a mládežnických organizací.. Jak se na to připravit a co pro to případně udělat, aby to pro nás bylo přívětivější? Účastníci konference mohou získat účastnický list NIDV. Zájemci se musí registrovat zde: http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=72969&operace=detail&fbclid=IwAR18NjuhI9VHVaNgkARPysZTFqke-V5O9y1s568vV1KVrk02xZuxlmgw2hw

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Aleš Sedláček (Tokaheya) , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Aleš Sedláček, předseda ČRDM - Posláním ČRDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí. Své poslání naplňuje ČRDM tím, že podporuje mimoškolní výchovu a činnost svých členů, zejména snahu o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro jejich činnost. ČRDM hájí zájmy svých členů vůči domácím i zahraničním orgánům, organizacím a institucím.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  KON04

  KONFERENCE "VIZE 2030" - Možnosti a příležitosti inkluze v neformálním vzdělávání

  Program je součástí odborné konference a je vstupní pracovní skupinou pro navazující panelovou diskusi na téma "Rozvoj podmínek neformálního vzdělávání v ČR" Jaké jsou zákonné normy a pravidla pro začlenění dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami? Jaké jsou možnosti a příležitosti pro inkluzi v neformálním vzdělávání? Dá se tam vůbec realizovat? Lze najít prostředky pro její podporu? Jaké máte zkušenosti? Hledejme společně cestu jak zapojit "všechny". Účastníci konference mohou získat účastnický list NIDV. Zájemci se musí registrovat zde: http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=72969&operace=detail&fbclid=IwAR18NjuhI9VHVaNgkARPysZTFqke-V5O9y1s568vV1KVrk02xZuxlmgw2hw

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Rene Grenarová Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED04

  KPR protože jste to už 3 měsíce nedělali

  KPR a použití AED v prostředí tábora? Není to zbytečný komfort? Není riziko zkoušet vůbec odjet bez toho? A víte, že pokud nějakou schopnost nepoužíváte víc jak 90 dní, tak se vám začne pomalu vytrácet?

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Michal Hnaťuk (W68) , Emergency Extreme Zobrazit popis
  Pár z vás už se se mnou setkalo v loňském roce. Jsem všeobecná sestra, co se rozhodla odjet do zahraničí načerpat co nejvíc zkušeností. Pohyboval jsem se na urgentu velkých amerických měst i na odlehlých vesničkách Ukrajiny. Urgent a před nemocniční pomoc mě baví, hodně. Poslední dva roky se věnuji vedle práce i vedení a lektorování v Emergency Extreme. Zaměřuji se hlavně na základní kurzy - KPR & AED a Masivní krvácení. Ale někdy lektoruji i komplikovanější lekce pro více odborné publikum - Shooting Range FIRST RESPONDER nebo S&R Medic. Jsem velietelem jednotky SAR Terezín a aktivním psovodem.

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  SPH19

  Lasování nejen pro začátečníky

  Chceš se naučit točit lasem, ale nikdy jsi laso nedržel(a) v ruce? Povím ti trochu teorie. Pomůžu ti vytočit první TALÍŘ, ŠTÍT a věřím, že i KRINOLÍNU. Pokud tento základ znáš a chce se naučit víc, jsi také vítán(a).

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckySvé laso, pokud nemají, budu mít pár na půjčení s možností odkoupení přímo na místě za rozumnou cenu. Doporučuji si takové laso zamluvit.
  Lektor
  Radek Bendakovský (ALF) , Junák - SZT - PrPom Zobrazit popis
  Rád lasuji a rád to učím. Rád učím první pomoc a u té, rád maskuji a rád to učím. :) Na CVVZ jezdím pravidelně více jak deset let.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH30

  Lukostřelba s oddílem - metodika a bezpečnost

  Metodika lukostřelby v oddílové činnosti - od lektorů se dozvíte: zásady bezpečnosti, jaké jsou typy luků a šípů, potřebné vybavení: záchytné sítě a typy terčovnic (které jsou dobré a které nekupovat), ochranné pomůcky. Co je správný postoj, držení luku, technika míření ... Lukostřelba prostě k táboření patří.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Lukáš Koutský , DUHA Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED09

  Masivní krvácení

  Vezmeme si hoblík, pilku. Pak třeba sekeru a neštěstí je hotovo. Znáte rozdíl mezi RATem a CATem? Víte za jak dlouho můžete ztratit 1,5l krve a jak vás tato ztráta může ohrozit. Kurz dle originálních osnov NAEMT a Stop The Bleed US

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckysvoje lékárničky
  Lektor
  Adam Kakrda (Kaki) , Emergency Extreme Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN02

  MY A MÍSTNÍ MÉDIA - jak se prezentovat

  JAK TO UDĚLAT, ABYCHOM NAVÁZALI KONTAKT S MÍSTNÍMI MÉDII? JAKÝ JE ROZDÍL MEZI TISKOVOU ZPRÁVOU A PŘÍSPĚVKEM. CO JE A CO NENÍ PODSTATNÉ PRO MÉDIA. NA CO BYCHOM NEMĚLI ZAPOMÍNAT NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH K MÉDIÍM?

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyvlastní časopisy, tiskové zprávy
  Lektor
  Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. (- Bílý Riki (8) -) , PRESS, ANNO JČK. GNF, HBL, Junák Zobrazit popis
  Novinář, technický redaktor, šéfredaktor, typograf, grafik, fotoreportér, autor několika publikací o tvorbě malých časopisů, lektor na PR, práce s médii a reklamu Dlouholetý skautský činovník, propagátor přátelství rozrůzněných a Březových lístků, jeden z blízkých přátel Jana Šimáněho Galéna. Za mediální výchovu dětí a mládeže získal čestný doktorát.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED31

  Odměny a tresty

  V rámci tohoto programu budeme diskutovat o různých metodách odměňování a trestání dětí. Program bude uzpůsoben především vedoucím, kteří pracují s dětmi celoročně v rámci družinových schůzek, výprav a letních táborů.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Pavla Kafková , Klub Pathfinder, z.s. Zobrazit popis
  Jmenuji se Pavla Kafková. Jsem studentkou pedagogiky a psychologie v Praze na Karlově Univerzitě. Od roku 2011 pracuji jako dobrovolnice v organizaci Klub Pathfinder. V této organizaci vedu družinové schůzky, jezdím na víkendové výpravy a také pravidelně připravuji program našich táborů. Absolvovala jsem stáž ve Skautském institutu. Zajímám se o alternativní pedagogické směry a snažím se přinést do naší organizace nové způsoby práce s dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO07

  Origami - Pokročilejší

  Názorná ukázka Origami a kolektivní práce na složitějších modelech - tradiční i moderní. Určeno pro ty co mají se skládáním papíru už nějaké zkušenosti.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyTrpělivost
  Lektor
  Vojtěch Brabenec (Brába) Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí. Na cvvz jedu podruhé.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH25

  Půjčovna koloběžek na kratší vyjížďku

  Během celého dne bude možnost bezplatného zapůjčení koloběžky na projížďku po Náchodě na dobu 30 min, pro jednotlivce i skupinky kamarádů (max. 20 lidí). Ideální dopravní prostředek třeba na oběd do jídelny :-) Dohoda a rezervační možnosti na místě s obsluhou půjčovny. Vhodné jsou pevné sportovní boty a cyklistické rukavice

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Marek Plšek , LLM kmen Tate Osmaka Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED16

  Reflexe při práci s dětmi

  Reflexe je velmi podceňované téma a velmi často se nevyužívá, jak by mohla. Na tomto workshopu však pochopíte, jak je důležitá. Podíváme se na zoubek této problematice, a to i prakticky. Řekneme si, kde se dá reálně využít a pojmenujeme si některé druhy reflexe, které můžete rovnou vzít a aplikovat. Rozhodně se máte na co těšit! Jediné, co potřebujete, je zájem se něčemu novému naučit (i když to tak nevypadá). Zbytek ponechte na mně :).

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jakub Jonáš (Vlčák) , Development4Project, s. r. o. Zobrazit popis
  Jmenuji se Jakub Jonáš podnikám v oboru projektového managementu a marketingu. Mám za sebou zkušenost provozního v restauraci a marketingového manažéra. Jsem také skaut ( bohužel už ne aktivní, kvůli časovým důvodům, ale vracím se k tomu. Jezdím ovšem na tábory jako vedoucí, hlavní vedoucí a na školy v přírodě také jako vedoucí. Jsme autor knihy o Táborech, která má jít do tisku v Září 2019. Práce s dětmi mě baví protože mě naplňuje a je to pro mě i odpočinek. Aktuálně i přednáším pro mladé ( Například Pražský Barcamp) a také na školách. Do budoucna mám větší projekt týkající se školství a práce s mládeží na kterém pracuji už pár let. Na CVVZ jedu počtvrté, a těším se na každý další ročník! A rád bych se tam podělil o své zkušenosti s tím co mě funguji zejména v práci s neposlušnými až konfliktními dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  AKR 01/2

  Syndrom ADHD - jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD ve školním prostředí a v prostředí zájmového a neformálního vzdělávání“ ČÁST 2.

  Pokračování! Akreditovaný program MŠMT Děti s ADHD ve volnočasových aktivitách, tábory a výjezdy s dětmi s ADHD. Porozumění potřebám dětí s ADHD, jejich začleňování do vrstevnické skupiny, nácvik řešení konfliktních situací, komunikace s dětmi, rodiči. Cílem semináře bude přiblížit účastníkům syndrom ADHD. Porozumět příčinám vzniku tohoto syndromu, zaměřit se na včasnou pedagogickou diagnostiku ADHD a intervenci při práci se dítětem s ADHD ve spolupráci s odborníky na danou problematiku. Účastníci programu se naučí identifikovat příznaky a analyzovat projevy dítěte s ADHD ve třídě/skupině. Posoudí možnosti práce s těmito dětmi. Součástí vzdělávacího programu budou praktické náměty a návody, jak pracovat s dítětem se syndromem ADHD (práce se třídou/skupinou i individuální práce se dítětem s ADHD a také s jeho rodiči). Účastníkům bude umožněno aktivně se zapojit do programu a jeho aktivit. Výstupem programu je získání osvědčení. Doplatek za vzdělávací kurz: 200,- (platba na místě účetní CVVZ - nasledně placeno hromadně NIDV). Kurz je dotovaný platíte za své vzdělání jen zlomek původní ceny. Dále je nutné pro získání osvědčení provézt registraci na stránkách NIDV.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný. Platba je pro obě části celkem 200,-)
  Lektor
  Mgr. Jaroslava Budíková , NIDV Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH06

  Šifrovací hry neboli pokladovky a jak na ně...

  Láká vás zařadit velmi hravou, originální, chytrou, týmovou formu zábavy na tábor, nebo ji připravit pro větší či menší skupinu lidí? Dozvíte se jak široké možnosti využití tento typ hry má, jak nastavit obtížnost a vhodně hru zacílit na určenou skupinu. Jak na dramaturgii hry, kde čerpat inspiraci a zdroje na tvorbu šifer/rébusů/hádanek/úkolů a mnoho dalšího. Pokud vám připadá, že za slovem "šifra" se skrývá něco příliš složitého, uvidíte, že není čeho se obávat. Budete mít možnost si šifru v týmu jak zaluštit, tak případně i vytvořit.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckytužka/papír
  Lektor
  Martin Hlinka (hlína) Zobrazit popis
  Povoláním jsem controller/analytik, ale mým velkým koníčkem a vášní jsou již více než 8 let šifrovací hry. Krom toho, že se jich s vlastním týmem aktivně účastním a vyhledávam je, jsem i aktivním organizátorem. Mezi mé stále se rozšiřující portfolio patří terénní hry, hra na vodě, na lyžích i internetové hry různého rozsahu a náročnosti. Po mé loňské první účasti na CVVZ jako řadového účastníka jsem si hned řekl, že se pokusím obohatit už tak zajímavý program napřesrok o téma, které zde chybělo.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB08

  Táborový barista

  Věděli jste, že se káva nejprve žvýkala a k jejímu pražení se došlo vlastně náhodou? Máte zájem dozvědět se více o kávě ? chcete si vyzkoušet přípravu kávy? Máte možnost! Ukážeme si alternativní přípravy kávy a povíme si jak kávu správně připravit. Ochutnáme několik druhů kávy a zároveň si ukážeme, jaká káva se hodí na alternativní přípravu.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyDoporučím si vzít hrníček.
  Doplatek na místě40
  Lektor
  Ondřej Pohajda (Ondra) , Gaudolino, z.s. Zobrazit popis
  Jmenuji se Ondra a pracuji jako kurátor uničovských muzeí. Na CVVZ jezdím už řadu let. Na předešlých cvvzetkách jsem jako lektor nabízel program drobničky a barmanem na vlastní kůži.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD03

  Taneční hry- využití tance při netanečních činnostech

  Tanec je pohyb a pohyb je přirozený jev každého člověka. že neumíte tančit? Omyl, každý to umí. Tento program je určen jak pro taneční lektory, tak pro netančící vedoucí. Ukážeme si spoustu tanečních technik, her a aktivit, které lze použít na tanečním tréninku jakéhokoli stylu tance a také si ukážeme jak využít tanec na schůzkách, táborech, víkendovkách. Cílem je vzájemné obohacení a výměna zkušeností :) Budeme se aktivně pohybovat, proto je vhodné pohodlné oblečení.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyvlastní aktivity, pohodlné oblečení, pití
  Lektor
  Eva Bašková (Baškynka) , ORION - Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková organizace Zobrazit popis
  Pracuji jako ředitelka v SVČ ORION Němčice nad Hanou, vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, následně učitelství 1. stupně ZŠ, pak učitelství odborných předmětů na SŠ (pedagogiky, psychologie, sociální práce). Po šesti letech praxe na prvním stupni ZŠ jsem dobrovolně a s otevřeným srdcem odešla do zájmového vzdělávání, kde jsem už desátým rokem. Kromě toho, že se snažím naši organizaci řídit, tak jsem hlavně pedagog, věnuju se tanečním kroužkům, výtvarným kroužkům, přípravě velkých akcí a táborům. Ve své práci přicházím do kontaktu se všemi cílovými skupinami, od předškoláků až po seniory. Nejbližší jsou mi náctiletí, protože ve stejném věku mám své dvě úžasné dcery.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED42

  Učit dobro? Dle Komenského pro 21.století.

  Je možné naučit dobru? A pokud ano, jak? Je člověk ve své podstatě dobrý nebo špatný? Jsme-li dobří, proč děláme špatné věci? Jsme-li špatní, jak bychom (se) mohli naučit dobru? Kdo může učit dobru? Jak na to odpovídá náš „učitel národů“, J. A. Komenský?

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Doc. PhDr. Jan Hábl , Univerzita Hradec Králové Zobrazit popis
  Doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. je manžel, otec, pedagog a komeniolog. Přednáší etickou výchovu na univerzitě v Hradci Králové. Je autorem titulů odborných i krásných, např. Labyrint upgrade, Jinotajný román (nejen) pro děti (2015), I když se nikdo nedívá, fundamentální otázky etického vychovatelství (nakl. P. Mervart 2015).

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH23

  Ukázková hodina jógy

  Praktická hodina jógy. Přijďte si vyzkoušet prožitkové cvičení se soustředěním na dech a části těla, které jsou procvičovány. Zacvičíme si společně sestavy, které harmonizují celé tělo a pomáhají nám vnímat jeho potřeby. Součástí prožitkového cvičení bude úvodní a závěrečná relaxace.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckypohodlné oblečení, karimatka nebo podložka na cvičení, lehká přikrývka
  Lektor
  Alena Končická , DDM Stonožka Nová Paka Zobrazit popis
  Pracuji jako pedagog volného času v DDM Stonožka Nová Paka. Jsem cvičitelka jógy II. stupně. Asi 13 let vedu kurzy jógy pro dospělé a kroužky pro děti . Zabývám se různými výtvarnými technikami a pořádám výtvarné kurzy pro děti i dospělé např. drátování, plstění, enkaustika, smaltování ... Zajímám se o arteterapii a artefiletiku (intuitivní a prožitkové tvoření).

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO12

  Uzlované šperky

  Jednoduchými alebo aj zložitejšími uzlami (čínske, keltské) zo šnúr (podobné ako do topánok) sa dajú vyrobiť efektné náhrdelníky, spony do vlasov, brošne... Ide o výrazné farebné šperky - super doplnky k jednoduchému oblečeniu.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckynožnice
  Doplatek na místěcca 30,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Mária Horníková (Majka) , Tvorítko Zobrazit popis
  V oblasti práce s deťmi a mládežou sa ako dobrovoľníčka pohybujem už od roku 2004: tábory, víkendovky a iné akcie pre deti a teenagerov s kardiologickými ochoreniami najprv v OZ Klub Detskej Nádeje, teraz viac medzinárodné aktivity zatiaľ v neformálnej skupine. Moju záľubu v tvorivých výtvarných činnostiach sa snažím previesť do svojej práce, mám živnosť na tvorivé výtvarné kurzy. Rok a pol som robila externú školiteľku pre Iuventu - Slovenský inštitút mládeže v národnom projekte Komprax - Kompetencie pre prax - o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Pri práci s deťmi a mládežou ma baví venovať sa neformálnemu vzdelávaniu a prepojeniu so zážitkovou pedagogikou a medzinárodným projektom. Mám za sebou veľa medzinárodných školení a niekoľko mládežníckych výmen.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  FTP01

  VIDA! experimenty

  Pojďte se povídat do zákulisí VIDA! science centra a zjistit jak to u nás funguje a nechte se inspirovat pokusy, kterými můžete obohatit oddílovou schůzku, tábor, zkrátka jakoukoliv akci. Pokusy, které vás zaujmou si budete moci vyzkoušet sami.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Martina Holčapková , VIDA! science centrum Zobrazit popis
  Čtvrtým rokem pracuji jako vidátorka/edutainer ve Vida! science centru v Brně. Snažíme se popularizovat vědu a přiblížit ji jak dětem, tak dospělým. Kromě pomoci lidem v expozici vedu příměstské tábory, uvádím programy a jezdím na promo akce. Absolvovala Angličtinu v elektrotechnice a informatice na FEKT VUT v Brně. Ve volném čase se ráda věnuji sezónním sportům - především lyžování, snowboardingu, windsurfingu a yachtingu.
  Pavel Daněk , VIDA! science centrum Zobrazit popis
  Pátým rokem pracuji jako vidátor/edutainer ve Vida! Science centru v Brně. Snažíme se popularizovat vědu a přiblížit ji jak dětem, tak dospělým. Kromě pomoci lidem v expozici vedu příměstské tábory, uvádím programy a jezdím na promo akce. Jsem absolventem PřF MU oboru Fyziologie a imunologie a popularizaci vědy se věnuji i ve volném čase mimo vidu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  FTP05

  Weby pro organizace - snadná tvorba oddílového webu

  Představení projektu České rady dětí a mládeže "Weby pro organizace", který snadnou formou nabízí instalaci webových stránek v redakčním systému Wordpress pro potřeby dětských organizací. Fotogalerie, kalendář akcí, články z výprav apod. Ukážeme si instalaci webu a také základní obsluhu prostředí Wordpress.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPokud si budou chtít vyzkoušet instalaci webu, pak vlastní notebook.
  Lektor
  Ondřej Šejtka , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  Pracuji v České radě dětí a mládeže jako ředitel kanceláře. V ČRDM řeším mj. agendu pojištění a projekt Weby pro organizace. Jsem členem předsednictva Asociace TOM a vedoucí oddílu TOM S.T.A.N. z Prahy.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO19

  ADVENTNÍ TVOŘENÍ

  Dekorace z kůry, mechu a přízdob. Anděl – drát + textil

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě70,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Jana Matoušová Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH01

  Airsoft

  Účastníci se seznámí s pravidly manipulace se zbraní, pravidly hry airsoftu a bezpecnostnimy pravidly. Dále se rozdělí na dva týmy a dle zájmu se budou odehrávat hry s nebo bez scénáře

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyVhodnou obuv, oblečení nejelpe maskáče nebo oblečení na pohyb v lese
  Doplatek na místě0,-
  Lektor
  Daniel Stehlík (Dan) , OMAR COMPANY Zobrazit popis
  Externě pracuji v Déčku v Rychnově nad Kněžnou. Vedu 3roky kroužek Nerfu, kroužek airsoftu a rok jsem vedl lukostřelbu. O víkendech se věnují airsoftu a vedení začátečníků při samotné hře. 4 roky jezdím na outdoorové, airsoftove a horolezecké tábory.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  CES03

  Cesta na Magadan

  Naše přednáška bude o cestě dvou kamarádů na motorkách na ruský Dálný východ, kde by se pro Vás lidi rozdali a medvědi tam dávají dobrou noc. 19 zemí, 4 měsíce a 40 000 kilometrů. O tom, jak jsme vystoupali do 4 000 m.n.m, slyšeli češtinu na každém kroku, prali se s hraničními přechody, o jídle a pití, které v České Republice nenajdete, o všudepřítomném hmyzu a o přírodních krásách zemí jako Gruzie, Kyrgyzstán a Mongolsko. A tom, že i když je technika sebelepší, tak ruským silnicím těžko odolává a i když je počasí sebehorší, tak Vám nezbývá nic jiného než jet dál.

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Honza Zajíček Zobrazit popis
  S tímto programem přednášíme již téměř rok.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB03

  Dračí doupě a budoucnost

  Proč je Dračí doupět opět v kurzu? A proč jsou moderní seriály plné referencí na D&D, jakoby všichni věděli, o co jde? 30 let naší a 50 let světové historie RPG her, od počátků po současný "návrat" na scénu skrze komunitu i seriálovou pop-kulturu. Z přednášky si odnesete informace o tom, co tyto hry jsou, co je na nich super, proč by vás měly zajímat, co všechno a jak se v nich dá hrát a kde a jak se s nimi seznámit blíže.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jakub Červený (Dukolm) Zobrazit popis
  Pracuji jako programátor. Od mládí jsem měl rád příběhy a když jsem potkal v mládí Dračí doupě, rolové hry se pro mě staly velkým koníčkem které mu se věnuji už něco přes 15 let, za tu dobu člověk objevil že neexistuje jen dračí doupě ale velké množství dalších her. Na Gameconu festivalu nepočítačových her jsem 7 let vedl sekci RPG. Vedle toho se aktivně podílím na organizaci víkendovky pro vedoucí a instruktory a dřív jsem jezdil na tábory i jako vedoucí.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO15

  Drátování

  Naučíte se základní vzory drátování a řekneme si o možnosti využití vzorů pro dekorativní účely. Naučíte se pracovní postup Vyrobíte si vlastní výrobek.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyZavařovací skleničky-menší např. po přesnídávce, asi tři kamínky kolem 3 až 7 cm velké, pokud máte doneste si štípací kleštičky a pinzetu...
  Lektor
  Alena Končická , DDM Stonožka Nová Paka Zobrazit popis
  Pracuji jako pedagog volného času v DDM Stonožka Nová Paka. Jsem cvičitelka jógy II. stupně. Asi 13 let vedu kurzy jógy pro dospělé a kroužky pro děti . Zabývám se různými výtvarnými technikami a pořádám výtvarné kurzy pro děti i dospělé např. drátování, plstění, enkaustika, smaltování ... Zajímám se o arteterapii a artefiletiku (intuitivní a prožitkové tvoření).

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB07

  Drobné hry v oddíle

  Desetiminutovky, drobničky, každý jim říká jinak. Správný instruktor a vedoucí má po ruce vždy nějakou krátkou a zábavnou hru, ke které nejsou potřeba žádné pomůcky a využije ji, když např. čeká s oddílem na vlak.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckypravidla oblíbené hry bez pomůcek, kterou často hrajete v oddíle
  Lektor
  Martin Vašek (Matematik) , Pionýr Zobrazit popis
  Jsem lektorem brněnské pionýrské skupiny Zeměpisná společnost "PCV". Proto do programů zahrnuji poznatky nejenom z oddílu, které by možná bohatě stačily. Ve svém volném čase pracuji jako personalista v nemocnici u sv. Anny.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  EX01

  Exkurze - Náchodský zámeček vršku kulatého...

  Možnost prohlídky Náchodského zámku. Sraz před ZŠ Komenského v 10:10 a odchod ve skupině na prohlídku.

  ProvedeníExkurze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Doplatek na místě60,- (platba předem účetní CVVZ, nejpozději 17.11. do 8:30 )

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  SPH11

  Gorka Morka

  Pálkovaná, pohybová hra pro dvě družstva vytvořená tak, aby se zapojili malí i velcí. Hráči jednoho družstva se snaží po úspěšném odpalu přeběhnout hřiště tam a zpět, zatímco druhé družstvo se jim v tom snaží zabránít tak, že se běžícího dotkne odpáleným míčkem. Role se neustále střídají. Účastníci se naučí pravidla, aktivně si hru vyzkouší a na závěr si zahrají "ostrý zápas".

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckySportovní oblečení a obuv na hřiště.
  Lektor
  Milan Bořek (Světlušák) Zobrazit popis
  Více než dvacet let se ve volném čase věnuji mládeži v různých rolích. Táborový oddílový vedoucí, táborové hry, víkendovky pro vedoucí a instruktory, klub stolních a deskových her, prázdninové hry, LARP, bojovky, dětská odpoledne a tak. Na několika CVVZ jsem již s přáteli představil pálkovanou hru Gorka Morka, která vznikla na našich táborech.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED35

  JAK EFEKTIVNĚ STUDOVAT

  Jaké metody nám pomůžou si věci lépe zapamatovat a hlavně všemu porozumět? Seznámíme se s několika studijními technikami (tvorba myšlenkových map, využívání asociací, vpisky, náčrtky, práce se slovníky, …). Schopnost UČIT SE je klíčem k životu...

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckytužky
  Lektor
  Martina Vrbická , Doučovací centrum SOVA Čáslav Zobrazit popis
  Jsem absolventkou PdF UHK - obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, lektorka anglického jazyka, absolventka kurzů specializovaných na reedukaci poruch učení. Od roku 2009 vedu Doučovací centrum SOVA Čáslav(www.doucovanicaslav.cz), které se zaměřuje na doučování českého, anglického a německého jazyka, nápravu DYS poruch, předškolní přípravu, diagnostiku školní zralosti a výchovné poradenství. Přednášky jsou určené pedagogům i široké veřejnosti a jsou věnovány problematice poruch učení. Mám sedmiletou dceru a čtyřletého syna. Jsem šťastná, protože moje práce je mým největším koníčkem a skutečnou radostí :)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED21

  Jsem hlavas.

  Jsem hlavas. (…) A co je vlastně moje role? Jak s ní naložit. Za co jsem vlastně zodpovědný? Co je můj úkol? Jaké otázky si kladou ostatní? a jak to vlastně dělají? Program je určen POUZE PRO HLAVNÍ VEDOUCÍ oddílů a případně jejich zástupce (nejaktivnější vedoucí). Společně se podíváme na to, co je role hlavase, jak ji může naplňovat a co je k tmu potřeba. budeme mezi sebou sdílet své zkušenosti, vzájemně se inspirovat a diskutovat o slepých uličkách i o příkladech dobré praxe. Těším se na vás.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyZkuste si doma napsat na papír 1) Svou vlastní vizi jako hlavase (ne vizi oddílu, ale tu svou osobní, kam směřujete) 2) Vizi oddílu 3) Co se vám na pozici hlavního vedoucího osvědčilo. 4) Co byly vaše fuckupy 5) Co vás v roli hlavase teší? 6) Nevyřešené otázky - třeba bude skupina znát odpověď.
  Lektor
  Ondřej Turek (Opičák) , oddíl Poutníci Zobrazit popis
  V oddílovém prostředí jsem od svých 5 let, vedoucím s celoroční působností jsem již 10. rokem a zároveň jsem hlavním vedoucím u pražského oddílu Poutníci (www.oddilpoutnici.cz). Zkušenosti čerpám z různých prostředí, kde se pohybuji a zároveň mne zajímá i teoretický pohled. Ideální je, když se to kombinuje. Věřím ve vědu a zároveň vím, že není všemocná. Ledasco se musí odžít. ;)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO08

  Kaleidocykle - kouzlo rotace obrazu

  Výroba papírového kaleidocyklu a ukázka téměř nekonečného využití. Získání znalostí jak kaleidocykl vyrobit.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyTrpělivost
  Lektor
  Vojtěch Brabenec (Brába) Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí. Na cvvz jedu podruhé.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  KON03

  KONFERENCE "VIZE 2030" - Spolupráce Vysokých škol a organizací neformálního vzdělávání

  Program je součástí odborné konference a je vstupní pracovní skupinou pro navazující panelovou diskusi na téma "Rozvoj podmínek neformálního vzdělávání v ČR" Vysoké školy připravující budoucí pedagogy pro neformální vzdělávání mohou výrazně ovlivnit jeho kvalitu a budoucnost. Navzájem si můžeme být prospěšní. Pojďme hledat cestu ke spolupráci. Lidské zdroje, materiální vybavení a speciální pomůcky, vzdělávání - akreditované programy, praxe a další spolupráce. Co by pomohlo vysokým školám od organizací pracujících s dětmi a mládeží? Co by pomohlo organizacím pracujícím s dětmi a mládeží od vysokých škol? Účastníci konference mohou získat účastnický list NIDV. Zájemci se musí registrovat zde: http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=72969&operace=detail&fbclid=IwAR18NjuhI9VHVaNgkARPysZTFqke-V5O9y1s568vV1KVrk02xZuxlmgw2hw

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Mgr. Ondřej Ješina , FTK UP v Olomouci Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  KON02

  KONFERENCE "VIZE 2030" Přínosy spolupráce na krajské úrovni

  Program je vstupní pracovní skupinou pro navazující panelovou diskusi na téma "Rozvoj podmínek neformálního vzdělávání v ČR". Diskuse bude o tom, jak si mohou být organizace prospěšné v rámci kraje a co mohou společně dokázat, když spojí síly, zejména v oblasti prosazování krajské koncepce práce s dětmi a mládeží, finanční podpory ze strany Krajů, možností financování s využitím tzv. šablon. Účastníci konference mohou získat účastnický list NIDV. Zájemci se musí registrovat zde: http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=72969&operace=detail&fbclid=IwAR18NjuhI9VHVaNgkARPysZTFqke-V5O9y1s568vV1KVrk02xZuxlmgw2hw

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jan Burda (Tatanka) , Rada dětí a mládeže kraje Vysočina Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý oddílový vedoucí, představitel několik neziskovek, náčelník CVVZ v Třebíči...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH14

  Krásne varianty sudoku

  S klasickým sudoku sa stretol pravdepodobne už každý. Ale len málokto vie, že v skutočnosti existuje viac ako 100 variánt tohto hlavolamu. Príďte a objavte nový svet čísel v mriežke. Budete mať možnosť zoznámiť sa s novými úlohami a vyskúšať si popri tom spoluprácu v malých skupinkách (tie vytvoríme na mieste). Podmienka: každý účastník musí vedieť riešiť klasické sudoku

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyceruzka, guma
  Doplatek na místě10,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Diana Škrhová , Slovenský skauting Zobrazit popis
  Sudoku riešim už 10 rokov a istý čas som sa mu venovala aj profesionálne. Postupom času som začala tvoriť aj svoje vlastné úlohy na rôzne turnaje. Je to môj koníček, ktorým si krátim voľné chvíle. Hoci toto nie je moja prvá účasť na CVVZ, k lektorovaniu som sa odhodlala až teraz.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO03

  Lité svíčky

  Povídání o výrobě odlévaných svíček, z čeho do čeho a jak odlít svíčku, na co si dát pozor, kde brát materiál, co, jak, proč,... Ukázky základních postupů na předem připravených polotovarech. Ukázky hotových svíček na http://kamilaugustyn.rajce.idnes.cz/CVVZ_-_Lite_svicky/

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Doplatek na místě10,- až 90,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Kamil Augustýn (Kamilek) Zobrazit popis
  informatik, správce sítě; dříve vedoucí v různých oddílech; pro relaxaci si po večerech hraju se dřevem, voskem, hedvábím a barvami, kamínky, dráty a spoustou dalších věcí… http://www.kamilek.cz/foto/tvorba/ Práci se dřevem a něco dalšího k tomu lektoruju na CVVZ od 2005, časem jsem infiltroval i různé RVVZ ;-)

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  SPH26

  Metodika a bezpečnost práce s dětmi na umělé stěně

  Během programu si zahrajete na děti, které zavítají na lezeckou stěnu. Budeme se učit, jak dětem poskytnout maximální zážitek bez zbytečných zranění a přitom je vést k dodržování základních pravidel nejen na stěně, ale i ve skalách a v partě kamarádů - nejen lezců.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPokud máš svůj sedák, vezmi.
  Lektor
  Monika Hovádková , DUHA Zobrazit popis
  Baví mě lezení, hory, cestování, acrojoga, poznávání nových věcí, posouvání vlastních hranic a ukazovat druhým, že když chceš, tak můžeš :). Pracuji jako učitelka na ZŠ, kde koordinuje projekt DofE a v nachodskem Déčku vedu lezecké kroužky. V životě dělám věci, které mě baví, takže můj život mě zkratka baví :).

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED46

  Mizející mužské vzory ve výchovném procesu a jak z toho ven - můžou nám s tím pomoct pohádky?

  Cesta chlapce k naplněnému mužství. Na pohádkovém příběhu "Dlouhý, Široký a Bystrozraký" si ukážeme, s jakými vlastnostmi by se měl muž ztotožnit a jaká cesta ho může přivézt k dobrým partnerským vztahům.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckypomůcky pro zapisování - budou-li chtít
  Lektor
  Miluše Nechvátalová , Sdružení FILIA z. s. Zobrazit popis
  pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 18 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  FTP04

  Naprogramujte si s dětmi jednoduchou hru na mobilu

  Pomocí grafického prostředí, které je přístupné všem, kteří mají svůj účet na google, si naprogramujeme jednoduchou hru nazvanou plácni mouchu. Po displeji telefonu se bude náhodně pohybovat moucha. Pokud na ni kliknete započítává vám to kladné body, pokud se netrefíte počítá to body záporné. Toto hru standardně programuji se šesťáky a vše zvládnou. Proto kdo trochu ovládá počítač nemusí mít žádný strach.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Ing. Dalibor Vích (Náča) , Eldorádo, spolek dětí a mládeže Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED03

  pÁPÁ HRÁTKY - naučíme děti vnímat hendikep

  Vyzkoušej si sám a následně se nauč jak dětem přiblížit pocity, možnosti a překážky se kterými se setkávají lidé se specifickými vzdělávacími potřebami? Seznámení se vzdělávacími programy pro děti a mládež. V těchto programech dochází k využití kompenzačních pomůcek a následnému prožitku v modelových situacích navozujících běžný den člověka se zdravotním postižením. Na vlastní kůži si to prožijte! Paralympijský školní den - vzdělávací program, seznamující žáky a studenty se sporty osob se zdravotním postižením formou besedy a následných pohybových činností pojících se k danému postižení (mobilita na vozíku, prostorová orientace, jízda na sportovním vozíku, cílové sporty) pÁPÁ hrátky - vzdělávací program, seznamující předškolní děti se zdravotním postižením formou pohádek a činností pojících se k danému postižení (jízda na vozíku, asistence osob se zrakovým postižením, znakový jazyk, kresba ústy, psychomotorické a zdravotní cvičení) V programu budete seznámeni s oběma osvětovými vzdělávacími programy a následně si vybrané činnosti vyzkoušíte.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyTužku, papír
  Lektor
  Veronika Chvojková (Chvojec) Zobrazit popis
  Pocházím z Rychnova nad Kněžnou, ale už 6 let žiji v Olomouci. Posledním rokem studuji Fakultu tělesné kultury UP Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova. Od roku 2018 pracuji pod Olomouckým krajem jako konzultant APA (aplikované pohybové aktivity), kde se snažíme podpořit děti, žáky a studenty se SVP v oblasti tělesné výchovy i v oblasti mimoškolních pohybových aktivit. Jsem autorkou vzdělávacího programu "pÁPÁ hrátky" kde je cílem seznámit předškolní děti s osobami se zdravotním postižením formou pohádek a aktivit pojící se k danému postižení. Déčko - DDM RK zde působím 11 let jako externí pracovník (kroužky, tábory, akce, víkendovky).

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD10

  PIŠ A TVOŘ!

  Cílem dílny je v účastníkovi otevřít kreativní myšlení, představivosti, fantazie, inspirovat ho novými nápady a naučit ho základy dramaturgie při psaní textů a scénářů pro divadelní účely. Čemu by se autor měl vyhnout a co ba naopak je moderní a měl by to svých děl zapojit. motto: Vše kolem tebe, je moře nápadů

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůcky* tužka + papír (blok) * Jakýkoliv talisman (cokoliv, co mají rádi) * Nůžky, pastelky, fixy, lepidlo... (prostě cokoliv na zvýraznění vystřižení a nalepení).
  Lektor
  Dominik Macháček (Mingo) Zobrazit popis
  Jmenuji se Dominik Macháček a absolvoval jsem studium na JAMU v Brně. Již od malička jsem miloval divadlo a tak jsem si řekl: „Budu to dělat celý život.“ Rozhodnutí malého dvanáctiletého chlapce, rozhodlo na celý život. K lektorování jsem se dostal již na střední a poté i na vysoké škole. Mám velmi rád interaktivní vzdělávací aktivity, které vychází z potřeb účastníků. Řídím se heslem: „Činem se člověk učí rychleji, než-li slovem“. Pokud chcete vědět více navštivte: https://dominikmachacek.wixsite.com/portfolio

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED07

  Práce s hodnotami pro nejmenší

  Chceme děti vést k zodpovědnosti, respektu, spolupráci, lásce, přátelství či fair-play, ale kdy s tím začít? A jak? Představíme si jednoduché aktivity, které vám mohou pomoci zařadit práci s hodnotami do celoroční činnosti oddílu předškoláků, uplatnění ale najdou určitě i u dětí starších.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Klára Vlášková (Klárka / Panda) , ČTU, Junák Zobrazit popis
  Vedu předškolní skauty a na tábory jezdím s táborníky. Na benjamíncích mě baví, že doslova vidím, jak mi rostou pod rukama. Ráda se nechám inspirovat dobrými nápady od dětí i od dospělých. A nedám dopustit na "cévévézetkovou" masalu :)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD02

  Prožitkové bubnování s prvky muzikoterapie

  Bubnování se může věnovat i naprostý začátečník, který je přesvědčen, že nemá žádné hudební vlohy. Budeme hrát jednoduše a intuitivně, průběh workshopu bude záležet na složení a naladění skupiny. Kromě afrických bubnů djembe se seznámíme s dalšími drobnými perkusními nástroji. Bubnování přináší radost, uvolnění, propojuje kolektiv a "dobíjí baterky". Budeme si hrát, improvizovat a relaxovat.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Ivana Nováková , Dům dětí a mládeže Stonožka Zobrazit popis
  Jsem ředitelkou ( 20 let! :-)) ) DDM Stonožka Nová Paka. Věnuji se několika rytmickým skupinám, které jsou zaměřené na africké rytmy a na všeobecný rozvoj hudebnosti a kreativity dětí. Ve své práci používám také prvky muzikoterapie. Svoje zkušenosti jsem čerpala na workshopech s africkými, německými i českými lektory a studiem muzikoterapie u PhDr. Markéty Gerlichové, Ph.D a PaedDr. Lubomíra Holzera. Spolupracuji se Školským zařízením pro DVPP Královéhradeckého kraje jako lektorka seminářů pro pedagogy.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED06

  První pomoc pro tábor, trocha teorie nás totiž nezabije

  Až 50 nejčastějších zranění a průšvihů na táboře. Tak trochu graficky, tak trochu prakticky a hlavně společně. Pojďte si poslechnout, ale klidně i poradit ostatním. A úplně na rovinu? Pojďte se připravit na večerní závod ;)

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Michal Hnaťuk (W68) , Emergency Extreme Zobrazit popis
  Pár z vás už se se mnou setkalo v loňském roce. Jsem všeobecná sestra, co se rozhodla odjet do zahraničí načerpat co nejvíc zkušeností. Pohyboval jsem se na urgentu velkých amerických měst i na odlehlých vesničkách Ukrajiny. Urgent a před nemocniční pomoc mě baví, hodně. Poslední dva roky se věnuji vedle práce i vedení a lektorování v Emergency Extreme. Zaměřuji se hlavně na základní kurzy - KPR & AED a Masivní krvácení. Ale někdy lektoruji i komplikovanější lekce pro více odborné publikum - Shooting Range FIRST RESPONDER nebo S&R Medic. Jsem velietelem jednotky SAR Terezín a aktivním psovodem.
  Nikola Balounová (Bizon) , Emergency Extreme Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN10

  Přihlašování a platby účastníků efektivně a pod kontrolou

  Podíváme se spolu na efektivní a v praxi prověřené řešení administrace přihlášek, plateb, možnosti online registrace vašich účastníků např. na tábory, na různé pravidelné kurzy či jednorázové akce. Zjistíme, že se dá i jinak, než s papírem a excelem. Představím vám informační systém Domeček, který používají desítky SVČ po celé republice a který možná může být řešením i pro vás. Prostor pro dotazy a diskusi nad řešením je samozřejmý, stejně jako konzultace např. k možnosti využití takového informačního systému jako podkladu pro účetnictví. Vše pohromadě, přehledně, pod kontrolou a profesionálně vyřešené.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Josef Chmel , Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita Zobrazit popis
  Od roku 1990 pracuji v různé formě s dětmi a mládeží, po celou tu dobu aktivně působím na různých pozicích v DDM Praha 3 - Ulita, 12 let (v letech 2005-2017) jsem byl ředitelem Ulity. Vedle toho vedu také skoro 30 let dětský turistický oddíl rámci malé neziskovky, mám za sebou desítky táborů a stovky víkendovek. Jsem člověk několika profesí, momentálně se věnuji hlavně účetnictví ve školství a současně informačnímu systému pro SVČ (a nejen pro ně). Baví mě propojovat obory a hledat systémová řešení. Na CVVZ jsem byl kdysi dávno v pravěku, tedy v devadesátých letech minulého století:-)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH12

  Psychomotorické hry, aneb jak využít psychomotorické hry v praxi

  Zahrajeme si společně vzorek psychomotorických her, ale také si popovídáme, proč používat psychomotorické hry, k čemu tyto hry slouží a jak je můžeme dál využívat pro rozvoj osobnosti dítěte.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyOblečení do tělocvičny
  Lektor
  David Lorenz (ELF) , Pionýr Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý účastník CVVZtek. Mám dlouholetou praxi v oddíle jako jeden z vedoucích, nyní pracuji jako učitel a vychovatel na ZŠ. V předloňském roce jsem absolvoval kurz psychomotorických her. Své zkušenosti využívám především v praxi při práci s dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN05

  ŘEČNICTVÍ

  1. TEORIE: Pár obecných tipů a poznatků, jak lépe mluvit před lidmi, včetně několika jednoduchých přípravných cvičení, která budeme dělat společně. 2. NAŠE ŘEČI: připravte si každý řeč, která bude mít rozsah 3 až 5 minut, vyberte si jedno z následujících témat: - Jakou superschopnost bych chtěl mít. - Co mě dokáže nejlépe motivovat. - Za co jsem v životě nejvíce vděčný. - Moje životní filosofie / motto. - Můj nevšední zážitek (inspirativní, adrenalinový, v jakémkoli směru obohacující). - Popis dne, kdybych věděl, že je mým posledním. 3. ZPĚTNÁ VAZBA: Proběhne až na konci po všech našich řečech, ale bude hodnocena každá řeč zvlášť, jen je lepší na konci, abychom měli napřed porovnání. Zhodnotíme jazykovou i myšlenkovou stránku a samozřejmě i neverbální část, jako oční kontakt s posluchači, řeč těla apod. Poznámka: Dle počtu účastníků i délky našich řečí je možné, že stihneme každý 2 řeči, proto doporučuji připravit 2. Určitě si však aspoň 1 připravte, nemá smysl si to tam odsedět. Případně, kdo by opravdu neměl žádnou řeč, tak by měl být více aktivní jako hodnotitel, tuto roli vysvětlím na místě.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyZápisník (nepovinné, pouze ve vlastním zájmu)
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH08

  Sebeobrana na ulici - naposled

  Program určený začátečníkům. Práce s podvědomím při napadení, uvědomění si základních principů, pochopení bolesti jako přínosu, nauka reakcí jak se orientovat nebo zachovat při možném napadení a jak tomu předcházet. Bude to bolet, nebude to sranda, ale i tak se nasmějeme. Program je fyzicky i psychicky náročnější.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  PomůckyPropiska, mobil, klíče,šátek, triko na roztrhání, maskáčovou nebo jinou bundu
  Lektor
  Martin Jung (Maťo) , N.A.L. Zobrazit popis
  Lektoruji již od roku 2004 a jsem nesmírně rád, že je o mé programy stále zájem. Věnuji se spiritualitě, indiány, bojovým uměním Ninjutsu a jiným věcem již nějaký čas.Není potřeba o sobě psát, chceš-li vyhledej si mne :)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED14

  Umění naslouchat

  Umíme naslouchat druhým? Umíme naslouchat sobě? Teorie je jen začátek, praxe nám prozradí, co vnímáme mezi řádky. Co je podstatné. Zkušenost je nenahraditelná. Přijďte si vzájemně naslouchat.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckynotes, tužku, chuť komunikovat a navazovat spojení s druhými lidmi
  Lektor
  Iva Kufr (Berča) Zobrazit popis
  Ing. Iva Kufr - do roku 1999se věnuji studiu a praktikování Taiji. Opakovaně jsem navštívila Akademii Wudang Kungfu Taiji Quan ve městě Wudangshan. Jsem spoluzakladatelkou Akademie Wudang Kungfu Taiji Quan v Hradci Králové. Svoje znalosti a umění využívám v profesi životního kouče. Moje životní motto je : " Radost v životě - život v radosti." Více naleznete na stránkách ivakufr.cz a wudanghk.cz

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  FTP02

  VIDA! experimenty

  Pojďte se povídat do zákulisí VIDA! science centra a zjistit jak to u nás funguje a nechte se inspirovat pokusy, kterými můžete obohatit oddílovou schůzku, tábor, zkrátka jakoukoliv akci. Pokusy, které vás zaujmou si budete moci vyzkoušet sami. Jedná se o zopakování programu ze soboty.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Martina Holčapková , VIDA! science centrum Zobrazit popis
  Čtvrtým rokem pracuji jako vidátorka/edutainer ve Vida! science centru v Brně. Snažíme se popularizovat vědu a přiblížit ji jak dětem, tak dospělým. Kromě pomoci lidem v expozici vedu příměstské tábory, uvádím programy a jezdím na promo akce. Absolvovala Angličtinu v elektrotechnice a informatice na FEKT VUT v Brně. Ve volném čase se ráda věnuji sezónním sportům - především lyžování, snowboardingu, windsurfingu a yachtingu.
  Pavel Daněk , VIDA! science centrum Zobrazit popis
  Pátým rokem pracuji jako vidátor/edutainer ve Vida! Science centru v Brně. Snažíme se popularizovat vědu a přiblížit ji jak dětem, tak dospělým. Kromě pomoci lidem v expozici vedu příměstské tábory, uvádím programy a jezdím na promo akce. Jsem absolventem PřF MU oboru Fyziologie a imunologie a popularizaci vědy se věnuji i ve volném čase mimo vidu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB13

  Vodácký putovní tábor

  Putovní tábor má svá specifika a ještě specifičtější je putovní tábor vodácký. V programu se budeme zabývat tím, jak takový tábor naplánovat, uspořádat, na co všechno se soustředit a na co nezapomenout. Budeme si povídat o vhodném výběru řeky, plánování jednotlivých tras, ubytování na řece a doplňkovém programu na putovním táboře.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPsací potřeby
  Lektor
  Kristýna Petrová (Týna) , Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, DDM Vážka Zobrazit popis
  Pracuji jako zástupce ředitele pro Dům dětí a mládeže při základní škole, věnuji se tedy volnému času dětí i dospělých. Dříve jsem několik let učila na prvním i druhém stupni (ČJ, NJ, HV a další) a kromě toho vedu již 20 let dívčí (dnes již smíšený) vodácký oddíl. V rámci své diplomové práce jsem zpracovala týdenní putování po řece Ploučnici včetně doprovodného programu pro dětské kolektivy se zaměřením na ekologii a ochranu přírody a krajiny - a tu jsem později v rámci krajského projektu vydala jako odbornou publikaci.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN03

  Zpětná vazba vs. Kritika

  Zpětná vazba je velmi podceňované téma a velmi často se plete s pojmem kritika. Na tomto workshopu však pochopíte, že k sobě mají sice blízko, ale stejné rozhodně nejsou :). Už jen proto, že každý z těchto pojmů má velmi odlišné následky. Podíváme se na zoubek jak zpětné vazbě, tak kritice, a to i prakticky. Řekneme si, kde se dají reálně využít a pojmenujeme si jejich rozdíly. Ukážeme si léty ověřený vzor zpětné vazby a tak trošku vyjdeme mimo komfortní zónu. Rozhodně se máte na co těšit! Jediné, co potřebujete, je zájem se něčemu novému naučit (i když to tak nevypadá). Zbytek ponechte na mně :).

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyZájem se něco naučit.
  Lektor
  Jakub Jonáš (Vlčák) , Development4Project, s. r. o. Zobrazit popis
  Jmenuji se Jakub Jonáš podnikám v oboru projektového managementu a marketingu. Mám za sebou zkušenost provozního v restauraci a marketingového manažéra. Jsem také skaut ( bohužel už ne aktivní, kvůli časovým důvodům, ale vracím se k tomu. Jezdím ovšem na tábory jako vedoucí, hlavní vedoucí a na školy v přírodě také jako vedoucí. Jsme autor knihy o Táborech, která má jít do tisku v Září 2019. Práce s dětmi mě baví protože mě naplňuje a je to pro mě i odpočinek. Aktuálně i přednáším pro mladé ( Například Pražský Barcamp) a také na školách. Do budoucna mám větší projekt týkající se školství a práce s mládeží na kterém pracuji už pár let. Na CVVZ jedu počtvrté, a těším se na každý další ročník! A rád bych se tam podělil o své zkušenosti s tím co mě funguji zejména v práci s neposlušnými až konfliktními dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HDT12

  "O rovnováze" s Jaroslavem Duškem

  Tak trochu jiný pohled na rovnováhu. Co více říct? Kdo u toho che být ten přijde "pobejt", kdo nechce půjde se hýbat, tvořit nebo se jinak vzdělávat a rozvíjet.

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jaroslav Dušek Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  AKR 02/2

  „Legislativní ukotvení vzdělávání dětí, žáků se SVP - ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO“ ČÁST 2.

  Kodifikace společného vzdělávání v podmínkách ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO – praktická aplikace právní úpravy na podmínky povinného vzdělávání a rozdíly oproti zájmovému a neformálnímu vzdělávání, včetně použití podpůrných opatření. Rizika v praxi školského zařízení a zařízení NNO, úloha zapojených aktérů, předcházení a řešení konfliktů, řešení problémových situací. Příklady dobré praxe – rozbor řešení. Účastníci si prohloubí osobní kompetence v oblasti právní úpravy vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a vzdělávání dětí, žáků nadaných a jejich praktické implementace do praxe škol, školních zařízení a zařízení pro zájmové a neformální vzdělávání dětí, žáků v ZŠ, ZUŠ, SVČ a NNO; Účastnicí se budou lépe orientovat v problematice společného vzdělávání a jeho vhodné implementace do praxe a prohloubí si znalosti o propojenosti práv a povinností jednotlivých aktérů společného vzdělávání, jak vyplývá z platné právní úpravy; budou umět předcházet případným konfliktům vzniklých z nepochopení právních aspektů rolí jednotlivých aktérů společného vzdělávání a budou lépe připraveni tyto konflikty řešit v praxi. Doplatek za vzdělávací kurz: 200,- (platba na místě účetní CVVZ - nasledně placeno hromadně NIDV). Kurz je dotovaný platíte za své vzdělání jen zlomek původní ceny. Dále je nutné pro získání osvědčení provézt registraci na stránkách NIDV.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D. , NIDV Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED47

  Archetypální zprávy pro ženy (na přání)

  Po několika ročnících přednášek "Mizející mužské vzory...." je na přání žen připravena přednáška pro ně. Budeme se věnovat pohádkám, např.: Božena Němcová - "Pohádka o bílém hadu" Pinkola Estés Clarissa -"Cesta za půlměsíčním medvědem" Božena Němcová - "Sedmero krkavců". biblickým příběhům, např.: "Ester" "Rút" "Támar"

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypomůcky pro zapisování - budou-li chtít
  Lektor
  Miluše Nechvátalová , Sdružení FILIA z. s. Zobrazit popis
  pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 18 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO04

  Dřevěné šperky

  Trocha povídání o dřevu a možnostech opracování, následovaná vyzkoušením v praxi. Techniky práce jsou uzpůsobeny tak, aby se bezpečně dalo tvořit i s menšími dětmi. Ukázky na http://kamilaugustyn.rajce.idnes.cz/CVVZ_-_Drevene_sperky/ Nápady, fantazii a trpělivost určitě s sebou.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Doplatek na místěpodle spotřebovaného materiálu (5 - 20 Kč)
  Lektor
  Kamil Augustýn (Kamilek) Zobrazit popis
  informatik, správce sítě; dříve vedoucí v různých oddílech; pro relaxaci si po večerech hraju se dřevem, voskem, hedvábím a barvami, kamínky, dráty a spoustou dalších věcí… http://www.kamilek.cz/foto/tvorba/ Práci se dřevem a něco dalšího k tomu lektoruju na CVVZ od 2005, časem jsem infiltroval i různé RVVZ ;-)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB02

  Etapovka od A do Z

  Co vše obnáší tvorba a realizace etapové hry? V průběhu semináře si projdeme tvorbu etapovky od výběru téma až po organizaci vedoucích na táboře. Nebudeme se však zabývat vymýšlením her samotných, nýbrž etapovkou jako celkem. Aneb ukážeme si, jak vytvořit etapovou hru tak, aby krásně vypadala jak na papíře, tak posléze v reálu na táboře. Seminář je především pro vedoucovské nováčky, ale i zkušenější vedoucí se mohou leccos přiučit.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckytužku a blok na případné poznámky
  Lektor
  Karel Bouda , ČTU Zobrazit popis
  Od dětství jsem členem tábornického oddílu Cassiopeia. Poslední 4 roky působím jako programový vedoucí - starám se o tvorbu, ale i realizaci táborové etapové hry. Tento rok píši svoji 5. etapovku.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  KON05

  KONFERENCE "VIZE 2030" - Aspekty práce vedoucího/statutára organizace

  Program je součástí odborné konference a je vstupní pracovní skupinou pro navazující panelovou diskusi na téma "Rozvoj podmínek neformálního vzdělávání v ČR" Co zažívá a prožívá vedoucí/statutár organizace? Za co je odpovědný směrem ven a za co směrem k ostetním vedoucím v organizaci. Jak vystupuje mezi "svými" ovečkami na akcích a na jednáních? Jak řeší dvojí roli "jsem kámoš" a "jsem vůdce"? Co na to starší kolegové, když vy jste tady šéf? Účastníci konference mohou získat účastnický list NIDV. Zájemci se musí registrovat zde: http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=72969&operace=detail&fbclid=IwAR18NjuhI9VHVaNgkARPysZTFqke-V5O9y1s568vV1KVrk02xZuxlmgw2hw

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyVlastní situaci a nebo zkušenost kterou jsme každý zažili...a nebyla nám úplně příjemná.
  Lektor
  Vlastimil Jura (Kočičák) , Český svaz chovatelů Zobrazit popis
  Jsem metodik a pedagog volného času působící již více jak 10 let na různých vedoucích pozicích ve své mateřské organizaci. Dále jako lektor při dalším vzdělávání převážně mládeže a pedagogů v rámci ČSCH, Projektu Odyssea, NIDV. Dále na ZŠ, SŠ, VŠ a dalších organizacích a spolcích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH05

  Léčebný qigong Yijinjing

  Jednotlivé prvky léčebného cvičení yijinjing mohou být cestou ke zdraví a relaxaci pro vás, vaše blízké, děti ve vašem oddíle. Přijďte si protáhnout tělo. Máme jedinečnou příležitost opět po roce se sejít v tělocvičně a harmonizovat naši energii

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckypohodlný oděv, cvičky do tělocvičny,
  Lektor
  Iva Kufr (Berča) Zobrazit popis
  Ing. Iva Kufr - do roku 1999se věnuji studiu a praktikování Taiji. Opakovaně jsem navštívila Akademii Wudang Kungfu Taiji Quan ve městě Wudangshan. Jsem spoluzakladatelkou Akademie Wudang Kungfu Taiji Quan v Hradci Králové. Svoje znalosti a umění využívám v profesi životního kouče. Moje životní motto je : " Radost v životě - život v radosti." Více naleznete na stránkách ivakufr.cz a wudanghk.cz

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO02

  Modelování z balónků! :)

  Pohodový workshop nadšeného samouka. Pojď si zkusit vymodelovat kytičku, berušku či želvičku z balónku. Jako bonus si i zaposiluješ s pumpičkou. ;)

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPokud máte vlastní pumpičku na nafukování modelovacích balónků (není nutné), případně vlastní balónky (budou i na místě).
  Doplatek na místě2,-/balónek (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Anna Jenčíková (Ani) , DDM Týniště nad Orlicí Zobrazit popis
  Jsem sportovní a tvořivý nadšenec. Aktuálně pracuji v MŠ v Olomouci a na CVVZ jedu již po sedmé. :)

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  TVO23

  Náušnice či přívěšek na klíče z korálků

  Vyrobit si náušnice nebo přívěšek na klíče není vůbec složité. V jednoduchosti je síla a ty jednoduché jsou nejhezčí. A dárek vyrobený vlastní rukou je ten nejlepší.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Doplatek na místědo 50 kč, podle materiálu
  Lektor
  Lenka Pospíšilová (Lenočka) , Duha Zobrazit popis
  Jsem v podstatě fosilie mezi námi všemi. Stála jsem u zrodu první porevoluční CVVZ v Brně v roce 1992. Samozřejmě ne sama. Od té doby se plně a téměř každodenně věnuju práci s dětmi nebo mládeží. Na rúzných VVZ, RVVZ nebo CVVZ jsem byla tolikrát, že jsem to přestala počítat a vynechání bylo pouze díky tomu, že jsme se s manželem střídali v hlídání syna. Několikrát jsem se zůčastnila jako lektorka. Stále máme funkční oddíl a 20 letních a nějaké zimní táborů nedovolí ustrnout.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED01

  Nekřič, neslyším

  Stručný úvod do světa osob nedoslýchavých, ohluchlých, neslyšících a osob s tinitem.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Monika Koubová (Aki) , CDS Tamtam o.p.s Zobrazit popis
  profesí speciální pedagog, duší tvořivec :), externí spolupracovnice DDM Týniště nad Orlicí, lektorka na CVVZ Hradec Králové a Šumperk, účastnice CVVZ v Třešti a v Hlinsku

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO09

  Papírové modely - pokemoni

  Ukázka výroby papírových modelů pokemonů. U dětí to mělo obrovský úspěch - nechtěly dělat nic jiného.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyTrpělivost
  Lektor
  Vojtěch Brabenec (Brába) Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí. Na cvvz jedu podruhé.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED17

  Práce s pravidly při práci s dětmi

  Pravidla jsou velmi podceňované téma a velmi často se plete jejich skutečný účel. Na tomto semináři však pochopíte, že pravidla, opravdu nemají sloužit pouze k omezování (ne)jen dětí. Podíváme se pravidlům na zoubek, a to i prakticky. Řekneme si, kde se dají reálně využít a pojmenujeme si práci s nimi. Rozhodně se máte na co těšit! Jediné, co potřebujete, je zájem se něčemu novému naučit (i když to tak nevypadá). Zbytek ponechte na mně :).

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jakub Jonáš (Vlčák) , Development4Project, s. r. o. Zobrazit popis
  Jmenuji se Jakub Jonáš podnikám v oboru projektového managementu a marketingu. Mám za sebou zkušenost provozního v restauraci a marketingového manažéra. Jsem také skaut ( bohužel už ne aktivní, kvůli časovým důvodům, ale vracím se k tomu. Jezdím ovšem na tábory jako vedoucí, hlavní vedoucí a na školy v přírodě také jako vedoucí. Jsme autor knihy o Táborech, která má jít do tisku v Září 2019. Práce s dětmi mě baví protože mě naplňuje a je to pro mě i odpočinek. Aktuálně i přednáším pro mladé ( Například Pražský Barcamp) a také na školách. Do budoucna mám větší projekt týkající se školství a práce s mládeží na kterém pracuji už pár let. Na CVVZ jedu počtvrté, a těším se na každý další ročník! A rád bych se tam podělil o své zkušenosti s tím co mě funguji zejména v práci s neposlušnými až konfliktními dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB16

  První pomoc - KPR + TANR

  V tomto kurzu probereme téma Kardiopulmonální resuscitace (KPR) u dospělích a dětí, které se bude skládat z: - Bezpečnost - Co je KPR - Jak přistupovat k postiženému - Kdy poskytovat či neposkytovat KPR - Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR) - Praktická cvičení na KPR

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyNení potřeba
  Lektor
  Tomáš Janoušek , KVHS Nová Paka z.s. Zobrazit popis
  Jsem příslušníkem Aktivních Záloh 72. mechanizovaného praporu Přáslavice. Zároveň máme v Nové Pace Klub vojenské historie a současnosti, kde se kromě jiného věnujeme primárně kurzům první pomoci pro civilní veřejnost a zejména pro ozbrojené složky. Jsme akreditováni provádět kurzy Zdravotníků zotavovacích akcí, dále rozšiřujeme pro veřejnost kurzy o Plavčíka, Člena první pomoci nebo například První pomoci pro psy. První pomoci v armádním prostředí se věnuji 5 let, oficiálně realizujeme kurzy pro veřejnost od letošního roku. Snažíme se kurzy dělat dle nejnovějších postupů, s moderním materiálem a s aktivním přístupem pro účastníky pomocí modelových situací, včetně reálně zpracovaných umělých zranění.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH13

  Psychomotorické hry, aneb jak využít psychomotorické hry v praxi - 2 - rozšíření

  Pozor! Tento program je určený pro ty, co již jednou se mnou zažili psychomotorické hry 1! Zde se účastníci dozví další nové spektrum her, které si vlastnoručně vyzkouší. V opačném případě využijte prosím Psychomotorické hry, aneb jak využít psychomotorické hry v praxi 1.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyOblečení do tělocvičny, dobrou náladu
  Lektor
  David Lorenz (ELF) , Pionýr Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý účastník CVVZtek. Mám dlouholetou praxi v oddíle jako jeden z vedoucích, nyní pracuji jako učitel a vychovatel na ZŠ. V předloňském roce jsem absolvoval kurz psychomotorických her. Své zkušenosti využívám především v praxi při práci s dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD08

  Rozvoj hudebního talentu u dětí

  Jedná se o hudebně - pedagogickou inspiraci s praktickými ukázkami. Především jde o rozvoj hudebně - rytmického cítění a hudebně - pohybového projevu u dětí od jednoho roku. Účastníci programu si vyzkouší intonační, deklamační i dechová cvičení s prvky muzikoterapie.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Gabriela Malá (Gabča) , Dům dětí a mládeže Zobrazit popis
  Jsem lektorkou hudebních kroužků pro děti a dospělé již 15.let. Vyučuji hru na klavír, sólový zpěv a hudební kroužky pro děti a Především se věnuji dětem předškolního věku, s kterými rozvíjím jejich hudební schopnosti a dovednosti, rytmické cítění a pozitivní vztah k hudbě. Sudovala jsem hudební výchovu, komunikaci a pedagogiku na Univerzitě Hradec Králové. Účastnila jsem se CVVZ v Hradci Králové.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB01

  Tábornická praxe s příručkou Skautská praxe 2.0

  Před prázdninami 2019 vyšla příručka Skautská praxe 2.0, která obsahuje řadu nových prvků, se kterými se naučíme zacházet, a to jak s praktickými tábornickými náměty, tak s navazujícími aktivitami v příručce i na internetu.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckytužku, papír a pokud vlastníš, tak i příručku Skautská praxe 2.0
  Lektor
  Jiří Červinka (Brko) Zobrazit popis
  Jsem členem Ligy lesní moudrosti a také jsem zakládající vedoucí oddílu experimentální archeologie Mamuti, který bude zanedlouho mít za sebou 40 let činnosti. Jsem autor několika publikací s náměty pro oddíly: Výpravy do pravěku (spoluautor), Výpravy do přírody, Hurá na tábor. Jsem dlouholetým editorem webových stránek a publikací o outdorovém vybavení. V současnosti publikuji na webu Ostrovnapadu.cz náměty pro dětské tábornické a zálesácké oddíly.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO13

  Ubrouskové magnetky

  Servítková alebo ubrousková technika spolu s krakelovaním (praskaním farieb) a akrylkami na korkovom povrchu - nalepením magnetu vzniknú handmade magnetky na chladničku.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckynožnice, štetec, fén na vlasy
  Doplatek na místě40,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Mária Horníková (Majka) , Tvorítko Zobrazit popis
  V oblasti práce s deťmi a mládežou sa ako dobrovoľníčka pohybujem už od roku 2004: tábory, víkendovky a iné akcie pre deti a teenagerov s kardiologickými ochoreniami najprv v OZ Klub Detskej Nádeje, teraz viac medzinárodné aktivity zatiaľ v neformálnej skupine. Moju záľubu v tvorivých výtvarných činnostiach sa snažím previesť do svojej práce, mám živnosť na tvorivé výtvarné kurzy. Rok a pol som robila externú školiteľku pre Iuventu - Slovenský inštitút mládeže v národnom projekte Komprax - Kompetencie pre prax - o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Pri práci s deťmi a mládežou ma baví venovať sa neformálnemu vzdelávaniu a prepojeniu so zážitkovou pedagogikou a medzinárodným projektom. Mám za sebou veľa medzinárodných školení a niekoľko mládežníckych výmen.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH09

  Vrhání Nožem - Boshurikeny - Shurikeny

  Pochopíte jak zacházet s vrhací zbraní, základní techniky, vzdálenost a práce s tělem. Vrhání nožem - pokud máte doneste si své. Shuriken ( hvězdice ninjů) - BO shuriken ( vrhací hroty - jehlice). Jak si na tábor vyrobit skoronezničitelné a levné vrhací nože.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckySvé vrhací nože pokud mají
  Doplatek na místě80kč
  Lektor
  Martin Jung (Maťo) , N.A.L. Zobrazit popis
  Lektoruji již od roku 2004 a jsem nesmírně rád, že je o mé programy stále zájem. Věnuji se spiritualitě, indiány, bojovým uměním Ninjutsu a jiným věcem již nějaký čas.Není potřeba o sobě psát, chceš-li vyhledej si mne :)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED15

  Výchova v mediální společnosti

  Dnešní doba je mimořádná mimo jiné tím, že prakticky veškerý “veřejný prostor” a současně i velkou část prostoru soukromého doslova okupovala mediálně zprostředkovaná “realita”. Ta zásadním způsobem utváří vnímání i prožívání světa – a děti jsou na to zvlášť citlivé. V programu jsou ukázány principy, které je třeba sledovat, aby skautské výchovné působení mohlo tomuto tlaku účinně vzdorovat.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyProbuzenou mysl
  Lektor
  Jiří Zajíc (Edy) , Junák Zobrazit popis
  Předseda odboru duchovní výchovy Junáka a člen metodické skupiny pro nový skautský program, instruktor vzdělávacího skautského střediska Gemini. Skautem jsem od svých 17 let, 20 let (1970-1990) jsem působil v TOM 5077, který se stal základem dnes největšího skautského střediska v ČR - Blaníku. Vystudoval jsem MFF UK, 15 let pracoval jako matematik - analytik v oblasti využívání počítačů na podporu výuky. Současně jsem působil v ilegálních strukturách katolické církve. Po listopadu 89 jsem 12 let pracoval jako redaktor Redakce náboženského života v Českém rozhlasu, kterou jsem tam založil, 4 roky byl ředitelem kanceláře ČRDM, 3 roky pracoval jako analytik úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, od roku 2008 vedoucí oddělení PR a zástupce ředitele v NIDM a nyní metodik pro vzdělávání v NIDV. Toto je moje 8. CVVZ. Pokaždé jsem tam lektoroval dva programy, které se týkají oblastí, kterým rozumím: rozvoj duchovního života a výchova při působení médií. Předloni pak i debatu k vlastenectví.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED34

  Diagnóza nebo nálepka

  Doba inkluze s sebou přináší řadu otázek a otevírá hovory o psychických poruchách možná trochu víc než kdy předtím. Společně se zamyslíme nad tím, jak pracovat s důvěrnými informacemi, které se k nám z různých stran často dostávají, aby to nebylo pro nikoho ze zúčastněných ohrožující. Těším se na vaše nápady a ráda bude sdílet své postřehy z praxe psychologa a oddílového vedoucího.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Kateřina Palová (Katóba) , Duha Zobrazit popis
  Duší táborník, srdcem romantik, profesí psycholog. Snažím se pomáhat dětem, aby se cítily dobře, a podporovat ty, kteří s nimi pracují - ať už ve škole nebo mimo ni. To je to, co mi dává smysl a co mě baví.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  ZDS04

  Drogy - Say no to čára!

  Jak zpívá Kapitán Demo- Say no to čára! Pojďte se podívat jaké jsou současné trendy v prevenci užívání návykových látek. Zaměřit se na své hranice a limity v této problematice. Pokusíme se společně najít odpověď na věčnou otázku každého táborového vedoucího: Co dělat když dítě kouří, pije, hulí nebo dokonce něco ostřejšího? Poznáte to? Program bude hodně o Vašem sdílení názorů.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Šárka Čmelíková (Šarda) , Rescue Camp Zobrazit popis
  Mám vystudovaný bakalářský program v oboru adiktologie, a pokračuji v navazujícím magisterském studiu. Při škole jsem pracovala jako lektor všeobecné primární prevence rizikového chování v organizaci Prev-centrum, v současné době jsem již několikátým rokem zaměstnaná, jako terénní pracovník a moji cílovou skupinou jsou aktivní uživatele návykových látek. Od malička jezdím na tábory, vedla jsem několik let kroužek Mladých hasičů než jsem se přesunula do Prahy kvůli studiím. Již čtvrtým rokem se podílím na organizaci táboru a vzdělávací akce Rescue camp, který má za cíl zábavnou a interaktivní formou předat dětem a dospívajícím základy první pomoci.
  Dominika Čížkovská , Rescue Camp Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO05

  Dřevěné šperky pro pokročilé

  Méně kecání a více času na práci ;-) Díky tomu bude možné se pustit i do složitějších technik než na základní verzi programu.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Doplatek na místěpodle spotřebovaného materiálu (5 - 20 Kč)
  Lektor
  Kamil Augustýn (Kamilek) Zobrazit popis
  informatik, správce sítě; dříve vedoucí v různých oddílech; pro relaxaci si po večerech hraju se dřevem, voskem, hedvábím a barvami, kamínky, dráty a spoustou dalších věcí… http://www.kamilek.cz/foto/tvorba/ Práci se dřevem a něco dalšího k tomu lektoruju na CVVZ od 2005, časem jsem infiltroval i různé RVVZ ;-)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD07

  Flamenco

  Mezi chvílemi soustředění se na dechberoucích přednáškách a seminářích je třeba trochu mozek uvolnit a naopak rozhýbat ztuhlé kosti! Tady nejsou začátečnice, ani pokročilé. Tady každá tančí podle svého citu a potřeby, jen s malou inspirací ;) A pozor! Mužům vstup zakázán!

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyK tanci není třeba nic speciálního, volná sukně a pohodlné botky (podpatek není nutný) jsou jen osobní volbou.
  Lektor
  Markéta Havelková (Mája) , Modřanská trojka Zobrazit popis
  Už 13 let jsem členem skupiny Modřanská trojka (dítě-instruktor-vedoucí) a momentálně se jí věnuji současně se školou, prací i několika dalšími zájmy.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO14

  Huarache - barefoot sandále

  Minulý rok jsem si zkusila vytvořit sandálky "jako na boso" a myslím, že to zvládne úplně každý (i když je mnoho lidí, kteří si netroufají), proto bych ráda svoji zkušenost předala dál.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckypevnější nůžky, tužku
  Doplatek na místě200,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Lenka Burdová (Venci) , CVČ Hrubínka Zobrazit popis
  Táborová a oddílová vedoucí, instruktorka adaptačních kurzů, zdravotník a fyzioterapeutka vše s několikaletou praxí. Podílela jsem se i na organizování RVVZtek a CVVZtky a dosst jich mám za sebou jako účastník.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED02

  Když ruce mluví

  Znakový jazyk, znakovaná čeština, mimika, prstová abeceda, tlumočení, přepis...…...přijďte nahlédnout do světa komunikace osob se sluchovým postižením

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Monika Koubová (Aki) , CDS Tamtam o.p.s Zobrazit popis
  profesí speciální pedagog, duší tvořivec :), externí spolupracovnice DDM Týniště nad Orlicí, lektorka na CVVZ Hradec Králové a Šumperk, účastnice CVVZ v Třešti a v Hlinsku

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  KON06

  KONFERENCE "VIZE 2030" - Panelová diskuze na téma - Rozvoj podmínek neformálního vzdělávání v ČR

  V rámci konference "VIZE 2030" proběhne panelová diskuze. V panelu se setkají zástupci neziskových organizací, České rady dětí a mládeže, Národního institutu dalšího vzdělávání, Univerzity Palackého Olomouc a další odborníci z řad vedoucích dětských kolektivů a pedagogů z DDM a SVČ. Tématem diskuse je budoucnost neformálního a zájmového vzdělávání v ČR s ohledem na platnou legislativu, metody a dostupnost financování a zejména potřeby organizací, které neformální vzdělávání poskytují. Klíčové otázky jsou možnost snazšího uvolňování vedoucích na letní tábory, pojištění odpovědnosti vedoucích, uznávání dosažené kvalifikace vedoucích, dostupnost zjednodušeného financování pomocí šablon a další aktuální témata. Diskusi moderuje Mgr. Josef Solár. Pozvaní odborníci: PaedDr. Renée Grenarová, Ph.D. et Ph.D., Mgr. Jaroslava Budíková, Mgr. Ondřej Ješina, Ing. Aleš Sedláček - předseda ČRDM, Ph.D., Mgr, Vlastimill Jura, Bc. Jan Burda Účastníci konference mohou získat účastnický list NIDV. Zájemci se musí registrovat zde: http://helen.nidv.cz/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=72969&operace=detail&fbclid=IwAR18NjuhI9VHVaNgkARPysZTFqke-V5O9y1s568vV1KVrk02xZuxlmgw2hw

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Josef Solár (Peepee) , Déčko - Dům dětí a mládeže Rychnov nad Kněžnou Zobrazit popis
  Jsem ředitelem Déčka-DDM Rychnov nad Kněžnou, jsem i jeho odchovanec, kdy jsem nejdříve navštěvoval jeho kroužky (VV, přírodovědné, taneční, šachy, ...), pak jsem pomáhal jako instruktor i jako vedoucí při organizování akcí i táborů. Na CVVZ-ky jezdím již od začátku, nejen jako účastník, lektor, ale sám jsem byl v pořadatelském týmu v Královéhradecké CVVZ.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO10

  Košíky z papírového proutí

  Výroba košíku z papírových trubiček a pevným spodkem.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyTrpělivost
  Lektor
  Vojtěch Brabenec (Brába) Zobrazit popis
  Hlavní zájem mám Origami a papírové modely a bokem cokoli jiného s papírem. Jsem takový papíromaniak s cca 20-ti letou praxí. Na cvvz jedu podruhé.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED26

  Lektorské dovednosti

  Také jste se setkali s lektorem, který přednášel zajímavé téma, ale totálně ho zabil? Lektorujete a cítíte, že byste chtěli být lepší? Pojďte se pobavit o tom, čeho se vyvarovat, jak svůj program udělat zajímavější a pro účastníky poutavější ;-).

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyTužku a papír
  Lektor
  Jitka Koutová (Kamzík) Zobrazit popis
  Lektoruji již několik let, profesně se zabývám poradenstvím pro osoby se zdravotním postižením, se specializaci na neslyšící a zároveň jsem tlumočnicí do znakového jazyka. Ve volném čase se věnuji fotografování (již více než 20 let), nejprve analogovou, dnes digitální fotografií.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED49

  Náměty pro pomoc dětem a mládeži z dysfunkčních rodin

  Interaktivní přednáška. Na modelech rodin si budeme ukazovat, jaké pozice mají mít jednotliví členové rodiny, co se v rodině děje, když nejsou představená pravidla dodržována. Do jaké míry mohou pracovníci s dětmi a mládeží doplnit nebo nahradit rodiče, kteří dětem neposkytují rodičovskou péči Pracovníci s dětmi a mládeží získají informace o předpokladech dobrého fungování rodin. Dozvědí se, jaké funkce dětí přebírají, jestliže rodiče neplní své funkce. Získají náhled, jaké rady mohou dětem a mládeži poskytnout i jaké jsou možnosti a meze "nahrazování" nefungujících rodičů.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypsací potřeby, budou-li si chtít dělat pozbámky
  Lektor
  Miluše Nechvátalová , Sdružení FILIA z. s. Zobrazit popis
  pracuji ve Sdružení FILIA z. s. V této organizaci jsem v řídící pozici, mimo jiné moderuji intervizní setkání. Od roku 1992 pracuji v neziskovém sektoru, a to i s dětmi a mládeží, naše organizace uspořádala 30 táborových pobytů s tématikou canisterapie, na některých jsem působila jako táborový vedoucí. Na téma zooterapií jsme uspořádali čtyři mezinárodní konference. Mám zkušenosti s pobytem zahraničních dobrovolníků, kterým poskytuji podporu na úrovni mentora. Naše organizace také vysílá handicapované dobrovolníky do zahraničí, pro ně realizuji přípravu. Podařilo se mi zorganizovat několik koncertů a koncertních cyklů, které také moderuji. Již 18 roků se věnuji rodinné terapii a na toto téma také pořádám přednášky.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  EX04

  Procházka s Danny Smiřickým Náchoděm - po stopách J. Švoreckého - až na zkoušku jeho jazzové kapely ve Škvorecký Café

  Danny se po mnoha letech vrací do Náchoda. Zažijte s ním procházku po jeho „krásném městě Kostelci", protkanou životem a dílem Josefa Škvoreckého, Dannyho láskami a jazzem. Procházka začíná v 15:30 v Parku osobností vedle Hotelu U města Prahy a končí jazzovým muzicírováním Dannyho kumpánů ve Škvorecký Café poblíž školy. Pro méně zdatné chodce lze procházku zkrátit a na skupinu počkat v kavárně, užít si jazzík a ochutnat skvělou kávu a dortíky z jejich jídelníčku :-)

  ProvedeníExkurze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyvenkovní oblečení, fotoaparát
  Doplatek na místě60,- (platba předem účetní CVVZ do 15.10. 21:00)
  Lektor
  Danny Smiřický Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB17

  První pomoc - Masivní krvácení

  V tomto kurzu probereme téma Masivního krvácení, který se bude skládat z - Bezpečnost - Co je masivní krvácení - Jak poznat masivní krvácení - Jak zastavit masivní krvácení - Prostředky k zástavě krvácení - Praktická cvičení na zástavu masivního krvácení

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyžádné
  Lektor
  Tomáš Janoušek , KVHS Nová Paka z.s. Zobrazit popis
  Jsem příslušníkem Aktivních Záloh 72. mechanizovaného praporu Přáslavice. Zároveň máme v Nové Pace Klub vojenské historie a současnosti, kde se kromě jiného věnujeme primárně kurzům první pomoci pro civilní veřejnost a zejména pro ozbrojené složky. Jsme akreditováni provádět kurzy Zdravotníků zotavovacích akcí, dále rozšiřujeme pro veřejnost kurzy o Plavčíka, Člena první pomoci nebo například První pomoci pro psy. První pomoci v armádním prostředí se věnuji 5 let, oficiálně realizujeme kurzy pro veřejnost od letošního roku. Snažíme se kurzy dělat dle nejnovějších postupů, s moderním materiálem a s aktivním přístupem pro účastníky pomocí modelových situací, včetně reálně zpracovaných umělých zranění.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH02

  První pomoc Náchod Race

  Celý den byla šance si osvěžit svoje vědomosti. Teď přišel čas si je vyzkoušet v praxi. Závod na neznámý poček kilometrů a neznámým počtem překvapení. A pozor, jako v životě, chyby se rozhodně neodpouští ;)

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůextrémní – program je velmi fyzicky náročný
  Pomůckysvoje lékárničky, vždy se ošetřuje max 3 figuranti
  Lektor
  Michal Hnaťuk (W68) , Emergency Extreme Zobrazit popis
  Pár z vás už se se mnou setkalo v loňském roce. Jsem všeobecná sestra, co se rozhodla odjet do zahraničí načerpat co nejvíc zkušeností. Pohyboval jsem se na urgentu velkých amerických měst i na odlehlých vesničkách Ukrajiny. Urgent a před nemocniční pomoc mě baví, hodně. Poslední dva roky se věnuji vedle práce i vedení a lektorování v Emergency Extreme. Zaměřuji se hlavně na základní kurzy - KPR & AED a Masivní krvácení. Ale někdy lektoruji i komplikovanější lekce pro více odborné publikum - Shooting Range FIRST RESPONDER nebo S&R Medic. Jsem velietelem jednotky SAR Terezín a aktivním psovodem.
  Nikola Balounová (Bizon) , Emergency Extreme Zobrazit popis
  Adam Kakrda (Kaki) , Emergency Extreme Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH24

  R.U.R.

  Dramatická hra o cestování čase na motiv románu R.U.R. od Karla Čapka. Tuto hru si můžete hrát na víkendovkách nebo táborech. Může být použita i seznamovacích akcích.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckyšátek na oči
  Lektor
  Tomáš Lešingr (Strejda Vláček) , ČTU Zobrazit popis
  Vedoucí oddílu T.O.Kamarádi Šumperk, náčelník realizačního týmu RVVZ 2008 - 2011, 2015 a CVVZ 2012, 2017 Šumperk.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN06

  Skeleton ESO - účetní a oddílová agenda: řešení na míru dětské organizaci

  Seznámení s online programem Skeleton ESO, který je vytvořen pro dětské i jiné NNO. Program na cloudové bázi umí nejen účetnictví (jednoduché i podvojné), ale mnohem více - evidence členů a majetku, vydávání faktur, hlídání členských příspěvků, účtování dotací, sepisování cestovních náhrad a další... Vše tvořeno pro NNO bez věcí, které prostě NNO nepotřebuje. Program proběhne v PC učebně s možností se do ESA přihlásit a po celou dobu akce vše zkoušet na vlastní kůži. Na konci programu bude čas na otázky k programu či NNO účtařiny obecně.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Tomáš Hurt (Tomek) , Česká rada dětí a mládeže Zobrazit popis
  V České radě dětí a mládeže mám na starosti vývoj a provoz online programu Skeleton ESO. Mimoto sedím v představenstvu ČRDM a revizní komise Asociace TOM, pracuji na Technické univerzitě v Liberci a ve volném čase vedu oddíl TOM Dakoti z České Lípy. Účetnictví neziskovek tak znám jak z pozice oddílového vedoucího, tak z pozice kontrolní, k tomu na ESU spolupracuji od počátku tohoto projektu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH29

  Sportovně-kompenzační pomůcky

  Ukázka s možností vyzkoušet si sportovně-kompenzační pomůcky využitelné v přírodě. Možnosti zapojení dítěte se zdravotním postižením do pohybových aktivit díky využití sportovně kompenzačních pomůcek.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypití, oblečení na ven
  Lektor
  Veronika Chvojková (Chvojec) Zobrazit popis
  Pocházím z Rychnova nad Kněžnou, ale už 6 let žiji v Olomouci. Posledním rokem studuji Fakultu tělesné kultury UP Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova. Od roku 2018 pracuji pod Olomouckým krajem jako konzultant APA (aplikované pohybové aktivity), kde se snažíme podpořit děti, žáky a studenty se SVP v oblasti tělesné výchovy i v oblasti mimoškolních pohybových aktivit. Jsem autorkou vzdělávacího programu "pÁPÁ hrátky" kde je cílem seznámit předškolní děti s osobami se zdravotním postižením formou pohádek a aktivit pojící se k danému postižení. Déčko - DDM RK zde působím 11 let jako externí pracovník (kroužky, tábory, akce, víkendovky).

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD05

  Tance celého světa

  Tance z oblasti country, Anglie, Řecka, Mexika a Jamajky. Jak říkal Don Armstrong učitel country tanců z USA – „Kdo umí chodit a ví která ruka je pravá nebo levá, může tancovat country“

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůcky- Připravte si lehké sportovní obutí s měkkou podrážkou, volné tričko a kalhoty. Děvčatům doporučuji delší, širší sukni.
  Lektor
  Blanka MACHÁČKOVÁ (Bagheera) , ČTU Zobrazit popis
  zabývám se klasickými Country tanci od roku 1992 jako lektor dětského tanečního souboru a od r. 2004 také v klubu pro dospělé. Během let oba soubory rozšířili svůj taneční obzor o tance dalších skotské, irské, staroanglické, mexické, řecké, renesanční ... vše ve stylu country, podle hesla Michala Tučného "Country je to! co mě baví!

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH18

  Tradiční české hry - hrajeme si hezky česky

  Kdo je to dědek Krvavý koleno?Pamatujete si školku s míčem? Víte, že v kuličkách se pořád hrají závody? Umíte skákat gumu? Přijďte se naučit nebo oživit pravidla tradičních českých her. Připomeneme si, jak správně skákat Panáka, jaká jsou pravidla školky s míčem a švihadlem, jak hrát na Sochy, Honzo, vstávej, Přijela babička z Číny a další hry. Hry jsou vhodné pro předškolní a mladší školní věk(4 - 10 let)

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckytenisák, kuličky
  Lektor
  Šárka Ondráčková (Alfík) , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Vedoucí dětského brontosauřího oddílu 1.Brďo Tišnov – Gingo, vedení výukových programů na Inspiro - SVČ Tišnov, kroužků pro děti školního i předškolního věku, organizování táborů, pedagog MŠ, nyní vedoucí dětské skupiny, lektor CVVZ 2007 a 2011, 2016, 2017,2018

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  DOP03

  Turnaj ve hře Malacca

  Turnaj v rychlé karetní hře Malacca. Před turnajem budou vysvětlena pravidla.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Doplatek na místě20
  Lektor
  Jiří Hovorka (Brontík) , Asociace TOM Zobrazit popis
  Účast na 10 CVVZkách. Zabývám se deskovými hrami.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED08

  TVORBA MALÉHO ČASOPISU – družinový, oddílový, střediskový, školní

  PROČ BYCHOM MĚLI VYDÁVAT V DOBĚ INTERNETU NĚJAKÉ TIŠTĚNÉ MÉDIUM – MALÝ ČASOPIS? – pro koho? S jakou náplní? Koho chceme oslovit? A jak? – formát, obsah, forma, typografie, výroba, archiv….

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckyvlastní noviny a časopisy
  Lektor
  Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. (- Bílý Riki (8) -) , PRESS, ANNO JČK. GNF, HBL, Junák Zobrazit popis
  Novinář, technický redaktor, šéfredaktor, typograf, grafik, fotoreportér, autor několika publikací o tvorbě malých časopisů, lektor na PR, práce s médii a reklamu Dlouholetý skautský činovník, propagátor přátelství rozrůzněných a Březových lístků, jeden z blízkých přátel Jana Šimáněho Galéna. Za mediální výchovu dětí a mládeže získal čestný doktorát.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH17

  Ultimate frisbee

  Ultimate je kolektivní bezkontaktní hra. Hrají proti sobě dva týmy. Hraje se s létajícím diskem na obdélníkovém hřišti velikosti zhruba fotbalového, nebo podle počtu hráčů. Na obou kratších stranách je tzv. koncová zóna. Pokud hráč v této zóně chytí přihrávku, tým získává bod. Tým s více body vyhrává. Na začátku si řeknem, jak se správně hází, rozházíme se, zahrajeme si něco jako frisbee golf. Vysvětlíme pravidla ultimate a zahrajeme hru.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckysportovní oblečení a obuv na venkovní hřiště
  Lektor
  Jiří Vychodil (George) , Gaudolino, z.s. Zobrazit popis
  Jsem členem o.s. Gaudolino, pod kterým na tábory jako vedoucí a na jiné akce. Sám si rád ve svém volnu zahranu deskovky, sporovní hry. Jinak pracuji v IT.

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  PED36

  Z PŘEDŠKOLÁKA PRVŇÁČKEM

  ÚVODNÍ ČÁST • význam šestinedělí po narození dítěte, zavinovačky, výběrová pozornost, ADHD • mentální a fyzický věk dítěte • vady zraku • ochablost svalů • problematika laterality – diagnostika dominantního oka • bytí a vědomá hypnóza • pozitivní formulace • příčiny zlobení – vědecké pokusy • motivace, samostatnost, přispívání ŠKOLNÍ ZRALOST A ROZVOJ PERCEPCÍ • hrubá a jemná motorika – náprava úchopu psacího náčiní • prostorová orientace • zrakové vnímání (diferenciace, paměť, analýza, syntéza) • sluchové vnímání (diferenciace, paměť, analýza, syntéza) • hmatové vnímání • mozková činnost při přijímání nových informací • diagnostika školní zralosti

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckytužka a papír
  Lektor
  Martina Vrbická , Doučovací centrum SOVA Čáslav Zobrazit popis
  Jsem absolventkou PdF UHK - obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, lektorka anglického jazyka, absolventka kurzů specializovaných na reedukaci poruch učení. Od roku 2009 vedu Doučovací centrum SOVA Čáslav(www.doucovanicaslav.cz), které se zaměřuje na doučování českého, anglického a německého jazyka, nápravu DYS poruch, předškolní přípravu, diagnostiku školní zralosti a výchovné poradenství. Přednášky jsou určené pedagogům i široké veřejnosti a jsou věnovány problematice poruch učení. Mám sedmiletou dceru a čtyřletého syna. Jsem šťastná, protože moje práce je mým největším koníčkem a skutečnou radostí :)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD09

  Základy improvizace

  Nebát se mluvit, nebát se jednat na veřejnosti. Velké množství cvičeních a her probíhá ve skupinách. Nemusíte se tedy bát, že na to budete sami. Každý účastník dílny poznává nejen techniky improvizace, ale dokonce i sám sebe. Každý v sobě má hrdinu, a proto se budeme učit vyprávět i fantastické příběhy a spojovat různorodé věci. Utišíme našeho našeptávače a rozjedeme kreativní myšlení. Kooperace ve skupině, rozvíjení kreativity, práce s chybou, skupinové kooperace, komunikace, schopnost prosadit svůj názor a pohotovější reakce. Cílem dílny je poznat líp sám sebe skrze improvizační techniky. Improvizovat znamená naplno vnímat okamžik, který právě prožíváme.Proto se snažím pracovat s pozorností a koncentrací teď a tady. Improvizace není o tom být nejlepší a mít ten nejoriginálnější a nejvtipnější nápad. Každý nápad může být dokonalý. Jde jen o to, umět ho přijmout, podat a uchopit. Pokud tě dílna zajímá, nebojte sepřihlásit. Seber své sebevědomí a prostě přijď.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůcky* Vhodné oblečení * pití či sváča * dobrou náladu a chtít se učit a bořit své bariéry.
  Lektor
  Dominik Macháček (Mingo) Zobrazit popis
  Jmenuji se Dominik Macháček a absolvoval jsem studium na JAMU v Brně. Již od malička jsem miloval divadlo a tak jsem si řekl: „Budu to dělat celý život.“ Rozhodnutí malého dvanáctiletého chlapce, rozhodlo na celý život. K lektorování jsem se dostal již na střední a poté i na vysoké škole. Mám velmi rád interaktivní vzdělávací aktivity, které vychází z potřeb účastníků. Řídím se heslem: „Činem se člověk učí rychleji, než-li slovem“. Pokud chcete vědět více navštivte: https://dominikmachacek.wixsite.com/portfolio

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH20

  Základy vodáctví

  Seznámíme se se základy ovládání kánoe / pálavy na klidném místě řeky Metuje a pokud nám to dobře půjde, vyzkoušíme si i pár blbáren, které lze na lodi provádět. POZOR! Sraz před internátem SPŠ.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyOblečení na loď, vhodná obuv, náhradní oblečení, ručník
  Lektor
  Ondřej Habr , Eldorádo, spolek dětí a mládeže Zobrazit popis
  Člen dětského spolku Eldorádo, pracovník s dětmi a mládeží, vedoucí technických i všeobecných oddílů, vedoucí táborů, student vysoké školy oboru aplikovaná informatika

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED29

  Zážitková pedagogika a neformálne vzdelávanie - ako na 2 v 1

  Na tohtoročnej mládežníckej výmene sme pripravili dvojdňový intenzívny program, v ktorom sme spojili niečo zo zážitkovej pedagogiky a niečo z neformálneho vzdelávania, aby sme účastníkom priblížili potrebnú tému. Príďte sa inšpirovať nápadmi, ako hlavne u teenagerov a mládežníkov pracovať s princípmi oboch prístupov, aby vzniklo niečo zaujímavé. Konkrétne sme prostredníctvom zážitkovej pedagogiky riešili tému kľúčových kompetencií.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckynápady :-), pero a papier
  Lektor
  Mária Horníková (Majka) , Tvorítko Zobrazit popis
  V oblasti práce s deťmi a mládežou sa ako dobrovoľníčka pohybujem už od roku 2004: tábory, víkendovky a iné akcie pre deti a teenagerov s kardiologickými ochoreniami najprv v OZ Klub Detskej Nádeje, teraz viac medzinárodné aktivity zatiaľ v neformálnej skupine. Moju záľubu v tvorivých výtvarných činnostiach sa snažím previesť do svojej práce, mám živnosť na tvorivé výtvarné kurzy. Rok a pol som robila externú školiteľku pre Iuventu - Slovenský inštitút mládeže v národnom projekte Komprax - Kompetencie pre prax - o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Pri práci s deťmi a mládežou ma baví venovať sa neformálnemu vzdelávaniu a prepojeniu so zážitkovou pedagogikou a medzinárodným projektom. Mám za sebou veľa medzinárodných školení a niekoľko mládežníckych výmen.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  AKR03/1

  „Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová“

  Akreditovaný program MŠMT - pro získání osvědčení je nutné se účastnit všech bloků (celkem časová dotace 8 hodin). Seminář se zabývá pohledem na dynamiku vztahů v přirozeně heterogenním (v procesu inkluze) dětském kolektivu a na postoje a chování, které ovlivňuje rodina dítěte/žáka. Součástí semináře je modelování reálných situací a společná práce s nimi. Program nabídne příležitost ke změně nazírání na chování dětí/žáků a zacílí se na to, co je třeba udělat, aby se všichni členové systému - dítě, vedoucí, učitel, rodič, spolužáci - cítili bezpečně. Během semináře budou účastníci stavět modelové situace, které vznikají při práci pedagoga(vedoucího kroužku, tábora, atd.) a uvidí tak základní síly a zákonitosti, které vztahy v tomto systému ovlivňují. Budou pracovat i s vlastními tématy účastníků. Vzdělávací cíl: Účastníci získají základní vhled do vybraných konfliktních situací v chování dětí/žáků, nahlédnou souvislosti tohoto chování s rodinnými vztahy a situacemi, které dítě uvědoměle či nevědomě prožívá. Získají vhled do zákonitostí vztahů v různých systémech (oddělení, skupina, oddíl, třída, zájmový klub atd.), přes osobní prožitek tak mohou pochopit chování svých dětí/žáků. Pro získání osvědčení je nutná účast na všech blocích.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  Mgr. Jaroslava Budíková , NIDV Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED22

  Důvěrovky ano či ne?

  Řekneme si něco o tom k čemu slouží důvěrové aktivity a kdy je vhodné je použít a kdy naopak nikoliv. Sdílení zkušeností mezi účastníky, kteří již mají zkušenosti a diskuze k otázkám od těch co zkušenosti teprve sbírají...

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPokud máte, tak vlastní poznatky z důvěrových aktivit, fotografie, případně samotné důvěrovky jako inspiraci pro ostatní...
  Lektor
  Vlastimil Jura (Kočičák) , Český svaz chovatelů Zobrazit popis
  Jsem metodik a pedagog volného času působící již více jak 10 let na různých vedoucích pozicích ve své mateřské organizaci. Dále jako lektor při dalším vzdělávání převážně mládeže a pedagogů v rámci ČSCH, Projektu Odyssea, NIDV. Dále na ZŠ, SŠ, VŠ a dalších organizacích a spolcích.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  FTP06

  Gamifikace a Game-based, můžeme konkurovat?

  Pojďme se podívat, jak na zábavu pohlíží digitální herní průmysl. Poskytnu ti vhled pod pokličku Gamifikace a Game-based programů, pobavme se, jak konkurovat počítačovým, mobilním hrám.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Kristian Polichronov , ČTU - Placatý kámen Zobrazit popis
  Jsem táborník, učitel a vedoucí turistického oddílu. Zabývám se tvorbou zábavných a vzdělávacích programů pro děti.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN15

  Jak se nenechat uvláčet - prevence vyhoření

  Koučovací přednáška a workshop na téma jak si udržet vnitřní motivaci při práci s lidmi, kteří mají činnost „pouze“ jako hobby. Jak najít zdravou rovnováhu, nezbláznit se a nevyhořet.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Dana Minaříková (Sahar) , Taneční skupina Sahar Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB04

  My k vám, vy k nám? Výměna kluboven!

  V první části programu si představíme naše klubovny, které bychom si mohli navzájem na víkendové akce zapůjčit. Ve druhé části programu se pobavíme, kam jezdíme tábořit do přírody a vytvoříme společně mapu osvědčených tábořišť v přírodě. Prosíme, aby na program přišli jen ti, kteří jsou ochotni nabídnout svou klubovnu k výměně. My nabízíme naši krásnou indiánskou klubovnu v centru Prahy.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyTužku, základní informace o své klubovně a tipy na osvědčená tábořiště v přírodě.
  Lektor
  Lukáš Janásek (Pomeranč) , Kondor Zobrazit popis
  Jsem již mnoho let vedoucí v dětském turistickém oddíle a pravidelně jezdím na cvvztky.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED44

  NA VLNĚ EMOCÍ

  Východiska: Emoce jsou pro dnešní dospívající směrodatnou hodnotou. Podílejí se významně na jejich způsobu rozhodování. Schopnost ovládnout emoce jim může pomoct lépe se rozhodovat. Cíle programu: Žáci pochopí, že lidské prožívání má jinou rychlost a intenzitu. Dokáží pojmenovat své emoce, vyjádřit je verbálně. Znají možnosti jak reagovat v případě nástupu vyhrocených emocí. Umí se vcítit do emocí druhých. Stručný popis programu: Žáci si vyzkouší intenzitu a rychlost svých emocí v různých situacích. Různé reakce na strach. Čtyři kroky, jak zvládat emoce. Skupinová aktivita na hledání skutečných příčin emotivních reakcí. Vnímání druhých, hra. Seznámení s aplikací Nepanikař.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Tomáš Špác , Pathfinder, z. s. a Hope4kids Zobrazit popis
  V pubertě jsem byl pankáč, který si prožil několik zásadních zkušeností. Po příchodu do církve se věnuji dětem v organizaci Pathfinder. Již 10 let vedu oddíl, tři roky lektoruji etiku na školách a podílím se na výchově další generace pracující s dětmi. Miluji box, fitko, florbal a fotbal, ale také jízdu autem a práci v lese.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  HTD06

  Skotské tance

  Klasické Skotské tance se obvykle dělí na ceilidh i country, kde základem je pár a tancuje se v různých formacích. Třetí druh - highland dances, tance horalů ze skotské Vysočiny, je stručně řečeno skotský step jednotlivců. Na semináři se budeme zabývat jednoduchými ceilidh a country tanci v řadách i kruhu. Pokud nemáte tanečního partnera, nevadí, mezi účastníky semináře jej jistě najdete.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyPřipravte si lehké sportovní obutí s měkkou podrážkou, volné tričko a kalhoty. Ženy mohou mít delší, širší sukni.
  Lektor
  Blanka MACHÁČKOVÁ (Bagheera) , ČTU Zobrazit popis
  zabývám se klasickými Country tanci od roku 1992 jako lektor dětského tanečního souboru a od r. 2004 také v klubu pro dospělé. Během let oba soubory rozšířili svůj taneční obzor o tance dalších skotské, irské, staroanglické, mexické, řecké, renesanční ... vše ve stylu country, podle hesla Michala Tučného "Country je to! co mě baví!

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED28

  Sociální dávky pro mladé (a možná i starší a pokročilé) :)

  Přijďte se dozvědět něco o porodném, přídavcích, "mateřské", anebo třeba o důchodech. Podle složení posluchačů se vrhneme na téma sociálních dávek, které Vás nejvíce zajímají.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckyje vhodné mít tužku, papír, kalkulačku (stačí na mobilu)
  Lektor
  Radka Pešlová (Lobi) , www.socialniradce.cz Zobrazit popis
  Profesně se věnuji sociální oblasti (od roku 1999). Jsem právník (se specializací na sociální právo). Učím na Karlově Univerzitě, vzdělávám sociální pracovníky a pracuji pro firmy v sociální oblasti (pečující, poskytující péči, opatrovnictví apod.). Na CVVZ a RVVZ až na pár výjimek jezdím od roku 1998.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN01

  TISKOVÁ ZPRÁVA PRO MÉDIA

  vyznat se nejen ve svých potřebách, ale také v tom, co je pro média potřebné, na co nám "půjdou". Základem kontaktu je nejen osobní, písemný, ale hlavně prvotní, a to bývá tisková práva (ne článek nebo nějaké dlouhé čtení)

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckyvlastní tiskové zprávy a podklady pro média
  Lektor
  Jiří Riki Řeháček, Dr.h.c. (- Bílý Riki (8) -) , PRESS, ANNO JČK. GNF, HBL, Junák Zobrazit popis
  Novinář, technický redaktor, šéfredaktor, typograf, grafik, fotoreportér, autor několika publikací o tvorbě malých časopisů, lektor na PR, práce s médii a reklamu Dlouholetý skautský činovník, propagátor přátelství rozrůzněných a Březových lístků, jeden z blízkých přátel Jana Šimáněho Galéna. Za mediální výchovu dětí a mládeže získal čestný doktorát.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED37

  UČENÍ – BEZ NERVŮ A KŘIČENÍ

  • Proč jsou děti někdy nesoustředěné? • Proč jim jde učení hůře? • Proč mají nechuť k učení? • Jaké hry a cvičení vám doma pomohou? • dostatek hmoty, obrázků, názornosti • postup po gradientu • nepochopená slova • rozeznávání fyzických projevů • praktické cvičení na nepochopená slova • tvorba myšlenkových map • vysvětlení základního principu fungování mozku • praktická ukázka zvládání vybraných kapitol z českého jazyka • představení slabikářů pro prvňáčky • genetická a analyticko-syntetická metoda čtení

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Pomůckytužka a papír
  Lektor
  Martina Vrbická , Doučovací centrum SOVA Čáslav Zobrazit popis
  Jsem absolventkou PdF UHK - obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ, lektorka anglického jazyka, absolventka kurzů specializovaných na reedukaci poruch učení. Od roku 2009 vedu Doučovací centrum SOVA Čáslav(www.doucovanicaslav.cz), které se zaměřuje na doučování českého, anglického a německého jazyka, nápravu DYS poruch, předškolní přípravu, diagnostiku školní zralosti a výchovné poradenství. Přednášky jsou určené pedagogům i široké veřejnosti a jsou věnovány problematice poruch učení. Mám sedmiletou dceru a čtyřletého syna. Jsem šťastná, protože moje práce je mým největším koníčkem a skutečnou radostí :)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED20

  Vedoucí nebo rodič

  Když se oddílák rozhodne vzít na tábor svoje dítě, jeho přístup k němu ovlivní všechny a všechno - vedoucí, děti, program, atmosféru ….. A jaké to je být dítětem vedoucího či dokonce hlavase? Kdo to zažil, ví o tom své. Pojďme své zkušenosti říct těm, kterým můžou pomoct nebo naopak, přijďte si poslechnout, co vás čeká.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Šárka Koubová (Hroch) , Kondor Zobrazit popis
  Jsem vedoucí z dětské organizace KONDOR s třicetiletou zkušeností s vedením oddílu, řízení táborů, organizací zážitkových akcí a vzdělávání vedoucích i instruktorů na naší skupině. Mimo jiné působím jako lektorka ekoprogramů v mateřských školách a trenérka sportovního šermu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED30

  Výchova nebo jen výplň volného času?

  Beseda přinese zamyšlení nad tím, jak vlastně působíme na děti. Ať už chceme nebo ne, tak jsme pro děti vzorem a máme vliv na jejich výchovu. Jak moc si to uvědomujeme? Přemýšlíme o tom? A co je třeba v dnešní době u dětí rozvíjet?

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jan Burda (Tatanka) , Rada dětí a mládeže kraje Vysočina Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý oddílový vedoucí, představitel několik neziskovek, náčelník CVVZ v Třebíči...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  AKR03/2

  „Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová“ ČÁST 2.

  Akreditovaný program MŠMT - pro získání osvědčení je nutné se účastnit všech tří bloků (celkem časová dotace 8 hodin). Seminář se zabývá pohledem na dynamiku vztahů v přirozeně heterogenním (v procesu inkluze) dětském kolektivu a na postoje a chování, které ovlivňuje rodina dítěte/žáka. Součástí semináře je modelování reálných situací a společná práce s nimi. Program nabídne příležitost ke změně nazírání na chování dětí/žáků a zacílí se na to, co je třeba udělat, aby se všichni členové systému - dítě, vedoucí, učitel, rodič, spolužáci - cítili bezpečně. Během semináře budou účastníci stavět modelové situace, které vznikají při práci pedagoga(vedoucího kroužku, tábora, atd.) a uvidí tak základní síly a zákonitosti, které vztahy v tomto systému ovlivňují. Budou pracovat i s vlastními tématy účastníků. Vzdělávací cíl: Účastníci získají základní vhled do vybraných konfliktních situací v chování dětí/žáků, nahlédnou souvislosti tohoto chování s rodinnými vztahy a situacemi, které dítě uvědoměle či nevědomě prožívá. Získají vhled do zákonitostí vztahů v různých systémech (oddělení, skupina, oddíl, třída, zájmový klub atd.), přes osobní prožitek tak mohou pochopit chování svých dětí/žáků. Pro získání osvědčení je nutná účast na všech blocích.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  Mgr. Jaroslava Budíková , NIDV Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  ZDS05

  Acess bars

  Ráda bych představila metodu Acess bars, protože s ní mám osobně velmi dobrou zkušenost. V Čechách je celkem nová, známá zatím pouze v určitých kruzích, ale cítím, že přínos této metody je neuvěřitelný, takže mi přijde fér ji šířit dál i do menších měst. Při sezení s Acess bars se pracuje s určitými body na hlavě, takže se může jevit,jako jemná masáž hlavy, její dosah na živit klienta je však silnější než se může zdát.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Pavlína Martinová Zobrazit popis
  Vystudovala jsem VOŠ sociálně pedagogickou a teologickou v Praze, ale vždydy mě více zajímali různé alternativní směry, tento rok jsem objevila skvělou metodou Acess bars, do které jsem se hned zamilovala, protože spojuje všechno a je neuvěřitelně rychlá a účinná. Tuto metodu chci šířit dál, protože mi velice pozitivně ovlivňuje živit.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  FTP07

  focení dlouhými časy

  Baví vás fotit? Mě ANO (www.fotit-me-bavi.cz)! Hodně zajímavá jsou různá noční (i když nemusí být pouze noční) focení, kde využití delších časů může vykouzlit pěkné záběry. ..někdy je nutný stativ, něco zvládnete "z ruky". Zajímá vás to? ..pojďme něco takového společně zkusit v praxi - povíme si jak... (spíše pro pokročilé fotografy ovládající svůj fotoaparát)

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckyfotoaparát, který umíte ovládat; stativ, popř. další speciality (dálková spoušť, zajímavé světelné zdroje, apod.)
  Lektor
  Tomáš Pospíšil (Stoupa) , Duha Zobrazit popis
  V dětském oddíle jsem začal pracovat jakou vedoucí v mých asi 18-ti letech. Nyní už asi od roku 1995 působím v Lutíně v oddílu DUHA Křišťál Lutín. Fotografií a videem se zabývám relativně dlouho - v podstatě také někdy od roku 1995, kdy jsem udělal své první snad použitelné oddílové video. V roce 2001 jsme pořádali s Mussurem a mnoha dalšími lidmi z Olomouckou CVVZetku. Od té doby jsem sem tam lektoroval na CVVZ a RVVZ, na školeních DUHY i Olomouckého Pionýra (tehdy). Po dlouhé době jsem byl až na CVVZ v Brně 2014 a potom v Chrudimi, Šumperku a Hlinsku. Letos jsem se rozhodl, že se do Náchoda také podívám, něco ukážu, s něčím pomůžu a snad se i něco nového dozvím. :) Něco kolem focení: Zhruba 5-6 roků se zabývám ve svém volnu už jen focením - začalo mě to asi opravdu bavit (www.fotit-me-bavi.cz). :D

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH07

  Hledání náchodského pokladu - Noční šifrovačka

  Vyzkoušejte si atmosféru šifrovací hry v nočním městě za chladné podzimní noci. Postavte si vlastní tým ze 2-4 lidí, dejte mu co nejvíc bizarní název a zkuste najít skrytý poklad na neznámém místě. Nebo přijďte sami a přidejte se do některého z týmů, které vzniknou na místě před startem hry.

  ProvedeníExkurze
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyČelovka či jiný zdroj světla, psací potřeby a papír/blok, telefon (ideálně smartphone - bude stačit jeden do týmu), vhodné oblečení do listopadové noci.
  Doplatek na místě20
  Lektor
  Martin Hlinka (hlína) Zobrazit popis
  Povoláním jsem controller/analytik, ale mým velkým koníčkem a vášní jsou již více než 8 let šifrovací hry. Krom toho, že se jich s vlastním týmem aktivně účastním a vyhledávam je, jsem i aktivním organizátorem. Mezi mé stále se rozšiřující portfolio patří terénní hry, hra na vodě, na lyžích i internetové hry různého rozsahu a náročnosti. Po mé loňské první účasti na CVVZ jako řadového účastníka jsem si hned řekl, že se pokusím obohatit už tak zajímavý program napřesrok o téma, které zde chybělo.

  Zobrazit termíny programu

  5 komentářů

  SPH04

  Interakce rolí v LARPu

  Tento workshop bude věnován tvorbě rolí v LARPu a interakce mezi nimi.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Jiří Čorej , LARP Náchod Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO11

  Lapače snů a spiritualita

  Jak se připravit na jeho výrobu, z čeho se vyrábí aby fungoval, rituál při výrobě i hledání dřeva, opravdový význam lapače - ne jako talisman, jeho nabití před používáním, samotná společná výroba, prožitek ze společného kruhu.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyNůžky, jehly, bavlnky,
  Lektor
  Martin Jung (Maťo) , N.A.L. Zobrazit popis
  Lektoruji již od roku 2004 a jsem nesmírně rád, že je o mé programy stále zájem. Věnuji se spiritualitě, indiány, bojovým uměním Ninjutsu a jiným věcem již nějaký čas.Není potřeba o sobě psát, chceš-li vyhledej si mne :)

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  DOP02

  Noční Bang!

  Turnaj v karetní hře Bang! na CVVZ. Pohodové hry a dobré ceny.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPokud jste se nestihli přihlásit, (program je zaplněn), zkuste přijít s karetní hrou Bang! a velmi pravděpodobně se budete moci programu zúčastnit.
  Doplatek na místě20
  Lektor
  Jiří Hovorka (Brontík) , Asociace TOM Zobrazit popis
  Účast na 10 CVVZkách. Zabývám se deskovými hrami.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  CVVZ01

  QUO VADIS CVVZ

  Zamyšlení nad letošní CVVZkou a nad její budoucností.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Jan Burda (Tatanka) , Rada dětí a mládeže kraje Vysočina Zobrazit popis
  Jsem dlouholetý oddílový vedoucí, představitel několik neziskovek, náčelník CVVZ v Třebíči...

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  CES01

  Vlakem po Evropě

  Povídání o tom, jak cestovat po Evropě vlakem. Kde si koupit jízdenky, kde se ubytovat a co jíst. Jak ušetřit a kam se dá všude dojet. Nejdříve představím vlastní zážitky z několika cest po evropských zemích - včetně fotek a vyprávění. V druhé části programu bych si rád poslechl zajímavé zkušenosti od ostatních účastníků.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Tomáš Urban (Uni) , ČTU Zobrazit popis
  BFLMPSVZ

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH21

  Výsadek

  Připravte se na zážitkovou adrenalinovou akci, ve které prověříte své orientační schopnosti při práci s mapou a buzolou a také svoji odvahu. Setkat se můžete s různorodým terénem od města až po les. Neváhejte a pojďte si užít netradiční zážitek sobotní noci. Pouze pro účastníky starší 18 let. Sraz před budovou gymnázia.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  PomůckyBuzola, vhodné teplé oblečení a obuv, svítilna (ne na telefonu), telefon, pití
  Doplatek na místě20
  Lektor
  Ondřej Habr , Eldorádo, spolek dětí a mládeže Zobrazit popis
  Člen dětského spolku Eldorádo, pracovník s dětmi a mládeží, vedoucí technických i všeobecných oddílů, vedoucí táborů, student vysoké školy oboru aplikovaná informatika

  Zobrazit termíny programu

  6 komentářů

  DOP05

  Ranní zamyšlení - příběh, písničky, modlitba

  Krátká ranní bohoslužba pro účastníky CVVZ. Začněme den s Bohem.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Běla Šturcová (Běla) , Klub Pathfinder, z.s. Zobrazit popis
  Většinu svého volného času věnuji oddílu č. 130 B. Z. Z. Z. Klubu Pathfinder. Momentálně jsem na pozici účetní a zdravotníka, ale dříve jsem pracovala několik let jako vedoucí. Od začátku našeho oddílu zastávám službu duchovního nejen na táborech, ale v průběhu celého roku.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Bohoslužba ranní nedělní - Chrám sv. Vavřince - 7,30

  Ranní bohoslužba v chrámu Sv. Vavřince - 7,30

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  AKR03/3

  „Cesty spolu - Už vím, proč se tak chová“ ČÁST 3.

  Akreditovaný program MŠMT - pro získání osvědčení je nutné se účastnit všech tří bloků (celkem časová dotace 8 hodin). Seminář se zabývá pohledem na dynamiku vztahů v přirozeně heterogenním (v procesu inkluze) dětském kolektivu a na postoje a chování, které ovlivňuje rodina dítěte/žáka. Součástí semináře je modelování reálných situací a společná práce s nimi. Program nabídne příležitost ke změně nazírání na chování dětí/žáků a zacílí se na to, co je třeba udělat, aby se všichni členové systému - dítě, vedoucí, učitel, rodič, spolužáci - cítili bezpečně. Během semináře budou účastníci stavět modelové situace, které vznikají při práci pedagoga(vedoucího kroužku, tábora, atd.) a uvidí tak základní síly a zákonitosti, které vztahy v tomto systému ovlivňují. Budou pracovat i s vlastními tématy účastníků. Vzdělávací cíl: Účastníci získají základní vhled do vybraných konfliktních situací v chování dětí/žáků, nahlédnou souvislosti tohoto chování s rodinnými vztahy a situacemi, které dítě uvědoměle či nevědomě prožívá. Získají vhled do zákonitostí vztahů v různých systémech (oddělení, skupina, oddíl, třída, zájmový klub atd.), přes osobní prožitek tak mohou pochopit chování svých dětí/žáků. Pro získání osvědčení je nutná účast na všech blocích.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě200,- (Platba na místě účetní CVVZ. Následně bude hromadně uhrazeno NIDV. Kurz je dotovaný)
  Lektor
  Mgr. Jaroslava Budíková , NIDV Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED43

  „Jak se propojit s dnešními dětmi?“

  Žijeme v době, která je charakteristická rychlými změnami, což prohlubuje neporozumění mezi generacemi. Rodiče cítí obavy z toho, že jim děti unikají do rizikového prostředí virtuálního světa. Metody komunikace, na které jsou zvyklí, se nesetkávají s patřičnou odezvou. Program nastiňuje specifika komunikace s dnešními dětmi a nabízí rodičům/učitelům praktické tipy, jak se s nimi propojit.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Tomáš Špác , Pathfinder, z. s. a Hope4kids Zobrazit popis
  V pubertě jsem byl pankáč, který si prožil několik zásadních zkušeností. Po příchodu do církve se věnuji dětem v organizaci Pathfinder. Již 10 let vedu oddíl, tři roky lektoruji etiku na školách a podílím se na výchově další generace pracující s dětmi. Miluji box, fitko, florbal a fotbal, ale také jízdu autem a práci v lese.

  Zobrazit termíny programu

  2 komentáře

  ZDS03

  Acro jóga pro začátečníky

  Zasvětíme tě do základů acro jógy. Acro jóga spojuje jógu, párovou akrobacii a thajskou masáž. Cvičí se ve dvojicích, ale klidně přijď sám/sama, parťáka Ti zařídíme :). Slibujeme Ti, že se parádně protáhneš, zjistíš, že umíš věci o kterých si ani netušil a dost možná zjistíš, že jsi prostě acro závislák :D.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckykarimatka do dvojice
  Lektor
  Monika Hovádková , DUHA Zobrazit popis
  Baví mě lezení, hory, cestování, acrojoga, poznávání nových věcí, posouvání vlastních hranic a ukazovat druhým, že když chceš, tak můžeš :). Pracuji jako učitelka na ZŠ, kde koordinuje projekt DofE a v nachodskem Déčku vedu lezecké kroužky. V životě dělám věci, které mě baví, takže můj život mě zkratka baví :).

  Zobrazit termíny programu

  6 komentářů

  Bohoslužba ve Sboru církve Husitské - Raisova ul.

  Bohoslužba ve svoru církve Husitské

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB09

  Drobné hry na vyblbnutí a koncentraci

  Zahrajeme si a naučíme se uvádět množství drobných her, které můžete kdykoli vytáhnout z rukávu, když potřebujete rychle skupinu seznámit, zaujmout či nabudit.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Michal Donát , Hnutí Brontosaurus Zobrazit popis
  Organizuji, tedy jsem. Baví mne budovat komunitu, rozvíjet lidi kolem sebe a třeba občas udělat jejich život veselejší. Pořádám širokou paletu různých akcí (tábory, zpívání, tancování, plachtění), snažím se to dělat efektivně a inovativně.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED39

  Dynamika dětské skupiny v kontextu Teorie typů

  Jaké to bylo, když jsme sami byli děti, co jsme potřebovali a proč? Skrze vlastní zkušenost se pokusíme porozumět různým projevům chování dětí, jak a proč na ně reagujeme, proč nás některé chování rozčiluje a jiné ne, v čem jsme stejní a v čem odlišní. A jak to můžeme využít při práci s dětmi, ale i v běžném životě.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Mgr. Zuzana Přibylová , Nomia- dětské krizové centrum Zobrazit popis
  Mgr. Martina Švecová Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  EX02

  Exkurze - Pivovar Primátor

  Prohlídka pivovaru Primátor. Exkurze bez ochutnávky. Sraz v 8:10 před vstupem do ZŠ Komenského a hromadný odchod na exkurzi.

  ProvedeníExkurze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě60,- (platba předem účetní CVVZ, nejpozději 17.11. do 8:30 )

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH27

  Hry na kdykoliv

  Náchodská parta Duháků sbírá už roky krátké HRY NA KDYKOLIV. Není pro ně třeba mnoho pomůcek, pokud vůbec nějaké, zasmějete se a uvolníte energii, zaměstnáte s nimi i velkou skupinu dětí při nudném čekání na vlak.. Ideální program na nedělní ráno na CVVZ, kdy už pomalu dochází síla po nedostatku spánku, ale pořád je ještě co se naučit. Hry, prostě hry!!

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckyšátky, šály
  Lektor
  Mgr. Helena Koutská , DUHA Zobrazit popis
  Filip Umlauf (IFY) , DUHA 2D Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH22

  Hry ve vodě a s vodou

  Herní a dovádivý workshop pro všechny milovníky vody a vodních hrátek či pro pedagogy, kteří chtějí vodní hry začlenit do programu svých oddílů.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckyplavky, ručník, mýdlo
  Lektor
  Kristýna Petrová (Týna) , Základní škola a Mateřská škola Mírová 81, Mimoň, DDM Vážka Zobrazit popis
  Pracuji jako zástupce ředitele pro Dům dětí a mládeže při základní škole, věnuji se tedy volnému času dětí i dospělých. Dříve jsem několik let učila na prvním i druhém stupni (ČJ, NJ, HV a další) a kromě toho vedu již 20 let dívčí (dnes již smíšený) vodácký oddíl. V rámci své diplomové práce jsem zpracovala týdenní putování po řece Ploučnici včetně doprovodného programu pro dětské kolektivy se zaměřením na ekologii a ochranu přírody a krajiny - a tu jsem později v rámci krajského projektu vydala jako odbornou publikaci.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  MAN11

  IQ TESTY VYHODNOCENÍ

  Toto je druhá část programu IQ testy, první část proběhne o den dříve, kde vyplníte testy. Abych měl dostatek času to opravit, tak bude vyhodnocení až následující den. Projdeme společně všechny úlohy a řekneme si, jak to mělo být a také proč. Tato akce je tedy určena pouze pro ty, kteří se zúčastnili zmíněné první části, která proběhne v sobotu dopoledne.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  PomůckyPropiska
  Lektor
  Jan Gutvirt (Goofy) Zobrazit popis
  Zajímám se o vzdělávání a osobní rozvoj, zejména následující oblasti a obory: filosofie, meditace, psychotesty, rétorika, logika. Celkově se snažím být tvůrčí a inovativní, propojovat různé obory či postupy. Také jsem několikrát publikoval v časopise, zajímá mě tedy psaní. Mám zkušenost s organizováním menších srazů pro okruh přátel, různé debatní a řečnické akce.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB11

  Jídlo na akcích - hladové děti jsou nebezpečné děti.

  Společně se podíváme na to jak vhodně sestavit jídelníček na akce s dětmi, aby byli strávníci spokojeni a my vše stihli, stálo to přiměřené peníze, nic nám nechybělo, nikomu se následně nic nestalo a jídlo bylo příjemným bodem programu. Dobrá bašta je základem úspěšných akcí.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  PomůckyTužku, papír, chuť se podělit o své zkušenosti
  Lektor
  Pavel Chrást (Ček) , STROM Zobrazit popis
  Na CVVZky jezdím průběžně od roku 2003 a nyní se vracím po delší odmlce, kdy jsem se věnoval založení a vedení našeho tábornického oddílu Fénix Brno jako hlavní vedoucí. Mimo to zastávám funkci náčelníka v rámci naší malé organizace Sdružení Tábornických Oddílů Mládeže, kde navazuji na práci Cutiho a před ním Fakíra z Brna.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB06

  Kooperativní hra

  Rádi byste děti na družinových schůzkách vedli více ke vzájemné spolupráci? Kooperativní hra je skvělým prostředkem k rozvoji dobrých vztahů ve skupině a učení sociálním dovednostem. Na workshopu si společně charakterizujeme kooperativní hru a vyzkušíme si různé kooperativní aktivity. Vítaní jsou i ti, kdo se ve své praci na kooperaci zaměřují, bude prostor i pro sdílení zkušeností.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Lektor
  Pavla Kafková , Klub Pathfinder, z.s. Zobrazit popis
  Jmenuji se Pavla Kafková. Jsem studentkou pedagogiky a psychologie v Praze na Karlově Univerzitě. Od roku 2011 pracuji jako dobrovolnice v organizaci Klub Pathfinder. V této organizaci vedu družinové schůzky, jezdím na víkendové výpravy a také pravidelně připravuji program našich táborů. Absolvovala jsem stáž ve Skautském institutu. Zajímám se o alternativní pedagogické směry a snažím se přinést do naší organizace nové způsoby práce s dětmi.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO20

  Korálkované rozety

  Dílnička, kde si ukážeme a vyrobíme jednoduché indiánské rozety z korálků.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Doplatek na místě20,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Tomáš Lešingr (Strejda Vláček) , ČTU Zobrazit popis
  Vedoucí oddílu T.O.Kamarádi Šumperk, náčelník realizačního týmu RVVZ 2008 - 2011, 2015 a CVVZ 2012, 2017 Šumperk.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO16

  Makramé náramky

  Jednoduché makramé uzly využijeme na výrobu náramkov s korálkami. Vyskúšame si dva základné uzly na tzv. shambala náramky.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckynožnice
  Doplatek na místě40,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Mária Horníková (Majka) , Tvorítko Zobrazit popis
  V oblasti práce s deťmi a mládežou sa ako dobrovoľníčka pohybujem už od roku 2004: tábory, víkendovky a iné akcie pre deti a teenagerov s kardiologickými ochoreniami najprv v OZ Klub Detskej Nádeje, teraz viac medzinárodné aktivity zatiaľ v neformálnej skupine. Moju záľubu v tvorivých výtvarných činnostiach sa snažím previesť do svojej práce, mám živnosť na tvorivé výtvarné kurzy. Rok a pol som robila externú školiteľku pre Iuventu - Slovenský inštitút mládeže v národnom projekte Komprax - Kompetencie pre prax - o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Pri práci s deťmi a mládežou ma baví venovať sa neformálnemu vzdelávaniu a prepojeniu so zážitkovou pedagogikou a medzinárodným projektom. Mám za sebou veľa medzinárodných školení a niekoľko mládežníckych výmen.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED38

  Maskování zranění při zážitkové výuce první pomoci

  Workshop maskování při výuce první pomoci pomocí zážitkové pedagogiky pro začátečníky i mírně pokročilé. Vše si vyzkoušíte a ohmatáte :) Každý dostane základní maskovací sadu, kterou si odnese domů. Krev, latex, kůži, střepy....

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Doplatek na místě50,-
  Lektor
  Radek Bendakovský (ALF) , Junák - SZT - PrPom Zobrazit popis
  Rád lasuji a rád to učím. Rád učím první pomoc a u té, rád maskuji a rád to učím. :) Na CVVZ jezdím pravidelně více jak deset let.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED11

  Tábory pro rodiče s dětmi

  Jak uchopit tábor pro rodiče s dětmi? Jaké aktivity volit, aby si je užili i rodiče i děti. Na co je třeba myslet a na co nezapomenout? V jaké míře zapojovat rodiče a v jaké jim dopřát pasivní dovolenou. To všechno si společně můžeme vydefinovat na setkání na toto téma.

  ProvedeníSeminář
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckypsací potřeby, vlastní vyzkoušenou a osvědčenou aktivitu pro tuto cílovou skupinu.
  Lektor
  Eva Bašková (Baškynka) , ORION - Středisko volného času Němčice nad Hanou, příspěvková organizace Zobrazit popis
  Pracuji jako ředitelka v SVČ ORION Němčice nad Hanou, vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, následně učitelství 1. stupně ZŠ, pak učitelství odborných předmětů na SŠ (pedagogiky, psychologie, sociální práce). Po šesti letech praxe na prvním stupni ZŠ jsem dobrovolně a s otevřeným srdcem odešla do zájmového vzdělávání, kde jsem už desátým rokem. Kromě toho, že se snažím naši organizaci řídit, tak jsem hlavně pedagog, věnuju se tanečním kroužkům, výtvarným kroužkům, přípravě velkých akcí a táborům. Ve své práci přicházím do kontaktu se všemi cílovými skupinami, od předškoláků až po seniory. Nejbližší jsou mi náctiletí, protože ve stejném věku mám své dvě úžasné dcery.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED50

  Učit se učit, učit se myslet : zaměřeno na: autorita x oboustranný respekt

  Během setkání se zaměříme na pojmy – autorita, spolupráce, respekt, pravidla. (co to je, jak se učí, jak se podporuje a naopak kazí, ničí) – konkrétní příklady, příběhy. Pojmenujeme to, co nejvíce aktuálně řešíme vzhledem ke spolupráci s dětmi, dospělými, budeme promýšlet možnosti, cesty, řešení. Program je opakovaný v následujícím bloku: Ne 10:30 - 12:00.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Mgr. Petra Dočkalová , OSVČ - terénní uřitelka Zobrazit popis
  Jsem Terénní učitelka – viz internet.stránky, pohybuji se 25 let v učení, spolupracuji s dětmi i dospělými. Učím s ohledem na fungování mozku.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Nedělní dopolední bohoslužba Sv. Vavřinec 9,00

  Bohoslužba v chrámu Sv. Vavřince

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Bohoslužba - Cirkev bratrská Náchod - Purkyňova ul. 9,30

  Bohoslužba Cirkev bratrská

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  EX07

  Exkurze do Polygonu a profesionální hasičské zbrojnice Velké Poříčí

  Vzdělávací a výcvikové středisko Učiliště požární ochrany Velké Poříčí je svého druhu v Evropě ojedinělé. V rámci projektu byla vybudována hala pro výcvik záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou. Nejsou to ale jen vnitřní prostory, kde mohou lezci trénovat. Objekt jako celek je navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. Na střeše může probíhat například simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu. Profil betonové stěny pak nabízí hned několik typů hran, na kterých si mohou hasiči nacvičit různé varianty činností. Co víc, vnitřní a venkovní prostory jsou propojené. Na objektu se nachází množství prostupů, díky kterým se mohou simulovat ty nejkomplikovanější zásahy, při kterých je nutné, aby tým záchranářů postupoval kreativně a spolupracoval. Uvnitř zařízení se nachází kromě lezeckých stěn i speciální vybavení pro simulace zásahů ve velmi specifických podmínkách. Najdeme zde i cvičnou studniční šachtu nebo polygony stísněných prostor. Právě ty jsou kreativním dílem hasičů a projektanta. Jsou to imitace stavebních součástí, kanalizace, ale i stísněných přírodních prostor, které připomínají například jeskyně, přičemž se dá část bezpečně zaplavit. Je to tak nejbezpečnější forma výcviku, protože se zde nachází vstupy, které můžeme využít v případě jakýchkoliv problémů. Navíc je prostor pod kamerovým systémem. Tak toto vše lze vidět v rámci exkurze. Účastníci exkurze se již nevracejí do prostoru CVVZ. Věci si vezmou do autobusu.

  ProvedeníExkurze
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Nedělní ranní bohoslužba Sv. Michael - vedle gymnázia -10,15

  Bohodlužba v kostele Sv. Michaela vedle Jiráskova gymnázia, kam chodil i Josef Škvorecký

  ProvedeníJiné
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED19

  Autorita a kde ji vzít

  Není nic těžšího v oddílovém životě než být první rok instruktor/vedoucí. Přijďte se podělit o své triky, jak si vybudovat autoritu u dětí i zkušenějších vedoucích.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Šárka Koubová (Hroch) , Kondor Zobrazit popis
  Jsem vedoucí z dětské organizace KONDOR s třicetiletou zkušeností s vedením oddílu, řízení táborů, organizací zážitkových akcí a vzdělávání vedoucích i instruktorů na naší skupině. Mimo jiné působím jako lektorka ekoprogramů v mateřských školách a trenérka sportovního šermu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  EX03

  Exkurze - Pivovar Primátor + ochutnávka

  Prohlídka pivovaru Primátor. Exkurze s ochutnávkou všech zde vyráběných piv. Sraz v 10:10 před vstupem do ZŠ Komenského a hromadný odchod na exkurzi. Pozor - účastníci exkurze se již nemohou vrátit do prostoru CVVZ. Musí si vzít osobní věci s sebou.

  ProvedeníExkurze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Doplatek na místě160,- (platba na místě )

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB12

  Fishbanks

  Pojďte si zahrát tradiční simulační hru. Stanete se rybářskými společnostmi, které budou mít za úkol vydělat co nejvíce peněz. Budete se rozhodovat kam vyšlete své lodě, budete se účastnit aukcí, obchodovat a kupovat nové lodě. Na konci programu nás čeká diskuse a rozbor hry.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Lektor
  Jáchym Škoda , SEV SEVER Horní Maršov o.p.s. Zobrazit popis
  Pracuji pro Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov o.p.s. na pozici lektora výukových pobytových programů. V našich programech se snažíme rozvíjet citlivost dětí k přírodě, poukazovat na vztahy v ní a snažíme se vést lidi k trvale udržitelnému životu. Vztah k vedení dětí a mládeže jsem si vybudoval již za působení náchodské Duze Modré Střelce, kde již 15 let působím jako vedoucí. V rámci letošní CVVZ bych se s Vámi rád podělil o některé programy, které připravujeme na SEVERu.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TVO17

  Himmeli - vianočné dekorácie zo slamiek

  Dekorácie z prírodnej slamy sú bežné pre mnohé národy. V severnej Európe sa toto umenie volá Himmeli. Múdre hlavy už prišli na to, že tradičné dekorácie sa dnes ľahko dajú spraviť z papierových slamiek na pitie. Tie sa začínajú udomácňovať vďaka ekoaktivistom. Jednoduchý materiál a jednoduché vzory sú vhodné aj pre deti. Na rôzne dlhé kúsky nastrihané slamky prevlečenou niťou spojíme do 3D vzorov.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckyveľká ihla
  Doplatek na místě30,- (platba u lektora za odebraný materiál)
  Lektor
  Mária Horníková (Majka) , Tvorítko Zobrazit popis
  V oblasti práce s deťmi a mládežou sa ako dobrovoľníčka pohybujem už od roku 2004: tábory, víkendovky a iné akcie pre deti a teenagerov s kardiologickými ochoreniami najprv v OZ Klub Detskej Nádeje, teraz viac medzinárodné aktivity zatiaľ v neformálnej skupine. Moju záľubu v tvorivých výtvarných činnostiach sa snažím previesť do svojej práce, mám živnosť na tvorivé výtvarné kurzy. Rok a pol som robila externú školiteľku pre Iuventu - Slovenský inštitút mládeže v národnom projekte Komprax - Kompetencie pre prax - o neformálnom vzdelávaní v práci s mládežou. Pri práci s deťmi a mládežou ma baví venovať sa neformálnemu vzdelávaniu a prepojeniu so zážitkovou pedagogikou a medzinárodným projektom. Mám za sebou veľa medzinárodných školení a niekoľko mládežníckych výmen.

  Zobrazit termíny programu

  1 komentář

  TAB10

  Hry pro tvorbu týmu

  Stejné hry jako loni. Kratší týmové hry, kdy spolu tým řeší úkoly, a jsou tak pro úspěšné vyřešení nuceni komunikovat a spolupracovat. Čeká nás pár více, pár méně pohybových her. Hráči si buď pouze zahrají, nebo zjistí, že je někdy lepší poslouchat, než vykřikovat svůj názor, neurážet se, spolupracovat, dvakrát měřit a jednou řezat. A když si to neodnesou, pořád si zahrají hru. Hry jsou dobré na vícedenní akce, kdy se účastníci navzájem neznají a je potřeba, aby se poznali, otrkali, zjistili, kdo má dobré nápady a kdo je jen pozérský frajírek. Pokud už se znají, ničemu to nevadí.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckyobuv a oblečení na mírnější pohyb
  Lektor
  Jiří Vychodil (George) , Gaudolino, z.s. Zobrazit popis
  Jsem členem o.s. Gaudolino, pod kterým na tábory jako vedoucí a na jiné akce. Sám si rád ve svém volnu zahranu deskovky, sporovní hry. Jinak pracuji v IT.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  TAB15

  Rescue camp- první pomoc zážitkem!

  Před téměř 10 lety se v Nízké Srbské uskutečnil 1. ročník hasičsko-záchranářského tábora. Tento projekt si kladl za cíl předat dětem a dospívajícím základy první pomoci. Přišlo nám nudné děti pouze proškolit, proto jsme začali připravovat simulované akce, které nejsou rozeznatelné od skutečných "nehod". Rádi bychom se s Vámi tedy podělili o tento koncept, který jsme vytvořili-jak to děláme, co je k tomu potřeba, na co si dát pozor a další. Možná načerpáte inspiraci!

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Šárka Čmelíková (Šarda) , Rescue Camp Zobrazit popis
  Mám vystudovaný bakalářský program v oboru adiktologie, a pokračuji v navazujícím magisterském studiu. Při škole jsem pracovala jako lektor všeobecné primární prevence rizikového chování v organizaci Prev-centrum, v současné době jsem již několikátým rokem zaměstnaná, jako terénní pracovník a moji cílovou skupinou jsou aktivní uživatele návykových látek. Od malička jezdím na tábory, vedla jsem několik let kroužek Mladých hasičů než jsem se přesunula do Prahy kvůli studiím. Již čtvrtým rokem se podílím na organizaci táboru a vzdělávací akce Rescue camp, který má za cíl zábavnou a interaktivní formou předat dětem a dospívajícím základy první pomoci.
  Jaroslav Čmelík (Čmelák) , Rescue Camp Zobrazit popis

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED13

  Sebekoučovací karty CARPE DIEM

  Jak pracovat se svými náladami, emocemi, podrážděním či motivací. Hry se sebekoučovacími kartami nám kladou neotřelé otázky, otevírají dosud uzavřené dveře apodporují nás ke změnám, k naplnění našich plánů.

  ProvedeníWorkshop
  Míra zapojení účastníkůstřední – účastníci budou sami zkoušet jednotlivé aktivity a budou aktivně zapojeni
  Pomůckytužka, notes
  Lektor
  Iva Kufr (Berča) Zobrazit popis
  Ing. Iva Kufr - do roku 1999se věnuji studiu a praktikování Taiji. Opakovaně jsem navštívila Akademii Wudang Kungfu Taiji Quan ve městě Wudangshan. Jsem spoluzakladatelkou Akademie Wudang Kungfu Taiji Quan v Hradci Králové. Svoje znalosti a umění využívám v profesi životního kouče. Moje životní motto je : " Radost v životě - život v radosti." Více naleznete na stránkách ivakufr.cz a wudanghk.cz

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  Tajemství rodu Westů

  Larp tajemství rodu Westů se odehrává na přelomu 20.let 20.století. Kde bohatý pan West slaví narozeniny a pozval si blízké přítele, rodinu a především potencionální klienty. Oslavte s panem Westem jeho narozeniny, ale jak.. to už je jen a jen na Vás jako na skupině lidí. Nebojte se.... je to jen hra, ale podložená na pravdivém a silném příběhu... Pokud znáte únikovou hru, tak tu zde nehledejte.. Pokud znáte vojenské či bojové larpy, tak ty zde taky nehledejte.. Máte-li rádi komunikaci, hravost, řešení svízelných situací a nádech detektivního příběhu, tak to zde hledejte a přihlaste se. :) Přijďte se pobavit.. Larp funguje pouze s přesným počtem lidi a proto je nutné, aby na LARPU bylo opravdu pouze 8 lidí.. Ptáte se, co je to LARP? Je to druh rolové hry, ve které živí lidé hereckým způsobem ztvárňují činy svých postav. Účastníci většinou oblékají kostýmy, interagují mezi sebou navzájem a s okolním prostředím, přičemž usilují o splnění cílů své postavy ve fiktivním světě vytvořeném ve světě skutečném.

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůcky* Oblečení první republiky nebo podobné pozn.: Pokud nemáte kostým (napište mi předem a pokusím se pár jedincům sehnat)
  Doplatek na místě40
  Lektor
  Dominik Macháček (Mingo) Zobrazit popis
  Jmenuji se Dominik Macháček a absolvoval jsem studium na JAMU v Brně. Již od malička jsem miloval divadlo a tak jsem si řekl: „Budu to dělat celý život.“ Rozhodnutí malého dvanáctiletého chlapce, rozhodlo na celý život. K lektorování jsem se dostal již na střední a poté i na vysoké škole. Mám velmi rád interaktivní vzdělávací aktivity, které vychází z potřeb účastníků. Řídím se heslem: „Činem se člověk učí rychleji, než-li slovem“. Pokud chcete vědět více navštivte: https://dominikmachacek.wixsite.com/portfolio

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  PED51

  Učit se učit, učit se myslet : zaměřeno na: autorita x oboustranný respekt

  Během setkání se zaměříme na pojmy – autorita, spolupráce, respekt, pravidla. (co to je, jak se učí, jak se podporuje a naopak kazí, ničí) – konkrétní příklady, příběhy. Pojmenujeme to, co nejvíce aktuálně řešíme vzhledem ke spolupráci s dětmi, dospělými, budeme promýšlet možnosti, cesty, řešení. Repríza programu, který proběhl v bloku: Ne 8:30 - 10:00.

  ProvedeníDiskuze
  Míra zapojení účastníkůmalá – účastníci budou spíše posluchači nebo diskutéry
  Lektor
  Mgr. Petra Dočkalová , OSVČ - terénní uřitelka Zobrazit popis
  Jsem Terénní učitelka – viz internet.stránky, pohybuji se 25 let v učení, spolupracuji s dětmi i dospělými. Učím s ohledem na fungování mozku.

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů

  SPH28

  Vyjížďka na koloběžkách

  Vyjížďka na koloběžkách na hezká hezká místa v Náchodě - skupinová jízda s lektory na zapůjčených koloběžkách ( a se zapůjčenou přilbou) po cyklostezkách a hezkých místech v Náchodě a nejbližším okolí. Vhodné pevné sportovní boty a oděv, doporučujeme mít vlastní cyklistické rukavice

  ProvedeníPohyb
  Míra zapojení účastníkůvelká – účastníci budou celou dobu aktivně fyzicky zapojeni
  Pomůckydoporučujeme cyklistické rukavice
  Lektor
  Jiří Plšek (Waštélaka) , LLM kmen Tate Osmaka Zobrazit popis
  Koloběžky, koloběžky na táboře a při běžné kmenové či oddílové činnosti. LLM kmen Tate Osmaka, praxe 28 let oddíláka - náčelníka kmene, indián, musher, koloběžkář, lukostřelec, ..

  Zobrazit termíny programu

  0 komentářů