zpět

Náchodské vlákno - číslo 4

Ze závěrečného ceremoniálu

Věřte nebo ne, na večerním závěrečném ceremoniálu se včera začalo pracovat, jen co udeřilo poledne. Nepostradatelným byl v tuto chvíli tým techniků, osvětlovačů a zvukařů, jednoduše spolehlivých kompetentních lidí, bez kterých by akce jistojistě takto hladce neproběhla.

Již od devíti hodin večer se tělocvična na Hamrech začala za zvuku mantry My máme své sítě zaplňovat davy účastníků, kteří si přišli vyslechnout závěrečná slova letošního ročníku výměny zkušeností.

Slavností večer zahájila Kolčava (Lída Pohanková) svou úvodní děkovnou řečí a v průběhu večera si předávala slovo s Náčou (Daliborem Víchem), který celým ceremoniálem humorně prováděl. Na jednom ze dvou pódií se vystřídali nejprve s Honzou Burdou, který promluvil o Březových lístcích, a v první části večera promluvil ještě Aleš Sedláček o výstupech z konference Vize 2030.

To byla první část významnějších osob, které se se svými krátkými proslovy prostřídaly na prvním pódiu, určeném pro tzv. „party starších.“ Reflektor ovšem střídavě osvětloval i druhé pódium umístěné na protější straně tělocvičny, kde probíhala kulturní složka ceremoniálu. Střídaly se tu pěvecké a instrumentální soubory ZUŠ Náchod a zaznělo několik známých melodií z muzikálů.

Ve druhé části ceremoniálu promluvili nejprve pořadatelé výměny zkušeností Holešov 2021, přičemž jejich esteticky propracovaná prezentace byla zpestřena malou večerní svačinkou v podobě lentilek. Následovalo tradiční předávání pádla do rukou Českých Budějičáků a jejich motivační slovo k následující CVVZ.

Na samý závěr ceremoniálu, který slavnostně ukončoval letošní výměnu, dopravili příslušníci náchodského LARPu do tělocvičny síť, na jejíž splétání se účastníci po celý víkend podíleli plněním různých soutěží. Sítí bylo třeba chytit zlatou rybku, jež měla splnit přání těm, kteří ji chytí. Podstata myšlenky v jedné síti ovšem byla o tom, že je třeba chytat do sítě především své přátele, kteří jsou jedním ze základních stavebních kamenů štěstí každého člověka.

Slavnostní chvíle byla uctěna hymnami a hned vzápětí Ódou na CVVZ . Za tónů naší mantry opět účastníci osíťovanou místnost opustili.

Tak jsme se ocitli všichni v jedné síti zase na rok naposled.

Hanča


Představujeme…
…Omar company

Přísně tajná nevládní organizace přesahující hranice států s velkým vlivem v mezigalaktických korporacích. Žijeme v utajení! Spolupracujeme s profesionály, proto se podílíme na realizaci CVVZ 2019. Znáš organizace MI6, Kingsmans, KGB, PVC, THC, Mosad a agenty Johny Englishe, 007 a další borce? Tak už víš, o čem mluvím! Jsme skupina lidí hrdě se hlásících k Déčku – DDM Rychnov n. Kn. Najdeš mezi námi pedagogy volného času profesionály z AČR a vojenské policie, chlapy z Aktivních záloh učitelky z mateřinek, ZŠ a SŠ, lékaře, zdravotní sestry a záchranáře, strojaře, mechaniky, konstruktéry a studenty. Ti všichni se podílejí na zájmovém vzdělávání v rychnovském Déčku (to se přímo nepodílí na organizování CVVZ, proto Omar company). Jsme vedoucí na kroužcích a táborech, organizujeme velké a malé akce o víkendech pro veřejnost a víkendové pobyty v přírodě. Podílíme se na formování osobnosti dychtivých mozků zítřka. Chceš vědět více? Zeptej se osobně někoho z nás. Hodíme pokec!

Omar

… a Eldorádo, spolek dětí a mládeže

Jsme organizace sídlící v Náchodě, jejíž základy byly položeny roku 1990. Aktuálně pod nás spadají dvě střediska, v Náchodě a ve Starém Městě, každé s mírně odlišným záběrem zájmu. Sdružujeme děti, mládež a jejich starší kamarády a zajišťujeme pro ně volnočasové aktivity. Během roku se věnujeme všeobecné i specializované oddílové činnosti s dětmi všech věkových kategorií a během léta organizujeme několik táborových běhů na dvou základnách v Královéhradeckém kraji, máme všeobecně zaměřené tábory i vodácký tábor. Máme čtyři činné oddíly soustředěné v Náchodě, ve Starém Městě a ve Dvoře Králové nad Labem. Mimo léto probíhají také různé víkendové akce, vždy na podzim, v létě a během Vánoc, a součástí činnosti jsou i výlety, ples a další sportovní, zážitkové nebo vzdělávací akce pro děti i vedoucí. Jsme přátelská organizace plná přívětivých lidí a jsme otevřeni každému, kdo má chuť pracovat s dětmi, vzdělávat se a trávit čas v přírodě ve společnosti přátel.

Markét


Odposlechnuto na CVVZ

Poslední náchodské Odposlechnuto bychom chtěli věnovat zároveň i Vašim vzkazům, které jsme našli v redakční schránce.

„Konečně se nemusím starat o jídlo a tahat si svoje ‚bezlepky‘. Díky za ten nápad a servis. Je to fakt ‚mňamka‘“

„Super akce, děkujeme.“

„Budíček později, večerku dřív. Díky.“

„Bezpečnostní služba u vchodu, co hlídá, jestli se přezouvám pod nebo nad schody, je celkem rušivý a nepříjemný element.“

X: „Neteče elektřina.“, Y: „A co já s tím?“, X: „Viděl bych ji, jak teče!“, Y: „Tak otoč kohoutkem.“

Moni


Střípky z programů

V sobotu po obědě byla nejžhavějším lákadlem přednáška „O rovnováze“ s Jaroslavem Duškem. Kdo tohoto alternativce zná, nemohl v aule chybět. Mluvilo se o výchově dětí, o indiánských kmenech a stavění se na vlastní nohy. Narvaný sál se bavil i učil. V tento čas se ale také hodně vyrábělo. Na programu byly Dřevěné šperky, kde bylo cílem si nejen něco hezkého vyrobit, ale hlavně se dozvědět, jak práci se dřevem praktikovat s dětmi, na co si dát pozor a čemu se vyhnout. O dvě patra výše se kromě magnetek s ubrouskovou metodou vyráběly také papírové modely pokémonů. Lektor Brába ze zkušenosti říká, že když tohle jednou dětem předvedete, už nebudou chtít dělat nic jiného. Závěrem ještě nutno zmínit Modelování z balonků, kde si účastníci mohli vyrobit meč, berušku, želvu i kytičku z nafukovacích žížal. Od Lektorky Ani jsem do redakce obdržela krásnou želvušku – ještě jednou děkuji!

Terka


Konference „VIZE 2030“

Součástí CVVZky byla i konference, která se konala v sobotu, cílem bylo probrat budoucnost neformálního a zájmového vzdělávání.

Dospěli jsme k těmto bodům:

Uvolňování vedoucích ze zaměstnání na letní tábory, uznávání kvalifikací získaných v neformálním vzdělávání, otevření státem garantovaného systému vzdělávání pedagogických pracovníků i zájemcům z NNO, vytvoření platforem pro setkávání subjektů formálního a neformálního vzdělávání na krajské úrovni, podporu NNO při začleňování dětí a mládeže se speciálními potřebami i do volnočasových aktivit a podporu výchovy a vzdělávání v přírodě na všech úrovních vzdělávání.

Pája


Představujeme…
…šéfredaktorku Monču

Mohla by ses nám, prosím, krátce představit?

Jmenuji se Monika Vodová, moje přezdívka je Mončiči a jsem z DDM Týniště nad Orlicí. Na CVVZ dělám šéfredaktora časopisu. Jsem z Brna a pracuji jako psycholog.

Jaké máš pocity ohledně CVVZ?

Já se na CVVZ velmi těším, protože si myslím, že na obavy a nějaké špatné pocity bude dost času potom. Mám snad obavu jen z toho, že usnu na klávesnici.

Na co se těšíš?

Těším se vlastně na všechno, na lidi, na lektory, na programy, v podstatě na to, že budu potkávat zase ty lidi, co každý rok.

Vzkázala bys něco čtenářům?

Aby si to užili a aby využili každou příležitost, kterou CVVZ nabízí. Například aby četli náš časopis.

Markét


Quo Vadis – zvyšující se laťka

„Až podezřele se usmívající hlavní pořadatelé, to by se mělo prošetřit." Organizátoři vzápětí prozradili, na čem frčí – je tím ohromná vlna pozitivní energie. A další pochvaly se jen hrnuly – nejlepší propagace, malé detaily, to neskutečné množství mravenečků.

Kam se CVVZ posune, po čem účastníci touží? Chtějí pokračovat v Konferenci, pro budoucí ročníky se také nabízí převzít Ódu na CVVZ, která je univerzální a může se stát hymnou CVVZ. Pokroky se dají očekávat v technické sekci, zejména z hlediska zapisování programů. No a mají vůbec smysl papírové časopisy, čtete je? Nebo by stačila elektronická verze? Tištěné médium k CVVZ patří, takže jej ponecháme, ale možnosti vylepšení tu rozhodně jsou.

Terka


Co se ukrývá za zkratkou GNF?

Významná osobnost dětského hnutí a duchovní otec myšlenky Celostátních výměn zkušeností a udělování Březových lístků byl v době komunistické diktatury za svoje názory uvězněn. Po roce 1989 byl rehabilitován a získal – za své nespravedlivé věznění – finanční částku, kterou se rozhodl věnovat do hnutí, kterému zasvětil celý život. Vznikla tak Galénova nadace, která se díky pozdějším legislativním úpravám změnila v roce 2005 na Galénův nadační fond.

Jeho posláním je v první řadě pečovat o Galénův odkaz. Fond v současné době provádí především péčí o výrobu, distribucí a šířením Březových lístků a koordinací jednotlivých CVVZ. Je nutné říct, že GNF není žádným nadřízeným orgánem. Jeho role je spíše poradní a metodická.

Tím však činnost fondu nekončí. Podporuje například účast nestorů dětského hnutí na CVVZkách, realizoval projekt mezigenerační spolupráce, snaží se uspořádat rozsáhlý archiv CVVZ a Březových lístků. Je toho zkrátka hodně.

Pokud by vás činnost GNF zajímala podrobněji, můžete se zastavit na stánku Březových lístků a s některým členem správní rady se potkat. Nebo si je můžete najít v bufetu, čajovně, na programu nebo kdekoliv jinde.

Tatanka

V sobotu na slavnostním zakončovacím ceremoniálu byla za svou mnohaletou oddílovou činnost a ochotu předávat zkušenosti a věnovat se ve svém volném čase záslužným činnostem s dětmi a mládeží oceněna náčelnice celé CVVZky, Lída Pohanková. Kolčava je nyní nositelkou jedenáctého stupně březového lístku. Stříbrný březový lístek se uděluje těm, kteří aktivně působí v širokém územním okruhu, organizátorům celostátních her, programů, výměn zkušeností a podobných akcí. Děkujeme, Lído, za energii a úsilí, které jsi spolu se svým týmem vložila do přípravy této akce. CVVZ v Náchodě jsme si všichni moc užili. Ten lístek si právem zasloužíš.

Markét


Výsledky večerního kvízu redakce

V minulém čísle jsme zveřejnili sedmero otázek, které mělo za úkol prověřit vaše mentální schopnosti. Tento článek uvede na pravou míru, jak to je se správnými odpověďmi, ale také zveřejní odpovědi jediného odvážlivce, kterému tímto celá redakce děkuje a gratuluje ke slušnému počtu bodů.

 1. Kolik okouzlujících děvčat se střídá na Infu?
  Dostatek
 2. Jaké ponožky má dnes na sobě Náča?
  Nádherné
 3. Kdo jsou Hradečtí tygři?
  Hradečtí tygři nejsou
 4. Kolik pingpongových míčků se vejde do síťovky?
  Asi dost
 5. Kolik Omarů je na CVVZ?
  Alespoň jeden
 6. Kolikrát průměrný účastník CVVZ prošel kolem infostánku?
  Já nevím, já jen asi padesátkrát. Děkuji svým schopnostem pro pohyb v davu.
 7. Jak se jmenuje pavouček – maskot Náchodského vlákna?
  Určitě Karel!

PS: Díky za Tvoje PS. Na 100 % zachováme tvoji anonymitu! Můžeš se na nás spolehnout.

Moni


Stojíte právě ve frontě…

Máme za sebou poslední kolo šifrovací soutěže a určitě jste napnutí, kdo uchvátil ceny. Nebudu vás napínat. Dopadlo to následovně:

 1. Karin Pospěchová (Karča)
 2. Barbůš
 3. Marek Gazda (Omar)

Vítězům gratulujeme. Na informacích máme (opět) pro vás tři (opět) zajímavou odměnu. Jak nyní většina z vás tuší, jako hesla mi posloužila jména slavných astronautů (ARMSTRONG, GAGARIN a HUS – ten pravda shořel při startu). Doufám, že jste si tuto minihru na pokračování užili, a to i v případě, že se vám nepodařilo ukořistit žádnou z cen, které do soutěže štědře věnovala Omar company.

Na rozloučení se soutěží drobná statistika:

Všechna tři kola úspěšně vyluštili: 4 účastníci
Nejúspěšnější luštitelka: Barbůš
Alespoň jednu správnou odpověď zaslalo: 19 účastníků
Průměrná doba do odevzdání první správné odpovědi: 42 min

Jirka


Komiks od Jirky