zpět

Krajské rady dětí a mládeže jsou v regionech důležitými partnery

Krajské rady dětí a mládeže jsou střešními organizacemi dětských spolků, které hájí jejich zájmy v jednotlivých krajích. Informaci o jejich činnosti jako úvod k workshopu na letošní CVVZ nám zaslal Jan Burda – Tatanka – předseda Rady dětí a mládeže kraje Vysočina, který je zároveň mluvčím krajských rad:

Krajské rady dětí a mládeže jsou dobrovolná sdružení dětských organizací na úrovni krajů. Jejich činnost je různorodá, protože hodně záleží na místních podmínkách. Hlavní snahou a společným jmenovatelem je podpora malých spolků, které pracují ve volném čase dětí a mládeže. Snažíme se vytvářet podmínky pro spolupráci jednotlivých organizací na úrovni kraje a připravovat i společné projekty. Zastupujeme také členské, ale i nečlenské organizace na nejrůznějších jednáních na krajské ale i celostátní úrovni.

Krajské rady ale nejsou jen uzavřenou komunitou několika členských spolků. Některé krajské rady například realizují úspěšný program Mládež kraji. To je program finanční podpory neformálních skupin mladých lidí podporovaný ministerstvem školství a jednotlivými městy nebo kraji. Stručně řečeno umíme – za určitých podmínek – financovat zajímavou a prospěšnou aktivitu, kterou mladí lidé vymyslí a společně zrealizují.

Krajské rady také pomáhají malým spolkům s propagací nebo nejrůznější poradenstvím a vzděláváním. V současné době se rozjíždí také projekt „Zvyšování kvality neformálního vzdělávání“ který do krajů přináší poměrně velké finanční prostředky na financování malých projektů – tzv. šablon.

Záběr činnosti krajských rad je hodně široký, neexistují však ve všech krajích. V současné době vůbec neexistuje rada v Olomouckém, Pardubickém, Ústeckém a Libereckém kraji. Je to škoda, protože činnost krajských rad přináší zajímavé výsledky.

Základní informace o činnosti krajských rad dětí a mládeže najdete na webu www.krajskeradymladeze.cz, kde je rozcestník na jednotlivé fungující krajské rady.

Pokud se na CVVZce najde zájemce o činnost krajské rady, nebo někdo, komu je líto, že v jeho kraji rada nefunguje, obraťte se na Tatanku, který vám podá více informací.