zpět

Kdo se chopí pádla v roce 2021?

Na výzvu k předložení kandidatury na CVVZ za dva roky zareagoval jediný kandidát, a to z Holešova. Krásné město Holešov se nachází ve Zlínském kraji a je připraveno nás všechny v roce 2021 vřele přivítat. S ohledem na jediného kandidáta neproběhne na závěrečném ceremoniálu volba, ale pouze představení Holešova jako pořadatelského měs­ta.

Děkujeme!