zpět

Odpovědi na nevyslovené otázky III.

A konkrétní odpovědi k náchodské CVVZ:

1. Oddělené stravování lektorů a účastníků – Možnost využití jídelny na Komenského škole jsme získali až během října a to pouze jako výdejnu jídel, s maximální kapacitou 250 osob. Proto jsme rozhodli, že ji mohou využívat lektoři a přednášející, kterých bylo 100 a 150 organizátorů. Více lidí se tam nemohlo stravovat, protože jsme tam převezli právě 250 porcí jídla z hlavní jídelny v Raisově ulici. Tímto krokem se snížila zátěž v hlavní jídelně (a tím nebyly fronty) a lidem zaměstnaným lektorováním či organizováním se ušetřilo přecházení. Účastníci získali výhodu polední a večerní procházky Náchodem. Aby nemuseli na procházku i ráno, zorganizovali naši dobrovolníci všechny snídaně formou švédských stolů na Komenského škole. A pak přešli do bufetu dělat palačinky :-)

2. Vegetariánská, veganská (a bezlepková) strava – tato možnost vznikla díky nabídce našeho kamaráda Medvěda, který se uvolil jí uvařit přímo ve cvičné školní kuchyni. Že kuchyňku dostaneme k dispozici, se také podařilo domluvit až v říjnu, proto nešla tato možnost inzerovat dříve. Cena se odvíjela od nákladů a také od kapacity cvičné kuchyně, Medvěda a jeho pomocnic. Více než 40 porcí nebylo možné nabídnout a ukázalo se, že právě taková byla objednávka ze strany účastníků. Cena tak v podstatě splnila regulační funkci s ohledem na kapacitu této služby navíc. Nicméně evidujeme fakt, že stoupá počet účastníků CVVZ, kteří preferují tento typ stravování a informaci jsme předali dalším pořadatelům. V jakém množství budou schopni nabídnout toto nadstandardní stravování je plně na nich a velmi to záleží na místních podmínkách.

3. Ubytování na internátu se podařilo zajistit v říjnu, kdy se ukázalo, že prázdný nevyužívaný internát si od OA Náchod nevezme Kraj zpět a že je OA ochotna ho za přiměřený obnos pronajmout a uvést do obyvatelného stavu. Taky bychom to byli věděli rádi dříve, ale prostě to nebylo možné. A cena pro účastníky za 150 Kč/noc s vlastním spacákem byla podle nás velmi nízká a s ohledem na podmínky výborná. Držíme palce dalším organizátorům a účastníkům, aby taková možnost byla i v dalších městech.

4. Program seminářů jsme plnili postupně, jak nám lektoři nabízeli své programy k realizaci. Zejména lektoři z řad účastníků často ponechávají nabídku programů až na konec léta či začátek podzimu. To do značné míry znevýhodňuje účastníky, kteří se přihlásili a svůj program naplnili co nejdříve a již svojí volbu nechtějí či nemají čas měnit. Proto se obracíme s prosbou na všechny, kteří uvažují o možnosti lektorovat, aby své anotace vyplnili co nejdříve a co nejpečlivěji, protože bez tohoto zdroje je pořádání CVVZ obtížné až nemožné.. Prostě – co do CVVZ vložíme, to z ní budeme mít – v tom je ta VZÁJEMNOST :-)

5. Ceremoniály a Óda na CVVZ – Úvodní a závěrečný ceremoniál jsou na CVVZ jediné dva programy, kde mají organizátoři i účastníci příležitost být všichni spolu, prožít tu VZÁJEMNOST a také jí tak trochu ukázat navenek. To je moc důležité v době, kdy výdaje a investice státu do oblasti sportu mnohonásobně převyšují výdaje na ostatní volnočasové aktivity a pojem nezisková organizace je opakovaně dehonestován vrcholnými představiteli státu a přirovnáván k pračce na peníze, dobrovolná práce má z hlediska státu nulovou hodnotu. Proto jsme se rozhodli úvodní ceremoniál realizovat na hlavním náchodském náměstí, kde jsme měli možnost veřejnosti ukázat, že vedoucí pracující s dětmi a mládeží nejsou podivnou bandou příživníků společnosti, ale naopak soudržnou skupinou slušných a odpovědných lidí, kterým záleží na budoucnosti našeho světa. A to se určitě povedlo a minimálně představitelé Náchoda a zvědaví kolemjdoucí byli naším ceremoniálem pozitivně osloveni.

Závěrečný ceremoniál – Myslíme si, že CVVZ je ojedinělá příležitost nejen pro vzdělávání se a výměnu zkušeností, ale také pro zjišťování potřeb organizací pracujících s dětmi a mládeží a navrhování vizí pro jejich další rozvoj. Alespoň tak nás to učil Galén a další zakladatelé myšlenky VVZ na počátku 90. let. Na vizích pracovala skupina lídrů v sekcích odborné konference a panelové diskuse a závěrečný ceremoniál je prostor pro seznámení účastníků s jejich výstupy. Jsme potěšeni, že většina byla ochotna opustit hernu, čajovnu a bufety a přijít si závěry poslechnout. Protože vedoucí dětí, kteří jezdí na CVVZ, nejsou mašiny na hry či encyklopedie znalostí. Vedoucí jsou pro děti především morální, lidský příklad. Vedoucí je člověk kriticky myslící, v dobrém slova smyslu angažovaný, zajímající se. A za to vám děkujeme. Óda na CVVZ byla pro vás poděkováním od nás, za ten zájem, za vaší aktivitu.

Ódu na CVVZ (a na radost) tímto rádi věnujeme dalším ročníkům CVVZ.